Pháp Luật

Chương trình giáo dục phổ thông mới khác chương trình cũ ở những điểm nào?

Những điểm khác biệt trong chương trình GDPT mới

Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 32/2018 / TT-BGDĐT ban hành Chương trình phổ thông tổng thể (còn gọi là Chương trình GDPT 2018). Chương trình giáo dục phổ thông mới khác chương trình cũ như thế nào?

  • Thông tư 32/2018 / TT-BGDĐT về chương trình đào tạo phổ thông mới

Theo thông tư này, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh, nội dung, phương pháp giáo dục và pháp luật về giáo dục. đánh giá kết quả của nhà trường, làm cơ sở để quản lý chất lượng giáo dục phổ thông. Dưới đây là một số so sánh giữa chương trình GDPT mới và chương trình cũ, mời các bạn cùng tìm hiểu.

1. Giới thiệu khái quát về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

1.1 Hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông

Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:

1. Trường tiểu học;

2. Trung học cơ sở;

3. Trung học phổ thông;

4. Trường trung học cơ sở có nhiều cấp học.

1.2 Yêu cầu về Chương trình Giáo dục Phổ thông

Chương trình đào tạo phổ thông phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Thể hiện mục tiêu chung của dạy học;

b) Nêu những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh phải đạt được sau mỗi cấp học, những nội dung giáo dục bắt buộc đối với học sinh trong cả nước;

c) Quy định phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục và đánh giá kết quả học tập đối với các môn học của từng lớp, cấp học phổ thông;

d) Thống nhất trong cả nước và được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và của cơ sở giáo dục phổ thông;

d) Tập hợp rộng rãi ý kiến ​​của các tổ chức, cá nhân và kinh nghiệm trước khi ban hành; công khai sau khi xuất bản.

Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập để thẩm định chương trình giáo dục phổ thông. Hội đồng gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học giáo dục có kinh nghiệm và uy tín, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan. Ủy ban phải có ít nhất một phần ba số thành viên là giáo viên của cấp học tương ứng. Hội đồng và các thành viên của Hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng của buổi trải nghiệm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông; ban hành chương trình giáo dục phổ thông sau khi tham khảo ý kiến ​​của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông; thiết lập tiêu chuẩn và quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; quy định về mục tiêu, đối tượng, quy mô, thời gian thực nghiệm hàng loạt nội dung, phương pháp dạy học mới trong cơ sở giáo dục phổ thông; quy định rõ nhiệm vụ, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, định mức, số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

2. Hàng chục chương trình giáo dục phổ thông mới kế thừa cái cũ

Cụ thể, chương trình giáo dục phổ thông mới kế thừa một số nội dung sau:

Thứ nhất, về mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới tiếp tục dựa trên quan điểm mục tiêu của giáo dục phổ thông là giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về đạo đức, trí tuệ và trí tuệ. , cơ thể, vẻ đẹp.

Thứ hai, về phương châm giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới kế thừa những nguyên lý giáo dục cơ bản như “Học đi đôi với hành”, “Lý luận đi đôi với hành”, “Giáo dục học đường”. “. kết hợp với giáo dục trong gia đình và xã hội.

Thứ ba, về nội dung giáo dục, ngoài một số kiến ​​thức được cập nhật để phù hợp với những thành tựu mới của khoa học – công nghệ và định hướng mới của chương trình, thì những kiến ​​thức cơ bản của các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới chủ yếu có trọng tâm, tương đối kiến thức ổn định trong các lĩnh vực tri thức nhân loại, kế thừa từ Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành nhưng được tổ chức lại nhằm giúp người học phát triển phẩm chất, kỹ năng hiệu quả hơn.

Thứ tư, về hệ thống môn học, trong chương trình mới chỉ có một số môn học và hoạt động giáo dục với tên gọi mới, đó là: tin học và công nghệ, ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học; lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên trình độ đại học; Giáo dục âm nhạc, mỹ thuật, kinh tế và luật ở cấp trung học cơ sở; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bậc đại học và trung học phổ thông.

Việc đổi tên môn học từ Kỹ thuật ở cấp tiểu học thành Khoa học máy tính và Công nghệ là do chương trình mới kết hợp phần Khoa học máy tính và tổ chức lại nội dung của phần Kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong chương trình học hiện nay, môn tin học được dạy từ lớp 3 như một môn học không bắt buộc. Môn ngoại ngữ là môn học mới ở tiểu học nhưng đã được đưa vào giảng dạy ở các cấp học khác từ lâu; anh ấy thậm chí đã quen biết nhiều học sinh từ khi học mẫu giáo.

Ở cấp trung học cơ sở, môn Khoa học tự nhiên được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến ​​thức của các môn vật lý, hóa học, sinh học và khoa học trái đất; Các môn lịch sử và địa lý xây dựng trên nền tảng kiến ​​thức tích hợp của các môn lịch sử và địa lý.

