Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022

Bản cam kết không đi học muộn, không nghỉ học không lý do của học sinh được Học Wiki sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do có chữ ký của tập thể lớp.

Bản cam kết không đi học muộn, không nghỉ học không lý do sẽ được học sinh lập và gửi Ban giám hiệu. Nội dung bản cam kết bao gồm tôn trọng nội quy của trường, lớp, hứa đi học đúng giờ và đầy đủ, trường hợp nghỉ học có lý do chính đáng phải có giấy ủy quyền và chữ ký của học sinh. Bố mẹ. Học viên ký cam kết xác thực thông tin, trường hợp vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

1. Cam kết không đi học muộn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày tháng năm …..

LỜI HỨA

(Rev: đừng đi học muộn)

Đắt tiền: Hiệu trưởng lớp 8A

Tên tôi là: …………………… Sinh ngày: ……………………

Là học sinh lớp ………… trường ……………………

Hôm nay tôi viết cam kết này để hứa với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp rằng tôi sẽ luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong năm học. ….

Nếu bạn vi phạm nội quy này, bạn sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật do nhà trường và hiệu trưởng đưa ra.

Xin chân thành cảm ơn!

cho vay thế chấp

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………………., Ngày… tháng… năm 20

LỜI HỨA

V / v không đi học muộn, nghỉ học không lý do

Đắt tiền: Ban Giám hiệu Trường …………………… ..!

Với những nội quy của trường, của lớp đã thực hiện từ đầu năm học, chúng em là học sinh của lớp… – Nhà trường ……………… hoàn toàn đồng ý và nhất trí cam kết áp dụng đúng những nội quy này, đặc biệt nhất định. các nội dung. Đằng sau:

– Đi học đầy đủ, đúng giờ.

– Việc nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có chữ ký của phụ huynh.

Nếu vi phạm nội dung bị xâm hại, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan công an.

STT

Tên học sinh

Học sinh

ký cam kết

Lưu ý

Đầu tiên

hai

3

4

5

6

7

số 8

9

Mười

mười một

thứ mười hai

13

14

mười lăm

mười sáu

giáo viên toàn thời gian

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button