Tài Liệu

Bản tự kiểm điểm Đảng viên theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XII Bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản tự kiểm điểm của dân quân theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đó là bản tóm tắt quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của các dân quân trong năm. Thông qua bản tự kiểm điểm này, mỗi Đảng viên sẽ nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân và đưa ra những chỉ đạo, biện pháp sửa chữa để hoàn thành tốt hơn mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ. Là Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm gần nhất.Mời các bạn cùng tham khảo.

Báo cáo tổng kết cuối năm của giáo viên

Thành viên tổng kết Tiệc cuối năm của Tổng giám đốc

Kiểm tra Đảng viên cuối năm

BÊN CỘNG HÒA…

Chi nhánh: Trường Tiểu học…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., Ngày… tháng… năm 20…

DANH SÁCH KIỂM TRA CUỐI NĂM CỦA CHÚNG TÔI

– Họ và tên: …………………………

– Ngày sinh: …………………………

– Ngày vào Đảng: ………… ..

Ngày chính thức: ………… ..

– Đơn vị làm việc: Trường tiểu học ………

– Khối Tiểu học: ………………………….

Thực hiện sự lãnh đạo của cấp trên và của ngành về công tác đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2017, cùng với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Đảng viên theo điều lệ Đảng và nhiệm vụ của tổ chức Đảng, tôi nghiêm túc tự phê bình và đánh giá trước chi bộ những ưu điểm, khuyết điểm. của năm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

– Trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; kiên quyết mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thể hiện bằng lời nói và việc làm.

– Bản thân luôn chấp hành và giữ tốt đường lối, quan điểm, cam kết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của cấp ủy, chi bộ.

– Luôn đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, mờ nhạt lý tưởng, luôn bênh vực lẽ phải, bảo vệ lẽ phải.

– Bản thân luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực cũng như trong việc truyền bá, vận động các gia đình, cá nhân thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước và chính sách của địa phương.

– Không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kiến ​​thức để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Tôi vẫn tự học, trong lĩnh vựcHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“Bản thân tôi đã lập kế hoạch và chăm chỉ thực hiện, rèn luyện bản thân theo gương Bác, luôn làm gương cho học sinh và quần chúng noi theo.

– Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có tinh thần hợp tác với đồng chí trong việc phòng chống tệ nạn xã hội, chủ động trong mọi lĩnh vực thực hiện. Làm.

– Bản thân luôn nhận thức rõ phẩm chất, năng lực cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Với lối sống trung thực, thẳng thắn, tốt bụng, tương trợ với đồng nghiệp, học sinh tiếp xúc gần gũi với quần chúng nhân dân.

Luôn duy trì chế độ tự phê bình và phê bình trong chi bộ, trong chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến ​​của người khác.

3. Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Đảm bảo ngày giờ làm việc.

Gửi báo cáo đầy đủ và chính xác.

– Tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần sáng tạo trong công việc, học tập và làm việc.

– Soạn giảng theo phân phối chương trình, chuẩn kiến ​​thức kỹ năng, phân hóa đối tượng. Xem qua hồ sơ theo quy định.

– Dự giờ, đổi mới phương pháp dạy học, tranh minh hoạ sư phạm đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường.

Có chí cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như kỹ năng sống.

– Trong cơ quan tôi luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò trách nhiệm nghề nghiệp cao.

– Toàn tâm, toàn ý với công việc được giao. Đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

Ngoài ra, tôi còn tham gia thi rèn chữ viết cho học sinh lớp 5. Có 16 em được công nhận viết chữ đẹp cấp huyện, trong đó có 1 em đạt giải nhất.

– Giữ mối liên hệ thường xuyên với các cấp ủy Đảng, cấp ủy Đảng. Luôn tham gia xây dựng tổ chức Đảng và gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Bản thân luôn tôn trọng và vận dụng tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong nhà trường, cũng như trong chi bộ. Luôn tôn trọng sứ mệnh của tổ chức cũng như các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

– Thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ và đóng Đảng phí đầy đủ.

– Tuân thủ luật pháp và chính sách của nhà nước. Thực hiện đúng nội quy lao động trong chi bộ, tham gia cùng các tổ chức đoàn thể tạo nhịp nhàng, hiệu quả trong công việc.

– Luôn có thái độ cầu thị để tiếp thu và khắc phục những lỗ hổng.

5. Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị phải luôn giữ vững lập trường của mình. Tuyệt đối chấp hành quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm. Tìm hiểu cách tham gia đầy đủ các khóa học giải quyết trận đấu.

– Chi bộ Xây dựng Trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng.

– Vận dụng tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm.

– Linh hoạt, nhanh nhẹn trong ứng xử với các bạn trong lớp và học sinh. Trong khi giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, trước hết hãy khắc phục sự thiếu kiên nhẫn trong việc giải quyết công việc.

II. Hạn chế, điểm yếu, lỗi, nguyên nhân

– Chưa dành đủ thời gian nghiên cứu kỹ cương lĩnh, đạo luật, nghị quyết, quy chế của Đảng; Luật pháp và chính sách của Nhà nước.

– Chưa đưa ra được những ý kiến ​​mạnh dạn trong sinh hoạt chi bộ vì còn rụt rè, chưa mạnh dạn, luôn nể nang trong công tác phê bình và tự phê bình.

– Trong giảng dạy cũng như trong quan hệ với các bạn trong lớp, thầy chưa thật khéo léo và tế nhị trong cách xử lý tình huống.

hướng dẫn thứ ba và biện pháp khắc phục

– Chấp hành tuyệt đối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm quy tắc dân chủ trong Đảng và tổ chức.

– Phát huy lợi ích, khắc phục sự góp ý của đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đưa nhiều ý kiến ​​vào sinh hoạt chi bộ. Linh hoạt, thận trọng trong công việc, kiên quyết đấu tranh tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

– Tự giác học tập, tìm tòi, cập nhật kiến ​​thức nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

Có ý thức trau dồi bản chất công tâm, khách quan, mạnh dạn nói, nói thật, trung thực.

– Tự giác học tập, tìm tòi, cập nhật kiến ​​thức nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ cơ bản. giá trị được giao.

– Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn của các ngành, đoàn thể để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao.

Trong công việc giáo dục cũng như quan hệ với bạn bè đồng trang lứa, bạn phải khéo léo hơn trong việc xử lý các tình huống.

Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người được ủy quyền. đảng viên

IV. Phân loại mức độ tự nhận dạng

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng của người chấp hành, công chức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chức trách.

Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm.

Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

4.2. Chất lượng của các thành viên trong nhóm phân loại:

Các thành viên trong nhóm đều có đủ tư cách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các thành viên trong nhóm có đủ tư cách để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của bản thân, kính mong chi bộ và các đảng viên góp ý xây dựng. Tôi xin nghiêm túc đồng ý sửa sai, tu dưỡng và rèn luyện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

tự kiểm tra

…………………………

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

MỨC ĐỘ CAM KẾT, TỔ CHỨC CƠ BẢN CỦA ĐẢNG

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của sếp trực tiếp

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

– Ý kiến ​​của Thủ trưởng đơn vị, tổ chức nơi công tác:

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

– Kết quả đánh giá, xếp loại của cấp có thẩm quyền:

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

…, Ngày… tháng… năm 20…

T / LÃNH ĐẠO HOA KỲ

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ)

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

– Phân ban phân loại chất lượng:

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

– Phân loại chất lượng đảng bộ (chi bộ cơ sở):

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

…………………………. …………………………. …..

………., Vào ban ngày …. tháng …. 20 năm….

BAN ĐẢNG T / M (PANEL)

(ký, ghi rõ họ tên)

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button