Học sinh đã học các môn khoa học, lịch sử và địa lý ở cấp tiểu học sẽ không gặp khó khăn gì khi tiếp tục học các môn này. Chương trình hai môn học này được thiết kế theo mạch nội dung phù hợp với kinh nghiệm của giáo viên dạy đơn môn hiện nay nên không gây khó khăn cho giáo viên khi thực hiện.

Hoạt động trải nghiệm hay Hoạt động trải nghiệm, định hướng chuyên môn ở ba cấp học cũng là một nội dung gia đình vì nó được xây dựng trên cơ sở các hoạt động giáo dục tập thể như chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Sao nhi đồng. cộng đồng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các hoạt động du lịch, công tác, hướng nghiệp, tình nguyện, phục vụ cộng đồng, v.v. theo chương trình hiện hành.

Thứ năm, về thời lượng dạy học, mặc dù chương trình mới đã giảm tải so với chương trình hiện hành nhưng tương quan về thời lượng dạy học giữa các môn học không bị thay đổi.

Thứ sáu, về phương pháp dạy học, chương trình học mới hướng tới mục tiêu phát huy hoạt động của học sinh và khắc phục những mặt hạn chế của phương pháp truyền thụ một chiều.

Trong nhiều năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phổ biến và hướng dẫn áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới (như mô hình trường học mới, phương pháp thủ công đại trà, giáo dục đại trà …); Vì vậy, đa số giáo viên các cấp học đã quen, nhiều giáo viên áp dụng thành công phương pháp dạy học mới.

3. Những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể so với chương trình trước đây

Chương trình giáo dục phổ thông mới khác chương trình cũ như thế nào?

Thứ nhất, chương trình giáo dục phổ thông hiện nay thiên về nội dung, chú trọng truyền thụ kiến ​​thức, chưa giúp học sinh vận dụng những gì đã học vào thực tế.

Theo mô hình này, tri thức vừa là “nguyên liệu”, “đầu vào”, vừa là “kết quả”, “đầu ra” của quá trình giáo dục. Vì vậy, học sinh phải học và ghi nhớ nhiều nhưng khả năng vận dụng vào cuộc sống lại rất hạn chế.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua kiến ​​thức và phương pháp cơ bản, thiết thực, hiện đại, tích cực hóa hoạt động của học sinh, giúp các em rèn luyện và phát triển những phẩm chất, năng lực mà nhà trường và xã hội mong đợi. Trong cách tiếp cận này, kiến ​​thức được dạy không phải là kết thúc.

Nói cách khác, giáo dục không phải là truyền thụ kiến ​​thức, mà là giúp học sinh thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống thông qua việc vận dụng hiệu quả và sáng tạo những kiến ​​thức đã lĩnh hội được.

Quan điểm này không ngừng được thể hiện trong nội dung giáo dục, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả của nhà trường.

Thứ hai, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành có nội dung giáo dục gần như giống nhau đối với tất cả học sinh; Việc định hướng nghề nghiệp của học sinh, ngay cả khi học phổ thông chưa được xác định rõ ràng.

Chương trình giáo dục phổ thông mới phân biệt rõ hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn hướng nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, thực hiện yêu cầu của Nghị quyết 29, Nghị quyết 88 và Quyết định 404, chương trình đã tích hợp các nội dung liên quan của một số môn học vào chương trình hiện hành để hình thành các môn học: tích hợp, hợp lý hóa, tránh trùng lặp nội dung giáo dục, giảm số lượng môn học một cách hợp lý;

Thiết kế đồng bộ các môn học (tin học và công nghệ, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo từng môn học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh. Học sinh chọn môn học tương ứng với sở thích và năng lực của mình.

Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, ngoài một loạt các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn các môn học, chuyên đề học tập phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp. của tôi.

Thứ ba, trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, sự liên kết giữa chương trình các cấp học của một môn học và giữa chương trình các môn học chưa chặt chẽ; một số nội dung giáo dục còn trùng lặp, trùng lặp hoặc chưa thực sự cần thiết đối với học sinh phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông mới chú trọng hơn đến tính liên kết giữa chương trình các lớp, cấp học trong từng môn học và giữa chương trình dạy học các môn học trong từng năm học, cấp học. Sự phát triển của chương trình thạc sĩ, chương trình đầu tiên thuộc loại hình này ở Việt Nam, đặt nền tảng cho mối liên hệ này.

Thứ tư, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành thiếu tính mở, hạn chế tính chủ động, sáng tạo của các địa phương, nhà trường và giáo viên, giáo viên.

Chương trình giáo dục phổ thông mới cung cấp hướng dẫn thống nhất và nội dung giáo dục cơ bản, bắt buộc đối với học sinh ở cấp quốc gia, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho các địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một loạt nội dung giáo dục và thực hiện kế hoạch các môn học phù hợp. đối với các môn học và giảng dạy. điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục, giúp đảm bảo mối liên hệ giữa các hoạt động của nhà trường và gia đình. chính phủ và xã hội.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button