Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2021 – 2022

Kết thúc học kì 2 chương trình Lịch sử lớp 12 năm học 2021-2022 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập Lịch sử 12 kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Lịch sử 12 Đây là tài liệu vô cùng quan trọng giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đề thi HK2 môn Lịch sử 12 được biên soạn rất chi tiết và cụ thể, với hình thức, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày khoa học. Vậy đây là nội dung chi tiết của Đề cương môn Lịch sử học kì 2 lớp 12, mời các bạn theo dõi tại đây.

I. Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 12

Phòng GD & ĐT …………………….

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG………………………….

CHUYÊN ĐỀ II – NĂM HỌC 202Ngày thứ nhất -202hai

Quan trọng: Môn lịch sử – lớp 12

Ma trận câu hỏi kiểm tra

Chủ đề

mức độ ý thức

Tôi biết

Nhận thức

Vận dụng

sử dụng cao

I – Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

4

3

hai

Ngày thứ nhất

2. Nhân dân hai miền đã trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Northerners Fought and Produced (1965-1973)

3

hai

hai

Ngày thứ nhất

3. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

4

3

hai

Ngày thứ nhất

4. Việt Nam năm đầu tiên sau thắng lợi trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

hai

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

5. Đất nước trên con đường đổi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

hai

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Số câu:

mười lăm

thứ mười hai

số 8

5

Tổng số câu: 40

Tổng điểm toàn bài: 10,0 = 100%

II. Chương trình ôn thi học kì 2 môn Lịch sử 12 có hạn

(100% trắc nghiệm)

Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

– Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)

+ Mục II.1.b. Phục hồi kinh tế đang hàn gắn vết thương chiến tranh. (Đọc thêm)

+ Mục II.2. Cải thiện quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế xã hội (1958 – 1960) (tìm hiểu thêm)

+ Mục III.1. Chống Mỹ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959) (thông tin thêm)

– Bài 22. Các dân tộc của cả hai miền đã chiến đấu trực tiếp chống lại bọn đế quốc Yankee. Đồng bào miền Bắc chiến đấu và sản xuất (1965 – 1973)

+ Mục I.3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (không rõ lai lịch và diễn biến lịch sử, chỉ hiểu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968)

+ Mục II.2. Miền Bắc chiến đấu trong chiến tranh phá hoại, sản xuất và làm nhiệm vụ ở hậu phương (HS chỉ nắm được vai trò của hậu phương miền Bắc)

+ Bộ phận IV.1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội (Chưa có nghiên cứu)

+ Mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam của Hiệp định Pa-ri)

– Bài 23.Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội miền Bắc, hoàn toàn giải phóng miền Nam (1973-1975)

+ Mục I. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam (không học).

+ Mục II. Miền Nam đánh địch bình định – xâm lược, tạo thế và lực tiến tới giải phóng toàn diện (chỉ tính riêng 2 sự kiện Hội nghị Trung ương 21 và chiến thắng Phước Long)

Chương V. Việt Nam từ 1975 đến 2000

– Bài 24. Việt Nam năm đầu tiên sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975, Mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội của hai miền đất nước (Không có nghiên cứu)

– Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc (1976-1986). Bài báo đầy đủ: Không có nghiên cứu

– Bài 26. Các nước trên con đường đổi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) Mục II. Quá trình thực hiện chính sách Đổi mới (1986 – 2000) (Có thể hiểu rõ những thành tựu và hạn chế của kế hoạch 5 năm 1986 – 1990); Các kế hoạch khác (sinh viên tìm hiểu thêm)

Chú ý:

Với các bạn sinh viên:

– Hình thức thi: trắc nghiệm và tự luận (khối 10 và 11), trắc nghiệm (khối 12).

– Trong quá trình ôn tập kết hợp học các kiến ​​thức cơ bản trong vở với sách giáo khoa, làm các bài tập trắc nghiệm trong vở bài tập, trả lời các câu hỏi theo các yếu tố của bài.

– Học sinh phải nhớ thời gian, địa điểm, nhân vật lịch sử; biết tường thuật, đánh giá, bình luận và nêu cảm nhận về các sự kiện quan trọng trong lịch sử.

