Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021-2022 Gồm 2 đề kiểm tra học kì 1 có đáp án chi tiết và ma trận đề thi.

Đề kiểm tra Toán lớp 7 học kì 2 | Được biên soạn với cấu trúc chuyên đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình SGK Toán 7 Tập 2. Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích mà các thầy cô giáo có thể tham khảo cho việc ôn thi. Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán, các em có thể tham khảo thêm các đề thi khác như: Đề thi học kì 2 lớp 7 môn văn, Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh. Nội dung chi tiết của 2 chủ đề. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 – 2022, mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Đề thi trúng tuyển môn Toán quý 2 năm học 7

Cấp độ Chủ đềĐể biếtNhận thứcVận dụngtoàn bộ
Vận dụngsử dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

– Dấu hiệu nhận biết.

– Lập bảng tần số.

– Tìm công thức, tìm giá trị trung bình của dấu hiệu.

số câu 3 3
Đánh dấu 1,5 1,5
Báo cáo % mười lăm% mười lăm%

2. Biểu thức đại số.

– Nhận biết đơn thức đồng dạng, nghiệm của đa thức và giá trị của đa thức.

Biết cách tìm bậc của đơn thức, đa thức và đa thức rút gọn.

– Rút gọn đa thức.

– Cộng, trừ hai đa thức.

– Tìm nghiệm của đa thức.

– Cộng các đa thức.

số câu3 3 33 Đầu tiên13
Đánh dấu0,75 0,75 0,751,5 Đầu tiên4,75
Báo cáo %7,5% 7,5% 7,5%mười lăm% Mười%47,5%

3. Tam giác

– Tam giác cân.

– Định lý Py-ta-go.

– Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

Xác định xem một tam giác có phải là tam giác đều hay không.

Xác định độ dài cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh rằng hai tam giác đồng dạng, tam giác vuông.

số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

hai

4

Đánh dấu

0,25

0,25

hai

2,5

% Đánh dấu

2,5%

2,5%

hai mươi%

25%

4. Mối quan hệ giữa các yếu tố của tam giác. Cạnh tranh các đường trong một tam giác.

Biết khoảng cách giữa trọng tâm và đỉnh của tam giác.

Áp dụng tính chất vuông góc và góc xiên.

số câu Đầu tiên Đầu tiênhai
Đánh dấu 0,25 Đầu tiên1,25
% Đánh dấu 2,5% Mười%12,5%

Tổng số câu

4

Đầu tiên

Mười%

5

1,25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng điểm

Mười

% Đánh dấu

100%

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 |

Câu hỏi 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức -3xy ^ {2}

A. phân số {1} {2} xy ^ {2}

B.-3x ^ {2} y

C.-3 (xy) ^ {2}

D-3xy

Câu 2: Đơn thức -frac {1} {3} y ^ {2} z ^ {4} 9x ^ {3} y phạm vi của nó là:

A.10

B.6

C.8

D.12

Vấn đề 3: Bậc của đa thức Q = x ^ {3} -7x ^ {4} y + xy-11 ĐƯỢC :

A.7

B.5

D6

Ngày 4

Câu 4: Giá trị x = 2 là nghiệm của đa thức:

A. f (x) = 2 + x

B. f (x) = x-2

C. f (x) = x ^ {2} -2

D. f (x) = x (x + 2)

Câu hỏi 5: Kết quả tính toán -5x ^ {2} y ^ {5} -x ^ {2} y ^ {5} + 2x ^ {2} y ^ {5}

A. -3x ^ {2} y ^ {5}

B. 8x ^ {2} y ^ {5}

c.-4x ^ 2a ^ 5

D. 4x ^ {2} y ^ {5}

Câu 6. giá trị biểu thức 3x ^ 2y + 3y ^ 2x nghe nói x = 2 và y = 1 là:

Ở TUỔI 12

B-9

C.18

J-18

Câu 7. Rút gọn đa thức P = x ^ {3} y-5xy ^ {3} + 2x ^ {3} y + 5xy ^ {3} Giống nhau :

A. 3x ^ {3} y-10xy ^ {3}

B. - toán {x} ^ {3} toán {y}

C. x ^ {3} y + 10xy ^ {3}

D. 3 toán {x} ^ {3} toán {y}

Câu 8. Mệnh đề nào sau đây là nghiệm của đa thức?  toán học {f} (toán học {x}) = phân số {2} {3} toán học {x} +1:

