Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

Vùng ba chiến lược là gì? Việt Nam luôn là đất nước nổi tiếng về chiến tranh và đặc biệt là sự sáng tạo trong nghệ thuật quân sự như chiến tranh du kích, đánh địch ở ba vùng chiến lược với ba mặt trận tấn công … Bài viết dưới đây sẽ tập trung làm rõ những vấn đề xung quanh việc đánh giặc. . Ba vùng chiến lược là gì? Mời độc giả cùng Học Wiki tham khảo.

Ba mặt trận tiến công ở ba miền chiến lược là kim chỉ nam của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

1. Ba vùng chiến lược là gì?

Đánh tan kẻ thù trên ba vùng chiến lược là một sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng lãnh đạo toàn dân vùng lên đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do cho các dân tộc. . Từ những kinh nghiệm được kế thừa và phát triển trong lãnh đạo phong trào cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đất nước, Đảng ta đề ra phương châm: đánh địch trên ba vùng chiến lược bằng nhiều đường lối thích hợp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, miền Nam là một trong những chiến trường chủ yếu, trực tiếp; Chiến trường này được chia thành nhiều trận địa ở các vùng chiến lược: miền núi, nông thôn đồng bằng và thành thị. Mỗi trận địa trên từng địa bàn chiến lược là một đơn vị hoàn chỉnh, bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của ba thứ quân, có thể phát huy mọi phương thức tác chiến để tiến công địch. Ở đó:

  • Rừng và núi nước ta chiếm 3/4 diện tích cả nước. Đồi núi nhiều, không cao nhưng kín đáo, nhiều dốc, nhiều đèo rất hiểm trở. Với địa thế như vậy, từ xa xưa, trong cuộc chạy đua đánh giặc bảo vệ đất nước, ông cha ta đã từng ví vùng này là “Quan Hà Bạch Nhị do thiên thạch” (Nơi địa thế hiểm trở, một kẻ địch có thể đến gần 200 người. .). Đảng ta coi đây là vùng “căn cứ địa”, có vị trí đặc biệt quan trọng, đủ điều kiện để tiêu diệt bộ đội chủ lực của địch; Đó cũng là nơi phát huy thế mạnh, xây dựng và mở rộng nền tảng của chúng tôi.
  • Nông thôn nước ta tuy nhỏ hẹp so với miền núi nhưng lại là kho của dân, kho của cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến dịch miền Nam là điểm mạnh của ta, đồng thời là điểm mạnh của địch. Nếu nông thôn bị chi phối, núi rừng không bị cô lập thì có thể huy động sức người, sức của để phát triển lực lượng ở đồng bằng và miền núi. Sau khi làm chủ vùng nông thôn rộng lớn, ta tiếp cận các tuyến đường chiến lược quan trọng, các thành phố, thị xã, cứ điểm chủ yếu của địch, tạo lợi thế với núi rừng, động viên, hỗ trợ phong trào đô thị ngày càng có khả năng tiến công vào các vị trí đầu não của địch.
  • Các đô thị miền Nam trong chiến tranh giải phóng là trung tâm kinh tế – chính trị của địch, là nơi đặt cơ quan đầu não, nơi địch tập trung nhiều phương tiện đô hộ và lực lượng đàn áp mạnh mẽ; điểm xuất phát để tiến công cách mạng. Đối với chúng ta, đô thị là nơi tập trung đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là tầng lớp lao động. Khi có điều kiện và thời cơ, quần chúng thành thị có khả năng nổi dậy đấu tranh, phối hợp với các lực lượng khác, từ tiến công đến lật đổ. chính phủ của đối phương.

2. Ba cuộc tấn công là gì?

Ba mũi tiến công trực diện vào ba vùng chiến lược luôn là sự sáng tạo độc đáo và hiệu quả của nghệ thuật quân sự nước ta.
Ba mũi tiến công trực diện vào ba vùng chiến lược luôn là sự sáng tạo độc đáo và hiệu quả của nghệ thuật quân sự nước ta.

Trong chiến tranh, Đảng ta còn kết hợp sử dụng ba mũi tấn công trực diện vào ba vùng chiến lược. Điều này có nghĩa là sử dụng 3 đòn tấn công áo giáp bao gồm: quân sự, chính trị, quân sự – may rủi tấn công vào 3 vùng chiến lược: rừng, nông thôn, thành thị.

Đường lối chiến tranh chủ yếu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là chiến tranh nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, là nguồn sức mạnh của cách mạng. Trong bối cảnh chiến tranh với Pháp, rồi với Mỹ, luôn có chính phủ và quân đội Việt Nam sát cánh, cuộc chiến không chỉ là quân sự mà còn cả tâm lý.

Vì vậy, phải đánh địch trên ba mặt trận: quân sự, chính trị, dân sự và binh vận.

Có thể nói, hoạt động chính trị, quân sự, địch vận đã tác động được lực lượng địch từ bên trong, tạo điều kiện cho quân ta dễ dàng tiến công và nhanh chóng đẩy lùi địch. Đó là mặt trận có và không có pháo, được tiến hành trong lòng địch, đầy hy sinh, gian khổ của toàn quân và toàn dân.

3. Tác dụng và ý nghĩa của ba mũi tấn công trên ba vùng chiến lược

Ba mũi tấn công vào ba vùng chiến lược là một nghệ thuật quân sự độc đáo và hiệu quả

Phương châm đánh địch bằng “hai chân, ba mũi tên tiến công trên ba vùng chiến lược” thể hiện sự sáng tạo độc đáo của Đảng và Nhà nước ta trong vận dụng những bài học, kinh nghiệm vào thực tiễn chiến tranh. chống đế quốc Mỹ, “đánh cho Mỹ kiệt, đánh cho Ngụy nhào”. Đó cũng là một trong những đột phá tiêu biểu của sáng tạo nghệ thuật quân sự thời đại Hồ Chí Minh.

Chiến tranh Việt Nam không chỉ là một cuộc chiến tranh quân sự, nó còn là một cuộc chiến tranh tâm lý của cả hai bên. Các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công ngoài lãnh thổ của mình. Các phong trào phản đối chiến tranh lan rộng không chỉ ở Pháp và Hoa Kỳ, mà còn lan rộng trong các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, giúp tác động đến các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ và dẫn đến kết thúc chiến tranh. .

Mỗi địa bàn chiến lược và mỗi mũi tiến công đều có vị trí quan trọng riêng. Giữa chúng luôn có mối quan hệ khăng khít, tác động qua lại lẫn nhau trong cuộc chiến tranh giải phóng trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì vậy, cả trong ý thức tư tưởng và trong quá trình xây dựng, không nên coi thường, tuyệt đối hóa tầm quan trọng của vùng nào, phải có giải pháp đồng bộ, phối hợp giữa từng vùng trong cuộc đua xây dựng. bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài báo đã cung cấp thông tin để làm rõ thế nào là vùng chiến lược ba mặt trận. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại Nó là gì? Phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý về Dữ liệu lớn.

  • Ý nghĩa của mặt trận quân sự
  • Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa
  • Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button