Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 THPT

Đáp án môn Mỹ Thuật 9 THPT gồm các câu trắc nghiệm, trắc nghiệm và điền vào chỗ trống khi ôn tập mô đun 9. Đề cương ôn tập mô đun 9 hay nhất.

Đáp án sgk ngữ văn lớp 9 về ứng dụng, khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và rèn luyện học sinh gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 mà các thầy cô giáo nên hoàn thiện sau khi học và thực hành mô-đun 9.

1. Đáp án Mỹ Thuật 9 THPT – Nội dung 1

Câu hỏi 1: Việc ứng dụng CNTT, phương tiện học tập số và thiết bị công nghệ trong các môn học / hoạt động dạy học phải đáp ứng những yêu cầu nào?

Đảm bảo tính hiện thực.

Khoa học đảm bảo.

Đảm bảo về mặt pháp lý.

Đảm bảo độ chính xác.

Câu 2: “Hệ sinh thái giáo dục theo nghĩa chặt chẽ không phải là một phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà là một môi trường tổng hợp với các yếu tố khác nhau tương tác với nhau, giúp đáp ứng ………………. …………. …………… ”

điều kiện dạy học.

môi trường giáo dục.

Mô hình sư phạm.

Mục tiêu giáo dục.

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất: Cô giáo đã tải một đoạn video tường thuật có hình ảnh từ Internet với mục đích giáo dục và có ý định chia sẻ nguồn tài liệu này với nhiều đồng nghiệp trong trường. Vậy giáo viên cần lưu ý điều gì?

Bạn phải quan tâm đến vấn đề bản quyền và trích dẫn đầy đủ nguồn khi khai thác, sử dụng cho mục đích giảng dạy, giáo dục.

Chia sẻ với đồng nghiệp được khuyến khích vì tài liệu này chỉ dành cho mục đích giáo dục và phi thương mại.

Vui lòng không tải về hoặc chia sẻ do vi phạm bản quyền.

Không chia sẻ với đồng nghiệp, vì chỉ những người tải về mới sử dụng được.

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng nhất: Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục là.

Góp phần phát triển hứng thú học tập và kỹ năng của học sinh.

Tác động đến các yếu tố của quá trình dạy học và giáo dục.

Tạo điều kiện và kích thích giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học đa dạng và hiệu quả.

Trong lớp học, giáo viên hướng dẫn và chỉ đạo các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Để đảm bảo một số yêu cầu cơ bản liên quan đến khoa học ứng dụng máy tính, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục, cần phân tích các vấn đề. một lát sau:

Cơ sở kiến ​​thức của học sinh và giáo viên cũng như khả năng khai thác và sử dụng công nghệ.

Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản khi ứng dụng, sử dụng tài liệu dạy học, tài nguyên dạy học, công nghệ và thiết bị máy tính số;

Đảm bảo tính logic, hệ thống và khách quan giữa nội dung giáo dục và phương tiện học tập kỹ thuật số, công nghệ và đội ngũ CNTT khi triển khai ứng dụng.

Ứng dụng máy tính, tài liệu dạy học số và thiết bị công nghệ phải được nghiên cứu trên quan điểm và lý thuyết khoa học, theo mô hình cụ thể;

2. Đáp án môn Mỹ Thuật lớp 9 – Nội dung 2

1. Chọn câu trả lời đúng nhất: Theo tài liệu đọc thêm, “Học liệu số” hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục được chia thành hai loại, đó là:

Tài nguyên học tập kỹ thuật số có sẵn và tài nguyên học tập kỹ thuật số tự tạo.

Tài nguyên học tập kỹ thuật số được chia sẻ và tài nguyên học tập kỹ thuật số cá nhân.

Tài nguyên học tập kỹ thuật số phổ biến và tài nguyên học tập kỹ thuật số được sử dụng trong giảng dạy và giáo dục nghệ thuật.

2. Chọn các câu trả lời đúng: Nội dung nào sau đây là học kỹ thuật số?

trang web

video, phim

hướng dẫn sử dụng điện tử

Máy tính và thiết bị liên quan

3. Chọn câu trả lời đúng nhất: Ứng dụng máy tính nào sau đây dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung giáo dục?

Võ công cao cường.

Gmail.

PowerPoint.

Lớp học của Google.

4. Chọn câu trả lời đúng nhất: Để tổ chức cho học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, tiếp theo giáo viên sẽ sử dụng phần mềm nào?

Phần mềm soạn thảo văn bản.

Microsoft Powerpoint.

Kahoot.

Trình chỉnh sửa video.

5. Chọn câu trả lời đúng nhất: Lựa chọn thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục?

Cảm hứng chủ động.

Kahoot.

Lớp học của Google.

Máy chiếu.

6. Chọn câu trả lời đúng nhất: Cô giáo sử dụng phần mềm PowerPoint để soạn một tiết học chủ đề “Vẽ và bố cục 2” lớp 11. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây? ? Phía đông?

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến

Phần mềm thiết kế / chỉnh sửa để trình diễn và học kỹ thuật số

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra và đánh giá

Phần mềm hỗ trợ quản lý lớp học và hỗ trợ sinh viên

7. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên biên soạn tài liệu đọc hướng dẫn học sinh lớp 10 sử dụng phần mềm Paint với phần mềm Word. Giáo viên thực hiện:

Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục.

Thiết kế và chỉnh sửa nội dung giáo dục.

Quản lý lớp học và phản hồi của học viên.

8. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên sử dụng công cụ Google Forms để tổ chức kiểm tra trắc nghiệm cuối bài “Thể loại Nhiếp ảnh – Mỹ thuật dành cho học sinh lớp 10”. Giáo viên thực hiện:

Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục.

Thiết kế và chỉnh sửa nội dung giáo dục.

Quản lý lớp học và phản hồi của học viên.

9. Chọn câu trả lời đúng nhất: Công cụ và phần mềm nào sau đây KHÔNG phù hợp để hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Padette.

Lớp học của Google.

Microsoft Powerpoint.

Nhóm Microsoft.

10. Chọn câu trả lời đúng nhất: Khi tổ chức các hoạt động dạy học, công cụ và phần mềm nào sau đây KHÔNG phù hợp để giáo viên ghi kết quả hoạt động và quản lý nhóm, lớp?

Padette.

Lớp học của Google.

Youtube.

Nhóm MS.

3. Đáp án môn Mĩ Thuật lớp 9 – Nội dung 3

Nội dung câu hỏi đánh giá 3

1. Chọn câu trả lời đúng: Căn cứ để lựa chọn phương án ứng dụng máy tính, tài liệu dạy học số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục:

Tính khoa học và độ chính xác của thiết bị và phần mềm.

Kỹ năng ứng dụng máy tính của giáo viên, thái độ đối với máy tính, kinh nghiệm giảng dạy, các rào cản vật chất như trang thiết bị, đường truyền internet.

Cơ sở vật chất cho giáo viên và học sinh, hỗ trợ của nhà trường về công nghệ, cơ chế chính sách, hướng dẫn phát triển nhà trường.

Khả năng ứng dụng khoa học máy tính của học sinh.

2. Chọn câu trả lời đúng nhất: Hội nghị điện tử Lean của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

3. Chọn câu trả lời đúng: Phần mềm và hệ thống nào được sử dụng cho mỹ thuật?

Vạch sọc.

Hình ảnh.

Trình chỉnh sửa video.

Sơn.

4. Chọn câu trả lời đúng nhất: 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả của ứng dụng máy tính bao gồm:

Học sinh, giáo viên và nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.

Học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Học sinh, giáo viên và nhà trường.

5. Sắp xếp đúng thứ tự: Sắp xếp các bước thiết kế môn học / khóa học bằng ứng dụng máy tính theo thứ tự.

Trả lời

1 Xác định mục tiêu học tập của chủ đề / bài học

2 Xác định mạch nội dung, trình tự các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3 Xác định các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học; kế hoạch kiểm tra và đánh giá

4 Thiết kế các hoạt động giáo dục cụ thể

5 Nhận xét, sửa đổi và hoàn thiện giáo án

6. Chọn câu trả lời đúng nhất: Bước “Giáo viên chuẩn bị tài liệu học tập kỹ thuật số hiện có hoặc phát triển tài liệu học tập kỹ thuật số để hỗ trợ bài học, chẳng hạn như worksheet, worksheet, công cụ đánh giá. , bài thuyết trình đa phương tiện, bài giảng (ở định dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng. ” nó là một bước trong giai đoạn thiết kế các chủ đề / bài học máy tính.

Xem xét, sửa đổi và hoàn thiện giáo án.

Xác định mạch nội dung, trình tự các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học tập cụ thể

Xác định mục tiêu sư phạm của môn học / bài học

Xác định các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học; kế hoạch kiểm tra và đánh giá

7. Chọn câu trả lời đúng nhất: Với nghĩa vụ phải đạt “Vẽ tĩnh vật: hai ví dụ về tĩnh vật liên quan đến các dạng cơ bản” (lớp 10). Trong tình hình xã hội xa cách do đại dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng ứng dụng máy tính nào sau đây:

Giảng dạy thông qua Kahoot.

Giảng dạy qua Pinterest.

Dạy qua Gmail.

Giảng dạy thông qua Microsoft Teams.

8. Chọn câu trả lời đúng nhất: Với nghĩa vụ đậu “Vẽ tĩnh vật: hai ví dụ về tĩnh vật liên quan đến các dạng cơ bản” (lớp 10). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học theo các cách sau:

Yêu cầu sinh viên gửi bài tập của họ thông qua https://medium.com/.

Yêu cầu sinh viên gửi bài tập của họ qua Google Lớp học.

Yêu cầu học sinh gửi bài tập qua Youtube.

Yêu cầu học sinh nộp bài tập qua Kahoot.

9. Chọn câu trả lời đúng: Đối với học sinh lớp 12, trong giờ học đáp ứng nhu cầu YHCT “Nhận thức được vai trò của việc bảo tồn di sản kiến ​​trúc trong việc giáo dục thẩm mỹ và phát triển nghệ thuật cổ truyền.», Dụng cụ nào và giáo viên có thể sử dụng phần mềm nào để tổ chức kiểm tra, đánh giá?

Trình chỉnh sửa video.

Cảm hứng chủ động.

PowerPoint.

Kahoot.

10. Chọn câu trả lời đúng nhất: Để hướng dẫn học sinh lớp 10 chuẩn bị tài liệu học tập cho một bài học trực tuyến chủ đề “Nhiếp ảnh”, giáo viên có thể sử dụng những công cụ và phần mềm nào để giao tiếp với HS?

Kahoot, Google Biểu mẫu.

Activ Inspire, PowerPoint.

PowerPoint, Pinterest, Ảnh

Google Classroom, Zalo, Gmail.

Cùng tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button