Pháp Luật

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 4/2022

Trong tháng 4/2022 sắp tới, nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực như hướng dẫn xếp lương cán bộ quản lý thị trường, cách tính lương theo đề án sĩ quan quốc phòng nghỉ hưu. . , bổ nhiệm, xếp loại giáo viên, chỉ cần 01 chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp … Đây là nội dung chi tiết về chính sách tiền lương mới sắp có hiệu lực cho bạn tham khảo.

  • Đề xuất tăng mức đóng BHYT tại nhà từ người thứ 2

1. Lương quản lý thị trường cao nhất gần 12 triệu đồng / tháng

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022, Thông tư 02/2022 / TT-BTC có hiệu lực quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ và xếp lương của viên chức quản lý hợp đồng.

Như vậy, hệ số lương của viên chức Quản lý thị trường như sau:

– ngạch Kiểm soát viên thị trường chính (mã số 21 187) áp dụng thang lương hạng A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

– Chức danh Kiểm soát viên thị trường (mã số 21 188) áp dụng thang lương đối với viên chức hạng A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

– ngạch Kiểm soát viên thị trường (hệ số 21,189) áp dụng bảng lương viên chức hạng A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Kiểm soát viên thị trường hạng trung cấp (mã số 21 190) áp dụng thang lương của công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng / tháng như hiện nay, lương của quản lý thị trường sẽ dao động từ hơn 3,1 triệu đồng đến gần 12 triệu đồng / tháng.

2. Mức lương để tính Phụ cấp cho Sĩ quan Quốc phòng đã nghỉ hưu

Nội dung này được hướng dẫn tại Điều lệnh số 19/2022 / NĐ-CP hướng dẫn chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng chuyển công tác và công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc. . Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Theo Nghị định 19/2022 / NĐ-CP, một trong những phương án thôi việc đối với công nhân, viên chức quốc phòng là trợ cấp một lần.

Cụ thể, cứ mỗi năm công tác thì được bồi thường tương đương một tháng tiền lương của tháng trước khi đi, công nhân, viên chức quốc phòng do cơ quan, đơn vị, công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý trước đây. Khởi hành của bạn. . Trả.

Tiền lương tháng để tính tiền bồi dưỡng một lần của công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc là tiền lương làm căn cứ đóng bảo đảm xã hội của tháng trước khi công nhân thôi việc, bao gồm:

– Trả lương theo loại, nhóm, ngạch cho công nhân viên quốc phòng; nhóm, cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan quốc phòng;

– Được bảo lưu phí bảo lưu theo ca, phí thâm niên, thâm niên vượt khung và phần chênh lệch (nếu có).

Xem thêm các chế độ khác đối với công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc tại Nghị định 19/2022 / NĐ-CP.

3. Bổ nhiệm, lương thỏa thuận giáo viên chỉ cần 01 chứng chỉ bồi dưỡng CDNN

Kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022, mỗi giáo viên chỉ cần có 1 chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ để được bổ nhiệm và xếp loại.

Đây là nội dung của Thông tư 04/2022 / TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020 / TT-BGDĐT quy định mã số, định mức chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020 / TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Cụ thể, quy định mới không còn yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định hiện hành của chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với từng hạng.

– Định mức trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các trường cao đẳng sư phạm các cấp (I, II, III):

Không còn phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao đẳng sư phạm riêng cho từng hạng mà quy định chung cho mỗi hạng là phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo định mức của chức danh nghề nghiệp của giáo viên. . Trường đại học giáo dục.

– Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy của các cơ sở giáo dục đại học công lập các hạng (I, II, III):

Thay vì yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trên mỗi ngạch, thông tư 04/2022 / TT-BGDĐT quy định chung là phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Trường đại học.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button