A.frac {2} {3}

B.frac {3} {2}

C.- phân số {2} {3}

D.- phân số {3} {2}

Câu 9: Đa thức  toán học {g} (toán học {x}) = toán học {x} ^ {2} +1

A. Không có giải pháp

B. Giải pháp là -1

C. Có một nghiệm là 1

D. Có 2 nghiệm

Câu hỏi 10: Nếu độ dài hai cạnh liên tiếp của một góc vuông là 3 cm và 4 cm thì cạnh huyền là:

A. hình vuông {5}

B.5

C.7

D.14

Câu hỏi 11: Tam giác đều là tam giác có

A. hai cạnh bằng nhau

B. ba góc nhọn

C. ba cạnh bằng nhau

D. một góc bằng

Câu 12: Nếu AM là trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì:

A.AM = AB

B.AM = AG

C. AG = phân số {3} {4} AB

D. AG = phân số {2} {3} AM

II. VIẾT: (7,0 điểm)

Bài 1 1,5 điểm). Kết quả thi lớp 7 các tháng trong năm học được liệt kê trong bảng sau:

Tháng

9

Mười

mười một

thứ mười hai

Đầu tiên

hai

3

4

5

Thể hiện

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) Ban điều tra là gì?

b) Lập bảng tần số. Tìm một trong các dấu hiệu.

c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai đa thức

P (x) = 5 x ^ {3} -3 x + 7 + x ^ {2} và Q (x) = - 5 x ^ {3} +2 x-3 + 2 xx ^ {2} -2

A. Rút gọn và bậc hai đa thức P (x) và Q (x)

b. Tìm đa thức M (x) = P (x) + Q (x) và N (x) = P (x) – Q (x)

C. Tìm căn nguyên của đa thức M (x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC AB = 3 cm; AC = 4cm; CC = 5cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Kẻ tia phân giác BD (D thuộc AC), từ D kẻ DE vuông góc với BC (E thuộc BC). Chứng tỏ rằng DA = DE.

c) ED cắt AB tại F. Chứng minh DADF = DEDC rồi suy ra DF> DE.

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 |

I. MỘT SỐ LỰA CHỌN (3 điểm): – Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Phrasing

Đầu tiên

hai

3

4

5

6

7

số 8

9

Mười

mười một

thứ mười hai

Trả lời

MỘT

MỘT

KẸO CAO SU

KẸO CAO SU

CỔ ĐẠI

CỔ ĐẠI

DỄ DÀNG

DỄ DÀNG

MỘT

KẸO CAO SU

CỔ ĐẠI

DỄ DÀNG

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Phrasing

nội dung để tiếp cận

Thể hiện

Đầu tiên

MỘT)

Kí hiệu nghiên cứu là: điểm thi đua hàng tháng của năm thứ 7.

0,25

b)

Thiết lập đúng bảng “tần suất” theo chiều ngang hoặc cột:

giá trị (x)

70

80

90

Tần số (n)

hai

5

hai

Chế độ của dấu hiệu là: 80

0,75

VS)

Cách tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A là:

                overline {math {X}} = fraction {70.2 + 90.2 + 80.5} {9} = 80

0,5

hai

MỘT)

Rút gọn hai đơn thức P (x) và Q (x)

P (x) = 5x ^ {3} -3x + 7 + x ^ {2} = 5x ^ {3} + x ^ {2} -3x + 7

Q (x) = - 5 x ^ {3} +2 x-3 + 2 xx ^ {2} -2 = -5 x ^ {3} -x ^ {2} +4 x-5

0,5

0,5

b)

Tổng của hai đa thức đúng

M (x) = P (x) + Q (x)

= 5x ^ {3} + x ^ {2} -3x + 7 + left (-5x ^ {3} -x ^ {2} + 4x-5 right)

= x hoặc + 2

N (x) = P (x) -Q (x) – ()

= 5x ^ {3} + x ^ {2} -3x + 7- left (-5x ^ {3} -x ^ {2} + 4x-5 right)

= 5x ^ {3} + x ^ {2} -3x + 7 + 5x ^ {3} + x ^ {2} -4x + 5

= 10x ^ {3} + 2x ^ {2} -7x + 12

0,25

0,25

0,25

0,25

VS)

X + 2 = 0

x = -2

Đa thức M (x) có hai nghiệm là

0,25

0,25

………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button