Tài Liệu

Đáp án thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022

Đáp án Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022: Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, tính thiết thực và phổ biến của việc học tập và tôn vinh tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh; cổ vũ mạnh mẽ các em học tập và làm theo gương Bác.

Bài thi trắc nghiệm được tổ chức hàng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyenGialangson.vn hoặc làm poster trắc nghiệm “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm. . Năm 2022 trên trang tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tuyengialangson.vn.

1. Đáp án Đề thi Tìm hiểu Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh – Đề 1

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh tóm tắt nêu gương nội dung nào sau đây?

Một tấm gương sống tốt hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Một tấm gương sống có giá trị hơn năm mươi bài diễn văn tuyên truyền.

Một tấm gương sống có giá trị hơn hai mươi bài diễn văn tuyên truyền.

Một tấm gương sống có giá trị hơn mười bài diễn văn tuyên truyền.

2. Bác Hồ đã tặng 4 câu thơ cho các thanh niên xung phong Việt Nam: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi lấp biển. Quyết tâm sẽ đi về đâu?

Xã Hòa Cư, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn.

Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn.

Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn.

Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn.

Câu 3: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và sự đi lên của cách mạng Việt Nam là gì?

Cả 3 phương án đều đúng.

Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn thì cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.

Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.

Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Câu 4: Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

15/05/2016

15/5/2019

15/05/2017

15/05/2018

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rõ lý luận phải gắn với thực tiễn lãnh đạo, vì sao?

Thực hành mà không có lý thuyết thì không phải là thực tế.

Thực hành mà không có lý thuyết hướng dẫn sẽ trở thành thực hành mù quáng. Lý thuyết mà không có thực hành thì chỉ là lý thuyết.

Lý thuyết mà không liên hệ với thực hành là lý thuyết.

Lý thuyết mà không thực hành thì không hiệu quả

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với quốc phòng, an ninh là gì?

Chúng ta phải làm tất cả để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm dùng tất cả tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải để bảo vệ quyền tự do, độc lập của mình.

Cả 3 phương án đều đúng.

7. Bác Hồ về thăm và nói chuyện với nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

Tháng 2 năm 1961

Tháng 3 năm 1961

Tháng 1 năm 1961

Tháng 4 năm 1961

8. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị trí của đội ngũ cán bộ các cấp là gì?

Làm cuộc cách mạng.

Người có quyền trên dân.

Là một viên chức của thị trấn.

Là đầy tớ trung thành của Nhân dân

9. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết có vai trò như thế nào?

Sự đoàn kết là chìa khóa thành công.

Công đoàn là sức mạnh, là chìa khóa của thành công.

Không có ổ đĩa, không thành công.

Liên minh thực hiện lực lượng.

Câu 10: Tên chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 là gì?

Học trò Bác về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị.

Bác Hồ học tập về phòng, chống suy thoái về chính trị, đạo đức.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Đáp án đề thi Tìm hiểu Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Đề 2

Câu 1: Câu nói “Non sông Việt Nam có thể trở nên tươi đẹp hay không, nếu dân tộc Việt Nam có thể vươn lên đỉnh cao vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu, phần lớn là nhờ vào chữ viết ngày nào. Bác gửi cho các em học sinh?

Thư gửi các em học sinh nhân ngày thành lập Đội 15/5/1945.

Thư gửi học sinh nhân ngày Tết Trung thu, ngày 15/8/1945

Thư gửi học sinh nhân ngày quốc tế thiếu nhi 06/01/1945

Thư gửi học sinh nhân ngày tựu trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, ngày 5 tháng 9 năm 1945

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp là gì?

Cả 3 phương án đều đúng.

Đất nước muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp.

Chúng ta phải nâng niu mỗi tấc đất như một tấc vàng.

Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh.

3. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Nói và làm phải nêu gương về đạo đức;

Bạn phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, kiên trì, bền bỉ mỗi ngày;

Xây đi đôi với chống;

Cả 3 phương án đều đúng.

4. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong thi đua sản xuất và kháng chiến?

Tay búa, tay bắn súng.

Mỗi người làm công việc của hai người.

Cả 3 phương án đều đúng.

Ba tình nguyện viên, năm tình nguyện viên, ba người cam kết.

5. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm tốt công việc của người công chức, viên chức trước hết phải làm gì?

Bạn phải biết làm thế nào để trở thành một sinh viên.

Bạn phải biết cách học của người dân, bạn phải biết cách trở thành học trò của người dân.

Nó chỉ có một ý chí chủ quan

Bạn phải biết cách học hỏi từ mọi người.

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh so sánh bầu trời bốn mùa và trái đất bốn phương.

có nghĩa, có tình yêu

Cần thiết, tiết kiệm, liêm chính, công bằng

bất cẩn thận

Trung với nước, hiếu với dân.

7. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng ta là một đảng cầm quyền. Mọi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức nào?

Đạo đức tập thể.

Đạo đức cá nhân.

Đạo đức cách mạng

Đạo đức nhân viên.

8. Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài Tiếng nói Việt Nam phát vào ngày, tháng, năm nào?

17 tháng 7 năm 1967

17 tháng 7 năm 1968

17 tháng 7 năm 1966

17/7/1965

9. Bác Hồ về thăm và nói chuyện với một đơn vị quân đội huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

tháng chín năm 1950

Tháng 12 năm 1950

Tháng 11 năm 1950

Tháng 10 năm 1950

10. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam?

Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Sông có thể khô cạn, núi có thể xói mòn, nhưng sự thật này không bao giờ thay đổi.

Cả 3 phương án đều đúng.

Cùng tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button