Pháp Luật

Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi

Tăng phí bảo hiểm y tế hộ gia đình

Đề xuất tăng mức đóng BHYT tại nhà từ người thứ 2 là điểm mới đáng chú ý được đề cập trong dự luật BHYT.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật BHYT thì thành viên hộ gia đình quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 của Luật này được giảm mức đóng của thành viên thứ hai khi tham gia. trong bảo hiểm y tế. . .. trong một thời gian nhất định. tập thể dục, bao gồm những điều sau:

– Người thứ nhất trả tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

– Từ người thứ hai đóng bằng 80% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, so với quy định hiện hành, đề xuất mới của Luật BHYT đã tăng mức đóng BHYT tại nhà đối với người thứ hai trở lên lên 80% mức đóng đối với người thứ nhất.

Mức đóng bảo hiểm y tế tại gia đình hiện nay được quy định như sau:

Hiện tại, theo quy định tại Khoản 3, Mục 13 của Đạo luật sửa đổi bảo hiểm y tế năm 2008 (đã được sửa đổi bởi Khoản 7, Mục 1 của Đạo luật sửa đổi bảo hiểm y tế năm 2014), tất cả các thành viên của một hộ gia đình cụ thể tại khoản 5 của điều 12 của Luật Bảo hiểm Y tế Bảo hiểm y tế Cái này phải có bảo hiểm y tế. Mức thanh toán giảm dần từ thành viên thứ hai, cụ thể như sau:

– Người thứ nhất trả tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

– Người thứ hai, thứ ba và thứ tư thanh toán lần lượt 70%, 60% và 50% mức thanh toán của người thứ nhất;

– Từ người thứ năm đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, nếu đề án này được thông qua, mức đóng của bảo hiểm y tế gia đình mới sẽ cao hơn bảo hiểm y tế cũ đang có hiệu lực.

Dự án này cũng khuyến khích một số đối tượng bảo hiểm y tế đóng trước tối đa 3 năm. Khi mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế thay đổi, người đã đóng không phải đóng thêm hoặc nhận lại; bạn không thể rút tiền đã được bảo hiểm y tế thanh toán. Bộ Y tế sẽ quy định chi tiết nội dung này.

Đề xuất bổ sung các trường hợp không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như: Sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Các dịch vụ, thuốc, vật tư y tế, dụng cụ, trang thiết bị y tế không thuộc danh mục, phạm vi và mức thanh toán do Bộ Y tế ban hành.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button