Pháp Luật

Có được ủy quyền khiếu nại không 2022?

Có ủy quyền yêu cầu cho năm 2022 không? Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của chủ nghĩa xã hội dân chủ. . nghĩa là. Tuy nhiên, trên thực tế, một số người dân vì nhiều lý do không thể khiếu nại, tố cáo trực tiếp. Vì vậy, các khiếu nại và yêu cầu bồi thường có công bằng không? Hãy xem bài viết về Dữ liệu lớn dưới đây.

Yêu cầu ủy quyền được trình bày chi tiết trong các văn bản pháp luật.

1. Các khiếu nại và báo cáo có công bằng không?

1.1. Có ủy quyền yêu cầu cho năm 2022 không?

Nghị định 124/2020 / NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020. Điều 5 của nghị định quy định về đại diện khiếu nại. Do đó, người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc chỉ định luật sư, người khác có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Cụ thể, Luật Khiếu nại quy định:

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược hoặc vì lý do khách quan khác không thể tự mình khiếu nại thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. , trẻ em đủ tuổi hợp pháp hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự để khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể nhờ người được trợ giúp pháp lý tư vấn hoặc nhờ người được trợ giúp pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. . luật của nó

Đặc biệt, nếu người yêu cầu bồi thường là người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì chính người đại diện theo pháp luật của người đó là người nộp đơn khiếu nại (trái thẩm quyền).

1.2. Có ủy quyền tố giác 2022 không?

Thực hiện theo tiểu mục c tiểu mục 2 điều 9 luật khiếu nại số 25/2018 / QH14

Người khiếu nại phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại của mình. Nếu cố tình tố cáo sai sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm. Tội ác.

Do đó, người khiếu nại không được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền khiếu nại. Điều này khác với quy định của Đạo luật khiếu nại, trong đó người khiếu nại nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong một số trường hợp có thể cho phép người khác gửi đơn khiếu nại.

2. Người có thẩm quyền có thể ký vào đơn khiếu nại không?

Khiếu nại và trình báo là công cụ pháp lý cho phép công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm.
Khiếu nại và trình báo là công cụ pháp lý cho phép công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại 02/2011 / QH13 thì hình thức khiếu nại như sau:

Trong trường hợp khiếu nại bằng văn bản, nội dung đơn khiếu nại phải nêu rõ:

 • Ngày, tháng, năm khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của người khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức hoặc người được báo cáo;
 • Nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại, các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết khiếu nại của người khiếu nại.
 • Đơn khiếu nại phải được người khiếu nại ký tên hoặc lập chỉ mục.

Ngoài ra, luật cũng không có quy định cụ thể về chữ ký của người có thẩm quyền.

Như vậy, có thể kết luận rằng đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc ghi chú chứ không thể ủy thác cho người có thẩm quyền ký thay mình.

3. Những lưu ý về ủy quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường?

3.1. Một số lưu ý về ủy quyền khiếu nại

Cơ quan, tổ chức phải thông qua người đại diện theo pháp luật để khiếu nại. Đại diện cho cơ quan, tổ chức được luật sư hoặc người khác có đủ năng lực tố tụng dân sự ủy quyền để nộp đơn khiếu nại.

Việc ủy ​​quyền phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền có thể ủy quyền cho một hoặc nhiều người với nhiều nội dung quyền khác nhau, nhưng không thể ủy quyền cùng một nội dung cho nhiều người. Giấy ủy quyền theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP.

Trường hợp nguyên đơn chết mà quyền và nghĩa vụ của họ được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại; Khi thực hiện quyền thừa kế, người thừa kế phải xuất trình các giấy tờ chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình nộp đơn khiếu nại hoặc chỉ định luật sư, pháp nhân hoặc ủy quyền cho người khác có đủ năng lực hành vi dân sự nộp đơn khiếu nại. Trong trường hợp có nhiều người thừa kế thì có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế là luật sư, trợ lý tư pháp hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khởi kiện.

3.2. Lưu ý về khiếu nại

a) Đối tượng khiếu nại, bao gồm:

 • Các quyết định hành chính.
 • Hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.
 • Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thừa hành.

b) Về thời hạn yêu cầu bồi thường:

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được nghị quyết, hành vi hành chính.

 • Trường hợp kháng nghị quyết định kỷ luật của Chấp hành viên, cán bộ:

Đối với yêu cầu bồi thường đầu tiên, thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận được giải quyết.

Khiếu nại lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

 • Trong trường hợp đã có quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày cán bộ quản lý, viên chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

c) Về việc rút đơn khiếu nại và báo cáo:

 • Người khiếu nại có thể rút đơn khiếu nại bất cứ lúc nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
 • Cơ quan nhà nước đình chỉ giải quyết khi nguyên đơn rút đơn khởi kiện.

4. Đơn Ủy quyền Khiếu nại

Mẫu ủy quyền khiếu nại 2022 là mẫu giấy do một người lập ra để ủy quyền khiếu nại cho người khác, được cập nhật theo quy định tại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin cá nhân của Hiệu trưởng, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của Hiệu trưởng. Đọc chi tiết và tải xuống biểu mẫu ủy quyền khiếu nại tại đây:

Gửi đơn khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020 / NĐ-CP

Bài viết trước đã trả lời chi tiết câu hỏi Khiếu nại và tố cáo có công bằng không và nếu có thì thực hiện như thế nào? Tham khảo độc giả các bài viết liên quan trong chuyên mục Hỏi đáp về Quản lý Dữ liệu lớn, Luật Dân sự, Pháp luật và Phổ biến Pháp luật.

 • Sự khác biệt giữa khiếu nại và khiếu nại là gì?
 • Biểu mẫu Khiếu nại Hàng xóm 2022
 • Khiếu nại về tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn 2022

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button