Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2021 – 2022 Gồm các đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 có đáp án và ma trận đề thi chi tiết.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 | được biên soạn với cấu trúc chuyên đề rất đa dạng, bao gồm các bài văn và câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung chủ đề trong sách giáo khoa. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô tham khảo để ra đề thi. Bên cạnh Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9, các em có thể tham khảo thêm một số đề thi khác như: Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 9, Đề thi học kì 2 môn Toán, Đề thi học kì 2 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Tiếng Anh.

Ma trận đề thi môn Lịch sử 9 học kì 2

Các nội dung

Chủ đề

Nhận Tôi biết

Cây thông bạn nhận được nó

Chúc may mắn sử dụng

Chúc may mắn sử dụng cao

Toàn bộ

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Chương hai

Việt Nam những năm 1930 – 1939

Bạn có thể kể tên nhân vật lịch sử nào không?

Phân biệt sự thật lịch sử.

Nhận xét về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam

số câu

Đánh dấu

Báo cáo %

Ngày thứ nhất

0,25

2,5%

hai

0,5

5%

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Mười%

4

Ngày thứ nhất,75

17,5%

Chương ngày thứ ba Phong trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Ghi nhớ thời gian và nội dung các sự kiện lịch sử.

Giải thích những nội dung không phải là nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám

số câu

Đánh dấu

Báo cáo %

hai

0,5

5%

hai

0,5

5%

4

Ngày thứ nhất

Mười%

Chương TôiVẼ MỘT BỨC TRANH

Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến Kháng chiến toàn quốc

Giải thích vì sao sau cách mạng tháng Tám, đất nước ta lại lâm vào tình cảnh như vậy. “Ngàn băng mỏng”

Tóc”

số câu

Đánh dấu

Báo cáo %

Ngày thứ nhất

hai

hai mươi%

Ngày thứ nhất

hai

hai mươi%

Chương VẼ MỘT BỨC TRANH

Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

– Ghi nhớ các sự kiện lịch sử.

số câu

Đánh dấu

Báo cáo %

Ngày thứ nhất

0,25

2,5%

Ngày thứ nhất

0,25

2,5%

Chương TẠI VÌ VẼ MỘT BỨC TRANHĐÀN BÀtừ năm 1954 đến năm 1975

– Lưu trữ dữ liệu lịch sử.

– Kể tên các sự kiện lịch sử.

Trình bày sự thật lịch sử.

Giải thích nội dung kiến ​​thức lịch sử

Phân tích sự thật lịch sử.

số câu

Đánh dấu

Báo cáo %

hai

0,5

5%

Ngày thứ nhất

2,5

25%

hai

0,5

5%

Ngày thứ nhất

1,5

mười lăm%

6

5

năm mươi%

TRIỆUSẽ làcụm từ oh

TRIỆUSẽ làthay thế

Báo cáo %

7

4

40%

5

3

30%

3

hai

hai mươi%

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất0%

Ngày thứ nhất6

Mười

100%

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của câu trả lời có vẻ đúng nhất đối với bạn.

Câu hỏi 1: Nhận định nào sau đây không thể hiện chính xác vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A. Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở Việt Nam

B. Triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản

C. Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất

D. Chuẩn bị bản tóm tắt khái quát, sách lược vắn tắt để Hội nghị thông qua.

Câu 2: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công của Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930 là gì?

R. Có những xung đột ý thức hệ giữa những người đại diện của các tổ chức cộng sản.

B. Trong số đại biểu của các tổ chức cộng sản đều tuân theo chế độ quốc tế vô sản.

C. Vì lợi ích của cộng đồng cộng sản quốc tế và uy tín to lớn của Nguyễn Ái Quốc.

D. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam và sáng kiến ​​của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 3: Ai là tác giả của cuốn Thèse politique (10/1930)?

A. Nguyễn Ái Quốc.

B. Nguyễn Văn Cừ.

C. Trần Phú.

D. Hồng Phong.

Câu 4: Ngày 19/8/1945, ở Hà Nội diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Hà Nội

B. Việt Minh phát truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa

C. Việt Minh diễn thuyết công khai tại TP.

Cư dân D. Hano tập trung tại Quảng trường Ba Đình

Câu hỏi 5: Nhận định nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam?

A. Thúc đẩy tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa

B. Mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do

C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam

D. Đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Câu hỏi 6: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?

