Bản cam kết trách nhiệm về xây dựng, cải tạo nhà ở 2022

Giấy cam kết trách nhiệm xây dựng và cải tạo nhà là giấy tờ bắt buộc trước khi hộ gia đình tiến hành xây dựng nhà ở, giấy tờ này phải được xem xét và chuẩn bị trước các giấy tờ cần thiết trước khi tiến hành xây dựng. Xem.

  • Mẫu cho thuê nhà ở thương mại
  • Bạn có thể mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm không?

1. Cam kết xây dựng và phục hồi nhà là gì?

Các công trình xây dựng sau một thời gian sử dụng thường phát hiện ra những hư hỏng nhỏ như nứt tường, nứt sàn, dột nước, sứt mẻ sơn … Bản cam kết chịu trách nhiệm sửa chữa, cải tạo nhà là mẫu đơn cần trình cơ quan có thẩm quyền. cho phép bạn sửa chữa hoặc cải tạo nhà của bạn. Đơn xin việc phải nêu rõ thông tin ứng viên, thông tin nhà ở, cơ cấu công việc và cam kết của ứng viên.

2. Cam kết trách nhiệm xây dựng cải tạo nhà n ° 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

…………, ngày tháng năm …………

LỜI HỨA

(Về đảm bảo an toàn các công trình lân cận trong quá trình thi công)

Đắt tiền: ……………………………………….. . …………………… ..

– Tôi tên là …………………… .. Số báo danh: .. do Công an cấp .. ngày. …… / …… / ………….

– Hộ khẩu thường trú tại: ……………………. ……….

– Ngày… .. tháng ………… .năm ………… Tôi có đơn xin cấp phép xây dựng ……………………

Nếu bạn được phép xây dựng và cải tạo các công trình trên, tôi đồng ý:

1 / Có biện pháp che chắn, che chắn trong quá trình thi công để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

2 / Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ổn định và an toàn của các công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công.

3 / Trường hợp lún, nứt, hư hỏng các công trình lân cận và phụ cận thì tự mình sửa chữa và bồi thường theo quy định. Trong quá trình thi công nếu có gì vướng mắc với bản cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. /.

…………thời gian trong ngày………… tháng…………năm…………

cho vay thế chấp

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

3. Cam kết trách nhiệm thi công sửa chữa, cải tạo nhà số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CÁC GIẤY TỜ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
(Sửa đổi / cải cách nhà ở)

Đắt tiền:

– Ủy ban nhân dân …………………….

– Phòng Quản lý đô thị

Tên tôi là: ………………………………………. ………… Ngày sinh: ……………………………. .

và vợ là: ……………………. ………… ..Ngày sinh: ………………………… ..…

Số báo danh: …………………………………………………… … do Công an cấp ngày… .. /… .. / …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………. …………………… …………………….

Với tư cách là chủ sở hữu sử dụng cấu trúc …………………………………………………………………………………………………………………… ……

Tôi và gia đình đã làm đơn gửi ủy ban nhân dân xã …………. quận, …………. quận, huyện, xin phép xây dựng số nhà: ………… ..

Với nội dung:

– Diện tích xây dựng: ..m²; Số tầng: …………

– Chiều cao: ………… Tầng 1: ………… .., Tầng 2: …………., Tầng 3:… ……., Tầng 2: …….

– Cơ cấu dự án: ………………………………………………………. …………………………. ………………………………………………

Nếu được phép xây dựng, cải tạo nhà cũ, gia đình tôi đồng ý:

1 / Tôn trọng nội dung của giấy phép: Không mở cửa sổ, cửa ra vào, mở cửa ra vào của các nhà liền kề gây bất tiện.

2 / Có biện pháp che chắn, che chắn trong quá trình thi công để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

3 / Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ổn định và an toàn của công trình được ủy quyền trong quá trình thi công và trong thời gian bảo hành.

4 / Trường hợp lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận và xung quanh thì gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường theo quy định chung.

Trong quá trình thi công nếu có gì vướng mắc với bản cam kết trên, tôi và gia đình xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. /.

……………, ngày tháng năm ………

Xác nhận của Ban dân vận khu phố ………… ..
………….
………….
………….
………….

chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục công trường trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button