Pháp Luật

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021

Tổng cục Thuế công bố mục tiêu tuyển dụng công chức thuế năm 2022

Mục tiêu tuyển dụng công chức thuế đến năm 2021 – Được Bộ Tài chính phê duyệt Thỏa thuận số 1585 / QĐ-BTC ngày 18/8/2021 và Thỏa thuận số 1993 / QĐ-BTC ngày 12/10/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức thực hiện việc tuyển dụng của Hội thi nghiệp vụ công Tổng cục Thuế năm 2021 ở Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

  • Công bố kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức thuế năm 2021

Dưới đây là bảng chi tiết tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế của Tổng cục Thuế phân bố trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Như sau:

Các mục tiêu tuyển dụng mới nhất cho công chức thuế

Nhu cầu tuyển dụng cán bộ của Tổng cục Thuế năm 2021 là 1.751 mục tiêu

– Lớp chuyên gia: 303 chỉ số, bao gồm:

+ Chuyên viên các lĩnh vực chuyên ngành: 194 chỉ tiêu (gồm: Đại học Luật: 19 chỉ tiêu, các chuyên ngành khác: 175 chỉ tiêu);

+ Sự nghiệp CNTT: 105 chỉ tiêu. + Chuyên viên Quản lý xây dựng cơ sở: 04 chỉ tiêu.

– Phạm vi kiểm tra thuế: 1.324 chỉ tiêu (gồm: Sự nghiệp Tài chính Kế toán: 966 chỉ tiêu; sự nghiệp khác: 358 chỉ tiêu).

– Thư viện Ngạch Vân: 49 bàn thắng.

– Cấp bậc sĩ quan: 8 chỉ tiêu.

– Hạng Trung cấp Thanh tra: 23 khoản chi.

– Trình độ thư viện trung cấp: 44 lòng trắng.

Mục tiêu tuyển dụng công chức thuế

Mục tiêu tuyển dụng công chức thuế

Dữ liệu về thông báo tuyển dụng của Tổng cục Thuế có trong file tải về.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button