Pháp Luật

Cổng thông tin một cửa quốc gia là gì 2022?

Cổng thông tin một cửa quốc gia 2022 là gì? Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa quốc gia có lẽ là cách nói thông tục khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Cơ chế một cửa quốc gia là gì và pháp luật Việt Nam hiện hành ra sao thì không phải ai cũng hiểu rõ. Bài viết Học Wiki dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để hiểu rõ câu hỏi trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Nguyên tắc Cơ chế một cửa Quốc gia

1. Cơ chế một cửa quốc gia là gì?

Cổng thông tin một cửa quốc gia là nơi tiếp nhận và phản hồi thông tin của các Bộ, ngành và các bên liên quan như sau:
– Các Bộ, ngành tham gia vào quá trình cấp phép cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.
– Cơ quan hải quan. – Người chuyên chở, người nhận hàng, người giao nhận hàng hóa.
– Ngân hàng.
– Các công ty xuất nhập khẩu, môi giới hải quan.
– Các bên liên quan khác.
Trên cơ sở đó, Cổng thông tin một cửa quốc gia kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN và các đối tác thương mại khác của Việt Nam.

2. Cơ chế một cửa quốc gia Tây Ban Nha là gì?

Cơ chế một cửa quốc gia của Anh là “Cơ chế một cửa quốc gia”, cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục cơ quan quản lý nhà nước.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Hải quan năm 2014: Cơ chế một cửa quốc gia là Người khai hải quan cho phép Người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện quy trình, thủ tục hải quan của cơ quan hải quan. quản lý hải quan. . Xuất nhập khẩu liên quan đến nhà nước thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định việc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Cơ quan hải quan quyết định việc thông quan, giải phóng hàng hóa trên Hệ thống thông tin tích hợp.

3. Cổng thông tin một cửa quốc gia dùng để làm gì?

Truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ trang web chính thức
Truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ trang web chính thức

Theo quy định tại Nghị định 85/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019, Cổng thông tin một cửa quốc gia có các chức năng sau:

 • Tiếp nhận văn bản điện tử, lưu trữ thông tin và các thông tin liên quan, xác minh chữ ký số của người lập hồ sơ và cơ quan xử lý. Chuyển hồ sơ điện tử, thông tin khai báo và các thông tin liên quan của người đăng ký sang hệ thống xử lý chuyên dụng và lưu trữ thông tin người đăng ký trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để tham khảo, rà soát danh sách. .
 • Nhận kết quả xử lý và thông báo từ hệ thống xử lý chuyên dụng; chuyển kết quả xử lý cho người khai báo và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan; duy trì trạng thái của các giao dịch điện tử và văn bản điện tử được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia. Thời hạn lưu trữ đối với hồ sơ giao dịch điện tử và văn bản điện tử sẽ được điều chỉnh theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các quy định về lưu trữ hồ sơ của pháp luật chuyên ngành.
 • Cung cấp thông tin về việc thanh lý thủ tục hành chính, thống kê theo yêu cầu của cơ quan thanh lý hoặc người kê khai phù hợp với chức năng, quyền hạn của cơ quan thanh lý và quyền, nhiệm vụ của người kê khai. Xem các quy định của pháp luật chuyên ngành về chính sách quản lý, thủ tục hành chính và các vấn đề áp dụng theo quy định tại Nghị định này. Đặc biệt, Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ được kết nối với hệ thống thông tin của các quốc gia, vùng lãnh thổ phù hợp với các hiệp định, điều ước quốc tế đã ký kết mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. thành viên.

4. Quy chế một cửa quốc gia

Tại Điều 5 Nghị định 85/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 về Vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ các quy định của Pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Bảo đảm tính chính xác, minh bạch, khách quan, đầy đủ và nhanh chóng của các thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.
 • Đồng thời tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Quy trình xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia Các quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2018 / NĐ-CP bao gồm:

 • Người khai hải quan khai thông tin, nộp chứng từ điện tử để hoàn thành thủ tục hành chính hải quan và cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa, người, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh. . xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời điểm khai báo thông tin và nộp hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật quản lý chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Cơ quan nhà nước tiếp nhận và xử lý thông tin từ người khai hải quan; gửi lại kết quả xử lý cho người khai hải quan; trao đổi thông tin tờ khai thủ tục hành chính và kết quả xử lý thông tin tờ khai thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước qua Cơ chế một cửa quốc gia.
 • Người khai hải quan nhận kết quả xử lý của cơ quan nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa, người, phương tiện vận tải xuất khẩu, quá cảnh xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Người khai hải quan không phải xuất trình, xuất trình hồ sơ giấy đối với trường hợp đã tiếp nhận, xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật phải xuất trình trên giấy. .
 • Cơ quan hải quan căn cứ vào kết quả xử lý của cơ quan nhà nước để đưa ra quyết định cuối cùng về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phản hồi kết quả cho người khai hải quan qua Cổng thông tin điện tử. . Tổng cục một cửa quốc gia.

Cơ chế một cửa mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, như: Tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và cơ quan quản lý nhà nước. . Đồng thời, thống nhất về đối tượng, hồ sơ, thủ tục hành chính.

Khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, toàn bộ hồ sơ, tài liệu sẽ được điện tử hóa nên doanh nghiệp chỉ phải ngồi tại trụ sở chính và gửi hồ sơ điện tử đến một cửa. của lô hàng.

Thủ tục nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian thông quan vận chuyển, tiết kiệm chi phí lưu kho thanh toán, thời gian trả hàng cho khách cũng nhanh chóng, uy tín của công ty được nâng cao. Tín dụng. Qua đó có thể thấy đây là một quy định quan trọng góp phần kích thích sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nâng cao uy tín của các doanh nghiệp nước ta, tạo đà cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu phát triển. -Xuất khẩu, tăng nhịp độ hoạt động xuất nhập khẩu. đầu tư trong và ngoài nước. nâng cao thu nhập bình quân đầu người của cư dân cả nước.

Nhờ quá trình tinh giản của cơ chế SFA, việc tiếp xúc giữa các công ty và cơ quan hành chính khi thực hiện các thủ tục hành chính cũng được hạn chế, do đó giảm thiểu tiêu cực, nhũng nhiễu và đe dọa đối với công ty. công chức, viên chức. Góp phần làm cho bộ máy nhà nước trong sạch hơn.

Bài viết trước đã giải đáp thắc mắc về Cổng thông tin một cửa quốc gia. Xem các bài viết khác trong chuyên mục What is it?, Quản trị trong lĩnh vực hỏi đáp pháp luật và phổ biến pháp luật về dữ liệu lớn.

 • Hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về cư trú
 • Nghị định 59/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015 / NĐ-CP điều chỉnh Luật Hải quan
 • Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu năm 2022

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button