Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi, cách tính

Ngoài các công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, … bài viết Học Wiki dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi bằng các ví dụ cụ thể để giúp bạn. Người đọc hiểu toán hơn.

Trong hướng dẫn công thức. tính chu vi và diện tích Dữ liệu lớn dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn công thức tính diện tích chính xác nhất, kèm theo các ví dụ cụ thể để các bạn dễ dàng nắm được kiến ​​thức và vận dụng vào thực tế.

Cách tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi, công thức

Mục lục bài viết:
1. Kim cương là gì?
2. Cách tính diện tích hình thoi.
– Công thức tính các đường chéo.
– Công thức tính cạnh và chiều cao đáy.
– Công thức nếu một góc của hình thoi đã biết.
3. Tìm chu vi của hình thoi.
4. Tìm đường chéo của hình thoi.
5. Bài tập.

Công thức diện tích và chu vi hình thoi

1. Kim cương là gì?

Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Hình thoi cũng là hình bình hành có 2 cặp cạnh kề đồng dạng hoặc hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc. Tham khảo Wikipedia bài báo kim cương Để hiểu rõ hơn, hãy áp dụng công thức tính hiệu quả.

Tính chất kim cương:

Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành.
– Hai đường chéo vuông góc với nhau.
Hai đường chéo là tia phân giác của các góc của hình thoi.

Dấu hiệu nhận biết viên kim cương:Một hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
– Hình bình hành có hai cạnh đồng dư.
Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.
– Hình bình hành có một đường chéo là tia phân giác của một góc.

2. Công thức tính diện tích hình thoi.

Khái niệm tính diện tích hình thoi.: Diện tích hình thoi bằng nửa tích (1/2) độ dài hai đường chéo.

* Công thức tính toán dựa trên đường chéo

Cách tính hình dạng của hình thoi

Ở đó:
+ d1 : đường chéo đầu tiên.
+ d2 : đường chéo thứ hai.

– Ví dụ:
DV1
. Xét một hình thoi có các đường chéo lần lượt là 7 cm và 9 cm. Diện tích của hình thoi này là bao nhiêu?

Làm thế nào để tính chu vi và kích thước của một hình thoi?

Áp dụng cách tính diện tích hình thoi ta có d1 = 7 cm và d2 = 9 cm. Chúng tôi đặt công thức và nhận được kết quả sau:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 x (7 x 9) = 1/2 x 63 = 31,5 (cmhai).

DV2: Tìm diện tích hình thoi có các đường chéo lần lượt là 9 cm và 8 cm.
Giải thưởng:
Áp dụng công thức tính các đường chéo của hình thoi d1 = 9cm, d2 = 8cm, ta có:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 (9 x 8) = 1/2 x 72 = 36 1,5 (cm.)hai).

* Công thức tính diện tích hình thoi dựa trên cơ sở và chiều cao

Làm thế nào để tinh chỉnh chu vi của hình thoi?

Ở đó:
– h: Chiều cao của hình thoi.
– a: cạnh dưới.

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD có cạnh AB = BC = CD = DA = 4 cm, chiều cao của hình thoi là 3 cm. Tính diện tích của hình thoi.

Giải thưởng: Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi ta có h = 3cm, a = 4cm. Chúng tôi thay thế công thức và nhận được kết quả sau:

S = axh = 3 x 4 = 12 1,5 (cm.)hai).

* Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào hệ thức trong tam giác (Nêu góc của hình thoi)

Tính chu vi, tính hình thoi

Trong đó: a: mặt của viên kim cương

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD là hình thoi, cạnh bên = 4cm, góc A = 35 độ. Tính diện tích hình thoi ABCD.
Giải thưởng: Áp dụng công thức, ta có a = 4, góc = 35 độ. Chúng tôi thay thế công thức sau:

S = ahai x sin A = 4hai x sin (35) = 9177 (cmhai).

Lưu ý:
Đơn vị diện tích của hình thoi là m.haicmhai
– Khi tính toán cần chú ý xem các đơn vị của bài toán có giống nhau không. Nếu không, bạn phải chuyển đổi sang cùng một đơn vị trước khi thực hiện.

3. Công thức tính chu vi hình thoi.

Khái niệm tính chu vi hình thoi: Chu vi hình thoi được tính bằng độ dài một cạnh nhân với 4. Số 4 ở đây được hiểu là 4 cạnh của hình thoi.

Công thức tính chu vi hình thoi:

Chu vi kim cương cong

Ở đó:
+ P: Chu vi hình thoi.
+ một: Bất kỳ mặt nào của hình thoi.
– Ví dụ: Cho hình thoi ABCD có cạnh 7 cm. Chu vi của hình thoi này là bao nhiêu?