A. Tận dụng các điều kiện quốc tế thuận lợi

B. Nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ đáng kể của các nước tư bản phát triển

C. Truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta.

D. Trong 15 năm qua, Đảng ta đã chuẩn bị cho các phong trào cách mạng 1930-1945.

Câu 7: Cho bảng dữ liệu sau:

Thời tiết

Sự cố

A. Ngày 19 tháng 8 năm 1945

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

B. 23 – tháng 8 năm 1945

2. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn

C. 2 – 9 – 1945

3. Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội

D. Ngày 25 tháng 8 năm 1945

4. Khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Huế

Chọn câu trả lời đúng về mối quan hệ giữa thời gian và sự kiện

AA-3; B 4; C-1; D-2

BA-1; B-2; C-3; D-4

CA-2; B-1; C-3; D-4

DA-4; B-3; C-2; D-1

câu 8“Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là phương châm được nêu trong văn kiện lịch sử nào.

A. Lãnh đạo toàn dân kháng chiến

B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

C. Báo cáo về cách mạng Việt Nam

D. Kháng chiến nhất định thắng lợi

Câu 9: Vì sao trong những năm 1965 – 1968, Mĩ triển khai chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam?

A. Do tác động của phong trào “Đồng khởi”

B. Vì thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

C. Do thất bại của chiến lược “chiến tranh đơn phương”

D. Do ảnh hưởng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Câu hỏi 10: Thắng lợi nào chứng tỏ quân và dân miền Nam hoàn toàn đủ sức đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”?

A. Núi Thành (1965)

B. Hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967

C. Vạn Tường (1966)

D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 196

Câu hỏi 11: Điền số vào chỗ trống.

Quân và dân miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 37 thành phố trực thuộc trung ương…. tỉnh,…. tại 6 thành phố chính,…. giữa … các huyện lỵ, trong phần lớn các “ấp chiến lược”, vùng nông thôn.

A.44, 4, 64, 242

B.242, 4, 64, 44

C.4, 64, 44, 242

D.44, 4, 64, 242

Câu 12: Chiến dịch mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là

A. Tây Nguyên

B. Sài Gòn – Gia Định

C. Quảng Trị

D. Huế – Đà Nẵng

PHẦN II: ĐÁP ÁN (7,0 điểm)

Câu 13 (2,5 điểm) Hãy giải thích nguyên nhân thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)?

Câu 14 (2,0 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay khi mới thành lập đã rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 15 (1,5 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)?

Câu 16 (1,0 điểm) Nhận xét về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 9

PHẦN TÔI: KIỂM TRA (3.0 chỉ còn)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Phán xét

Ngày thứ nhất

hai

3

4

5

6

7

số 8

9

Mười

mười một

thứ mười hai

Trả lời

MỘT

DỄ DÀNG

CỔ ĐẠI

MỘT

CỔ ĐẠI

KẸO CAO SU

MỘT

KẸO CAO SU

KẸO CAO SU

CỔ ĐẠI

MỘT

DỄ DÀNG

PHẦN II: ĐÁP ÁN (7,0 điểm)

Phán xét

Trả lời

Chỉ còn

13

* Chủ quan:

– Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo.

Người dân giàu lòng yêu nước, cần cù, đấu tranh dũng cảm.

– Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

* Ghi bàn:

– Tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ba nước Đông Dương

– Sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

0,75

0,5

0,25

0,25

0,75

14

* Chính trị:

– Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc, hơn 200.000 quân Tưởng được huy động, kết hợp với bọn côn đồ phản động lật đổ chính quyền cách mạng, dựng chính quyền côn đồ.

– Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, Anh dừng lại mở đường cho Pháp tái xâm lược nước ta.

* Thuộc kinh tế:

Nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn, lạc hậu lại vừa bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

– Kho bạc công trống rỗng.

* Văn hóa – xã hội:

Hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan.

0,75

0,5

0,25

0,25

0,25

mười lăm

– Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn.
Sáng tạo.

– Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, cần cù, dũng cảm.

– Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

– Tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ba nước Đông Dương; sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

0,5

0,25

0,25

0,5

Ngày thứ nhất6

– Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc

– Người đúc kết tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong nước.

– Nguyễn Ái Quốc là người đã hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

0,25

0,5

0,25

………………………….

Tải file tài liệu để xem thêm các đề thi học kì 2 môn Lịch sử 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button