Chính sách mới nổi bật sắp có hiệu lực từ giữa tháng 4/2022

Từ giữa tháng 4/2022, nhiều chính sách mới quan trọng có hiệu lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, như: Đề án sĩ quan quốc phòng chuyển đổi ngành nghề; Điều chỉnh chuẩn trình độ đối với giáo viên các trường sư phạm cao hơn; Tiêu chuẩn chỗ ở chính thức cho Bí thư Tỉnh ủy… Dưới đây là nội dung chi tiết về các chính sách mới sắp có hiệu lực, mời các bạn tham khảo.

  • Tiêu chí đô thị nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Học Wiki hân hạnh giới thiệu các chính sách mới quan trọng bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, bao gồm các chính sách sau:

1. Nội quy chính thức về nơi ở của Bí thư Tỉnh ủy.

Đây là nội dung của Quyết định 03/2022 / QĐ-TTg ngày 18/02/2022 về quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Như vậy, Bí thư tỉnh ủy và người tương đương được thuê một trong hai loại nhà ở công vụ sau đây:

* Nhà ở liền kề phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b tiểu mục 1 Điều 3 Quyết định 03/2022 / QĐ-TTg:

– Diện tích đất từ ​​200 m2 đến 250 m2;

– Nội thất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 03/2022 / QĐ-TTg.

* Phòng:

– Diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2;

– Nội thất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 03/2022 / QĐ-TTg.

* Chi phí chuyển đồ đạc đối với nhà phố, căn hộ dịch vụ quy định tại khoản này tối đa là 250 triệu đồng.

Quyết định 03/2022 / QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 và thay thế Quyết định 27/2015 / QĐ-TTg.

2. Nguyên tắc hoàn thiện và loại bỏ Danh mục Nghề và Công việc nặng nhọc, Nguy hiểm

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 29/2021 / TT-BLĐTBXH quy định việc phân loại lao động theo điều kiện lao động kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Như vậy, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

– Nhận xét và trình độ phải được thực hiện cho các ngành và lĩnh vực cụ thể.

– Quá trình chọn mẫu để kiểm tra, đánh giá phải được thực hiện theo từng loại hình, quy mô của cơ sở sản xuất, công ty, dịch vụ và đại diện của vùng, miền lấy mẫu.

Kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại người lao động theo điều kiện lao động dùng để đề xuất sửa đổi, bổ sung, xóa khỏi danh mục nghề là kết quả nhận xét, đánh giá được thực hiện trong khoảng thời gian. không quá 12 tháng cho đến tháng đề xuất.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư 29/2021 / TT-BLĐTBXH, việc sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm được đưa vào thực hiện. đưa vào thực tế như sau:

– Căn cứ kết quả xếp loại nghề theo phương pháp quy định tại Thông tư 29/2021 / TT-BLĐTBXH, nếu cần sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi danh mục nghề thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động. . Bộ phận quản lý. các ngành, lĩnh vực có liên quan để rà soát, tổng hợp đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Bộ quản lý ngành, bộ, ngành thực hiện rà soát các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt là những nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách; tiếp thu ý kiến ​​của người sử dụng lao động để đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội, khoa học, kỹ thuật và quản lý trong từng thời kỳ, gửi Bộ Lao động.

3. Chế độ sĩ quan quốc phòng chuyển đổi ngành nghề.

Đây là nội dung của Nghị định 19/2022 / NĐ-CP quy định biện pháp thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng chuyển ngành và công nhân, viên chức thuộc Quốc phòng. làm việc theo quy định của pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 15/4/2022.

Theo đó, phương án đối với sĩ quan quốc phòng chuyển ngành làm việc trong các công ty, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước bao gồm:

– Bảo lưu thời gian thực hiện các khoản đóng góp bảo đảm xã hội theo quy định của pháp luật về an sinh xã hội hiện hành.

– Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp 01 tháng lương của tháng trước khi chuyển ngành do cơ quan, đơn vị trực thuộc, công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ. . công nhân, viên chức quốc phòng trước khi chuyển ngành (Đề án này thực hiện từ ngày 1-7-2016).

– Khi đang hưởng lương hưu thì được hưởng các chế độ an sinh xã hội theo quy định của pháp luật về an sinh xã hội, nhưng không áp dụng cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội. làm căn cứ tính lương hưu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định 19/2022 / NĐ-CP.

4. Điều chỉnh tiêu chuẩn trình độ của giáo viên các khoa sư phạm.

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Thông tư 04/2022 / TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020 / TT-BGDĐT sửa đổi tiêu chuẩn trình độ giáo viên các trường sư phạm đại học như sau:

– Tiêu chuẩn trình độ đối với giáo viên các khoa sư phạm (hạng III):

+ Có trình độ đại học trở lên phù hợp với công việc và chuyên ngành giảng dạy;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giáo viên chưa tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật);

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giảng dạy cơ sở sư phạm.

(Hiện nay yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định của chức danh nghề nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non (hạng III))

– Tiêu chuẩn trình độ của giáo viên trong các trường sư phạm chính (hạng II):

+ Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí, ngành hoặc chuyên ngành giáo dục;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giáo viên chưa tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật);

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giảng dạy cơ sở sư phạm.

(Hiện tại bạn phải có chứng chỉ lễ tân phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trưởng trường cao đẳng sư phạm (hạng II))

– Tiêu chuẩn trình độ của giáo viên cao đẳng sư phạm (hạng I):

+ Có bằng Tiến sĩ phù hợp với vị trí, ngành hoặc chuyên môn giảng dạy;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giáo viên chưa tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật);

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giảng dạy cơ sở sư phạm.

(Hiện nay phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên sư phạm (hạng I))

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button