                                một

Theo công thức tính chu vi hình thoi đã trình bày ở trên, ta có a = 7 cm. Như vậy, chu vi hình thoi ABCD sẽ được tính như sau:

P (ABCD) = trục 4 = 7 x 4 = 28 (cm).

4. Công thức tính đường chéo của hình thoi.

Theo các công thức tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi ở trên, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được công thức tính đường chéo của hình thoi như sau:

* Tính đường chéo của hình thoi đã cho, diện tích và độ dài đường chéo:
Nếu biết diện tích hình thoi, độ dài đường chéo (d1), ta dễ dàng tìm được đường chéo còn lại của hình thoi theo công thức sau: d2 = 2S / d1.

5. Bài tập liên quan đến diện tích và chu vi hình thoi

Bài 1: Cho hình thoi ABCD có cạnh AD = 4 và góc DAB = 30 độ. Tính diện tích hình thoi ABCD.

Giải thưởng:

6. Tính độ lệch hình dạng của hình thoi.

Vì ABCD là hình thoi nên các tam giác tạo thành là tam giác cân, gọi I là trung điểm của hai đường chéo thì AI vuông góc với BD, góc IAB = 15 độ.
Do đó AI = AB. cos IAB = 4. Cos 15 = 3,86 (m).
Xét tam giác vuông ABI, theo định lý Pitago, ta có:
BIhai= ABhai– AIhai= 4hai – 3,86hai = 1,1 (mét).
Vậy BI = 1,05m

 • AC = 2. AI = 7.72m
 • DB = 2. BI = 2.1m

Theo công thức tính diện tích hình thoi ta có diện tích hình thoi ABCD = ½. ĐIỀU ĐÓ . DB = 8106 (mhai)

Bài 2: Tìm diện tích hình thoi ABCD, biết cạnh AB = 5cm, đường chéo AC = 8cm.

Giải thưởng:

Thực hiện phép tính ảnh của hình thoi.

Gọi I là giao điểm của AC và BD, ta có AI = IC = 4cm.
Xét tam giác vuông ABI, ta có:
BIhai= ABhai– AIhai
Thay AI = 4 cm, AB = 5 cm, ta được: BI = 3 cm.
Trong đó BD = 2.BI = 2.3 = 6cm.
Diện tích hình thoi ABCD: S = (BD. AC): 2 = 6,8: 2 = 24 (cmhai).

bài 3: Tính diện tích hình thoi có cạnh 60 °.

Giải thưởng

Tính diện tích hình thoi biết cạnh a và góc 60o, ta có 2 hình như sau:

Kênh 1: Để tính diện tích hình thoi ở lớp 8 chưa học lượng giác ta sẽ áp dụng phương pháp giải sau:

Cách tính hình học thoi lop 4.

con đường 2: Tính diện tích hình thoi độ 12, độ 9, hình 10, hình 11 bằng công thức lượng giác
Diện tích của hình thoi có cạnh a và góc 60o là:
S = ahaisin A = mộthai.sin (600) = 0,866ahai

—————– HẾT ——————— Đây là bài toán nâng cao về hình thang. Với dạng bài toán này, chúng ta cần kết hợp các tính chất về góc và cạnh của hình thang ở trên để tìm ra đáp án. (Chi tiết cách tính đường chéo của hình thoi biết cạnh và góc đã được Học Wiki tổng hợp trong bài viết này, mời các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết. Phía đông)

Với công thức tính chu vi hình thoi và diện tích hình thoi trên đây, chắc chắn bạn đọc đã có được những kiến ​​thức bổ ích và quan trọng khi giải các câu hỏi, bài toán từ đơn giản đến khó trong bài thực hành. hay cuộc sống Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến mối tương quan giữa các thành phần của công thức tính chu vi và diện tích hình thoi. Vì sẽ có những bài toán đưa ra đáp số và buộc bạn phải áp dụng cách tính chu vi và diện tích hình thoi để tìm ẩn số còn thiếu.

Thậm chí có những dạng bài toán liên quan đến công thức tính chu vi và. Tìm diện tích của hình chữ nhật., tính diện tích hình tròn, áp dụng công thức tính diện tích tam giác, … để tìm ẩn số tương quan khác trong các bài toán phức tạp. Vì vậy, các em hãy cố gắng làm nhiều phép tính liên quan đến việc áp dụng công thức tính chu vi, diện tích hình thoi để nâng cao khả năng giải toán của mình.

Hình vuông là hình tứ giác đặc biệt khi nó có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau, ngoài ra hình vuông còn có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật, nắm được công thức tính diện tích hình chữ nhật bạn cũng dễ dàng tính được diện tích hình vuông , chu vi hình vuông. Tìm hiểu thêm về cách tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông, công thức tính đã được chia sẻ trên Dữ liệu lớn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tinh-dien-tich-hinh-thoi-chu-vi-hinh-thoi-cong-thuc-tinh-22973n.aspx
Chúc may mắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button