Tài Liệu

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Đáp án phần trắc nghiệm Âm nhạc phần 2 gồm 20 câu trắc nghiệm đúng hoặc sai điền vào ô trống để quý thầy cô điền khi học Phần 2. Mời các bạn tham khảo để hoàn thành bài luyện tập. mô-đun 2 một cách tốt nhất và mang lại hiệu quả cao.

Nội dung của học phần 2 là “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Đây là một trong 9 mô đun mà giáo viên phải thực hành và hoàn thành.

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Âm nhạc.

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Có 3 nhóm phương pháp dạy học âm nhạc nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Kỹ thuật khăn trải bàn là kỹ thuật tổ chức các hoạt động hợp tác, kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khai thác và tích hợp nội dung giáo dục học sinh bằng cách triển khai nhiều hình thức luyện tập, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

4. Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạy học theo năng lực là khi giáo viên chủ động tổ chức nhiều hình thức hoạt động thực hành để học sinh tham gia, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

5. Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạy học đa phương tiện lấy việc sử dụng và liên kết văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip … để mô tả, liên hệ nội dung bài học, … đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

6. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi thực hiện phương pháp dạy học phân hóa, giáo viên phải thiết kế các mức độ nội dung và yêu cầu sư phạm khác nhau để đáp ứng sự khác biệt về năng lực âm nhạc của học sinh, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

7. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi tổ chức các hoạt động khám phá những hiểu biết mới về bài học, giáo viên nên xây dựng trên cơ sở những hiểu biết và kinh nghiệm đã có của học sinh, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

8. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giáo viên thiết kế các câu hỏi / nhiệm vụ để kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh theo thứ tự các mức độ: hiểu, vận dụng, sáng tạo là tốt hay chưa tốt?

Đúng rồi

Độc ác

9. Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm là hoạt động kết nối những kinh nghiệm đã học và học trước của học sinh với thực tế cuộc sống, lâu dần trở thành một kỹ năng. Đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

10. Chọn câu trả lời đúng nhất

Việc lựa chọn phương pháp dạy học theo nội dung và yêu cầu của bài học là đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

11. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi thực hiện phương pháp làm mẫu trong giáo dục âm nhạc, điều đầu tiên mà giáo viên chú trọng là cách biểu diễn để thu hút sự chú ý của học sinh, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

12. Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạy âm nhạc như một dự án là một cách để giáo viên tích cực thu hút học sinh vào quá trình biểu diễn với sự hợp tác và làm việc theo nhóm. Sản phẩm là một hoạt động / thực hành / chương trình / sự kiện thực tế… Đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

13. Chọn câu trả lời đúng nhất

Việc lựa chọn phương tiện, thiết bị, nhạc cụ trong giáo dục âm nhạc cần căn cứ vào nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, tốt hay xấu?

Đúng rồi

Độc ác

14. Chọn câu trả lời đúng nhất

Việc phát triển các kỹ năng dạy học coi trọng việc đánh giá định kỳ, giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh tự đánh giá và được các bạn đánh giá đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

15. Chọn câu trả lời đúng nhất

Bạn lựa chọn phương pháp dạy học dựa trên nội dung và yêu cầu của bài học? đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

16. Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạy học đa phương tiện là việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip … để mô tả, liên kết nội dung của một khóa học, … đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

17. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giáo dục tích hợp dạy âm nhạc cho học sinh tiểu học thông qua nhiều hình thức thực hành, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

18. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giáo viên đặt câu hỏi, ra lệnh và yêu cầu học sinh chơi, đó là một dạng kiến ​​thức đàm thoại. Câu trả lời là đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

19. Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạy học qua hoạt động trải nghiệm thuộc nhóm phương pháp sư phạm tích cực, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

20. Chọn câu trả lời đúng nhất

Quá trình thiết kế một chủ đề / bài dạy cần dựa trên kiến ​​thức đã có, kinh nghiệm của học sinh và yêu cầu của chương trình dạy học yêu cầu của môn học, đúng hay sai?

Đúng rồi

Độc ác

Kiểm tra thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button