Đơn vị hành chính là gì 2022?

Đơn vị hành chính 2022 là gì? Lãnh thổ Việt Nam được chia thành các đơn vị hành chính và các tổ chức chính quyền địa phương để thực hiện quản lý. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang thắc mắc đơn vị hành chính là gì và đơn vị hành chính là gì ở Việt Nam hiện nay. Hãy cùng Học Wiki đọc bài viết dưới đây.

Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

1. Đơn vị hành chính năm 2022 là gì?

Theo Bách khoa toàn thư, đơn vị hành chính, còn được gọi là thực thể địa phương, đơn vị cấu thành hoặc phân khu của một quốc gia, là một bộ phận của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, được phân loại cho các mục đích quản lý.

Các đơn vị hành chính được hưởng quyền tự chủ nhất định, hoạt động trong khuôn khổ của chính quyền địa phương. Các quốc gia chia lãnh thổ của mình thành các đơn vị hành chính nhỏ hơn để thuận tiện cho việc quản lý đất đai và công tác dân sự. Một quốc gia có thể được chia thành các tỉnh, các tỉnh này lại được chia thành các thành phố trực thuộc trung ương.

Về mặt khái niệm, một đơn vị hành chính khác với một lãnh thổ phụ thuộc. Đơn vị hành chính là bộ phận cấu thành của quốc gia có chủ quyền, còn lãnh thổ phụ thuộc chỉ có quan hệ mật thiết với quốc gia. Tuy nhiên, thuật ngữ “đơn vị hành chính” có thể bao gồm các vùng lãnh thổ phụ thuộc hoặc các vùng lãnh thổ được công nhận là đơn vị hành chính.

2. Các loại đơn vị hành chính lãnh thổ

Tại Tiểu mục 1 Điều 3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (SBS 2019) có quy định về khái niệm phân loại đơn vị hành chính như sau:

 • Việc phân loại đơn vị hành chính là cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính.
 • Do đó, việc phân loại đơn vị hành chính cần dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế xã hội và các yếu tố khác. của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, thành thị và ngoại thị.

Như vậy, các đơn vị hành chính của nước ta bao gồm:

 • Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính đặc biệt cấp tỉnh; các đơn vị hành chính cấp tỉnh còn lại được phân thành 3 loại: loại I, loại II và loại III;
 • Đơn vị hành chính cấp huyện được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III;
 • Đơn vị hành chính cấp thành phố trực thuộc trung ương được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III.

3. Đơn vị hành chính lãnh thổ Việt Nam

Hình ảnh 5 thành phố trực thuộc trung ương.
Hình ảnh 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Theo quy định tại Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, các đơn vị hành chính của nước ta bao gồm:

 • Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);
 • Huyện, quận, thành phố, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);
 • Thành phố, huyện, tổng (sau đây gọi là cấp thành phố trực thuộc Trung ương);
 • Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Như vậy về cơ bản Việt Nam có 3 cấp hành chính:

 • Cấp tỉnh: Hiện nay, nước ta có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương và 58 tỉnh được đánh dấu trên bản đồ hành chính Việt Nam.
 • Cấp huyện: Đây là cấp hành chính thấp thứ hai ở Việt Nam (xét về thẩm quyền), và thông thường cấp này cũng có dân số, diện tích và kinh tế nhỏ hơn cấp tỉnh. Cấp hành chính này có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo cấp hành chính mà cấp đó trực thuộc, cụ thể là “Huyện”, “Xã”, “Huyện”, “Thành phố thuộc tỉnh”, “Thành phố trực thuộc Trung ương”. », Được đặt tên tuần tự theo mức độ đô thị hóa. Trường hợp, huyện, thành phố trực thuộc trung ương không thuộc tỉnh chỉ áp dụng đối với các đơn vị nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thành phố thuộc tỉnh không thuộc thành phố trực thuộc trung ương. các thành phố
 • Cấp xã: Nếu cấp đơn vị hành chính cơ sở thấp hơn cấp huyện, quy mô dân số nhỏ. Tên gọi của đô thị, quận hoặc bang phụ thuộc vào mức độ đô thị hóa. Trong đó các huyện không thuộc huyện, xã không thuộc huyện, thành phố chỉ thuộc huyện.
 • Ngoài ra còn có đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.

4. Các đặc khu kinh tế ở Việt Nam hiện nay là gì?

Hình ảnh phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn - Quảng Ninh.
Hình ảnh phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn – Quảng Ninh.

Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt nằm ở đâu của Việt Nam? Việt Nam hiện có những đặc khu kinh tế nào? Để giải đáp những thắc mắc này, mời bạn đọc tham khảo thông tin chi tiết dưới đây.

Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là đơn vị hành chính cấp tỉnh do Quốc hội quyết định thành lập, có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức cộng đồng địa phương và các cơ quan trực thuộc nhẹ khác bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là yêu cầu của sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với xu thế của các nước phát triển trên thế giới. Nhiều quốc gia đã triển khai thành công đơn vị hành chính, bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Philippines …

Việt Nam từng có Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo để tận dụng khai thác dầu khí; Đặc khu Quảng Ninh hưởng lợi từ khai thác than … thành công rực rỡ.

Trên thực tế, các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt của nước ta còn khá nhỏ so với các nước trên thế giới. Để phát triển kinh tế – xã hội và phát huy lợi ích vượt trội của việc thu hút vốn đầu tư, nhà nước xúc tiến thành lập và phát triển các đặc khu kinh tế như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Tại Việt Nam, hiện nay chính phủ đã quy hoạch với các chính sách ưu đãi 18 khu kinh tế và 3 đặc khu kinh tế là Phú Quốc – Kiên Giang, Vân Đồn – Quảng Ninh, Bắc Vân Phong – Khánh Hòa. Điều trị, xử lý đặc biệt.

Bài viết trước đã cung cấp những thông tin về đơn vị hành chính và về các đơn vị hành chính của nước ta hiện nay. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại Nó là gì? Các câu hỏi pháp lý thường gặp và phổ biến pháp lý về dữ liệu lớn.

 • Công văn 935 / TCTK-PPCD về tên đơn vị hành chính mới
 • Danh sách các tỉnh, huyện và xã của Việt Nam
 • Biển số các tỉnh thành phố trên cả nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button