Đối với giáo viên:

– Tích cực hoàn thành bài tập của học sinh.

– Khi ôn tập nhớ cho học sinh câu hỏi trắc nghiệm để học sinh trả lời.

Đề cương 3 Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 12

câu hỏi 1 Với cớ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất ở miền Bắc, đế quốc Mỹ đã làm gì?

A. Chúng ném bom nhiều nơi ở miền bắc.

B. Phát minh ra “Sự cố Vịnh Bắc Bộ” để thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ.

C. Để trả đũa cuộc tấn công của quân ta vào cơ quan đầu não của Mĩ ở Pleiku.

D. Để trả đũa, ta bắn cảnh cáo một tàu chiến Mỹ xâm phạm Biển Bắc.

Câu 2. Thực hiện “chiến lược chiến tranh cục bộ”, Mĩ leo thang chiến tranh xâm lược miền Nam và

A. lan rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.

B. kéo dài chiến tranh xâm lược Lào và Campuchia.

C. đưa quân đội Mỹ và đồng minh xuống phía nam.

D. đưa vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại vào miền Nam.

Câu 3: Hình thức đấu tranh trong phong trào Đồng khởi (1959-1960) là

A. đấu tranh chính trị.

B. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

C. lực nâng từng phần thay đổi thành lực nâng hoàn toàn.

D. đấu tranh chính trị trước hết gắn với đấu tranh vũ trang.

Câu 4. lực lượng chủ yếu thực hiện “chiến tranh đặc biệt” là

A. Quân đội Sài Gòn do Mỹ trang bị và chỉ huy.

B. Lực lượng viễn chinh Mĩ.

C. Quân đội Sài Gòn được kết hợp với quân viễn chinh Mĩ, trong đó quân Mĩ là chủ lực.

D. Quân đội Sài Gòn kết hợp với quân Hoa Kỳ, trong đó Quân đội Sài Gòn là chủ lực.

số 5. Cốt truyện cơ bản của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Tái sinh chiến tranh” là

A. Rút dần quân Mĩ.

B. bóc lột người Đông Dương để phục vụ nhu cầu thực dân mới của Mỹ.

C. đề xuất Học thuyết Nixon

D. dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.

câu 6. Trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, quân đội Mỹ có vai trò

A. tham gia các trận đánh với quân đội Sài Gòn.

B. quân đội Mỹ là chủ yếu.

C. sốc.

D. cố vấn và chỉ huy.

Câu 7. Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại

A. Hội nghị lần thứ XXI Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1973).

B. Hội nghị lần thứ XXIV Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975).

C. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975)

D. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá VI (1976)

Câu 8: Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, bộ máy nhà nước ở nước ta được tổ chức như thế nào?

A. Mỗi miền có một trạng thái khác nhau

B. Tổ chức bộ máy nhà nước trong cả nước đã được thống nhất
C. Có bộ phận phân biệt từng miền

D. Có sự phân chia ở tất cả các miền

Câu 9. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã vạch ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong điều kiện

A. Lực lượng cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ.

B. lực lượng cách mạng ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng.

C. lực lượng của miền Nam nhanh chóng thay đổi có lợi cho cách mạng.

D. lực lượng cách mạng phát triển có lợi cho cách mạng.

câu 10. Bộ Chính trị nhấn mạnh phải triển khai kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam nhằm

A. giúp giảm bớt những tổn hại về tinh thần cho con người.

B. duy trì cơ sở kinh tế tốt cho nhân dân.

C. giảm bớt sự tàn khốc của chiến tranh.

D. tránh thiệt hại về người và tài sản, giữ gìn cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội.

Câu 11. Hoa Kỳ quyết định theo đuổi chiến lược “chiến tranh cục bộ” trong bối cảnh

A. sau thất bại trong “One Side War”.

B. sau thất bại trong “Chiến tranh đặc biệt”.

C. sau thất bại của phong trào Đồng khởi.

D. sau thất bại trong Chiến tranh Việt Nam

………………………….

Tải file tài liệu để xem thêm các giáo án Học kì 2 Truyện 12

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button