Pháp Luật

Ban tuyên giáo là gì? Chức năng, nhiệm vụ Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết này, Học Wiki muốn chia sẻ đến các bạn chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  • Hướng dẫn về nội dung tổ chức lễ đại hội đảng bộ và công tác tuyên truyền.
  • 12 loại huy hiệu đảng và mức thưởng năm 2020

1. Cục Tuyên huấn là gì?

Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo, báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và hàng loạt lĩnh vực xã hội. đồng thời là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác này của Đảng.

2. Chức năng của Ban Tuyên giáo

Một chức năng

Là cơ quan tham mưu của huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là thường trực, ban thường vụ huyện ủy trong công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, lý luận chính trị và báo chí. , biên tập, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, biên soạn lịch sử lễ hội địa phương.

– Là cơ quan chuyên môn phụ trách công tác tuyên giáo của huyện ủy.

3. Chức năng của Ban Tuyên giáo

Tìm và giới thiệu:

a) Điều tra, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trên địa bàn huyện; dự kiến ​​những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời thông tin, tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ huyện ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp.

b) Chuẩn bị hoặc tham gia vào việc chuẩn bị các nghị quyết của đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của huyện ủy, ban thường vụ về công tác tuyên giáo.

c) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm soát, giám sát:

a) Điều tra, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt đầy đủ và hướng dẫn thi hành các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chủ trương, nội quy, quy chế của cấp ủy cấp trên. và các quận, huyện trong lĩnh vực tuyên giáo.

b) Tập huấn, tham mưu nghiệp vụ về công tác tuyên giáo cho cấp ủy Đảng và cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn các đảng bộ thị xã, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

c) Định hướng, đánh giá và kiểm tra việc tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và địa phương.

Đánh giá và xác minh:

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện liên quan đến lĩnh vực tư tưởng: văn hóa, khoa giáo, lịch sử của huyện ủy, cơ quan, đơn vị huyện trước đây trình ban thường vụ. của huyện ủy, ban thường vụ và huyện ủy.

Sự phối hợp:

a) Các tổ chức chức năng can thiệp vào công tác xây dựng Đảng về công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ cơ sở và các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Trò. . .

Có ý kiến ​​về công tác của Chấp hành viên, công chức đối với đội ngũ Chấp hành viên, công chức của phòng theo phân cấp quản lý.

b) Ban tổ chức huyện ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch nội dung bồi dưỡng, bồi dưỡng chính trị – hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và đoàn thể cho đội ngũ. bình phương. thành viên của hệ thống chính trị cơ sở.

Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, ban thường vụ huyện ủy giao:

a) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên cấp huyện ở cơ sở. Tổ chức các bản tin, tuyên truyền kinh doanh, chính trị theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy; tổ chức thu thập, quản lý tài liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

b) Chịu trách nhiệm chính và chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng đối với hoạt động của các cơ quan văn hóa, truyền thông ở địa phương, bảo đảm hoạt động theo đúng hệ thống pháp luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Chỉ đạo chương trình, nội dung bồi dưỡng, tái chế cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

d) Thực hiện các chức năng khác do Thường trực Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy giao.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button