Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 2022

Giấy đăng ký kết hôn là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm xác nhận mối quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung sau: thông tin giữa vợ và chồng như họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch Giấy đăng ký chính thức Giấy đăng ký kết hôn. là văn bản ràng buộc tình cảm vợ chồng trước pháp luật và xác định tình trạng hôn nhân của mỗi người.

1. Giấy đăng ký kết hôn là gì?

Khoản 7 mục 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định rõ: Giấy chứng nhận kết hôn là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nam, nữ tại thời điểm đăng ký kết hôn; Nội dung của Giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các thông tin cơ bản quy định tại tiểu mục 2 Điều 17 của Luật này.

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bao gồm các nội dung sau:

– Họ, chữ đệm và tên; Ngày sinh nhật; dân tộc; Quốc tịch; Trang Chủ; thông tin về giấy tờ tùy thân của nam và nữ;

– Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

– Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và giấy xác nhận của cơ quan hộ tịch.

hai. Điều kiện cấp giấy chứng nhận kết hôn

Đăng ký kết hôn là khi nam và nữ đăng ký kết hôn. Do đó, điều kiện để cả nam và nữ được cấp giấy chứng nhận kết hôn là phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đăng ký kết hôn.

Cụ thể, điều kiện đăng ký kết hôn quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình bao gồm:

Độ tuổi: Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi.

– Nam nữ kết hôn hoàn toàn tự nguyện.

– Nam, nữ không mất năng lực hành vi dân sự.

– Không thuộc các trường hợp cấm kết hôn: Tảo hôn, tảo hôn, ép buộc, lừa dối trong hôn nhân, cản trở việc kết hôn, tảo hôn …

3. Giấy đăng ký kết hôn

Giấy đăng ký kết hôn là văn bản pháp lý xác nhận quan hệ hôn nhân giữa hai bên. Đó là một tài liệu quan trọng trong một cuộc hôn nhân. Hiện nay, mẫu giấy chứng nhận kết hôn mới nhất được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo phụ lục của Thông tư số 04/2020 / TT-BTP. Xem ví dụ bên dưới. Ngoài mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì hiện nay còn có mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn điện tử rất tiện lợi cho người sử dụng.

4. Giấy chứng nhận kết hôn điện tử

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn điện tử

5. Giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn?

Khi hai bên đăng ký kết hôn và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kết hôn thì Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị sử dụng ngay sau khi được Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp. Ký tên vào tờ giấy này và đưa cho nam và nữ. Giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận kết hôn không chấm dứt cho đến khi một trong các bên của quan hệ hôn nhân chết hoặc quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực.

Giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp sẽ có giá trị ở Việt Nam và nước ngoài.

Giấy đăng ký kết hôn là bằng chứng xác lập quan hệ vợ chồng giữa hai bên, được pháp luật bảo vệ. Kể từ thời điểm quan hệ hôn nhân được công nhận thì giữa hai bên phát sinh quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng. Các nghĩa vụ về nhân thân, tình cảm, con cái, tài sản, tài chính của các bên được giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích. pháp luật hai bên, ra lệnh cho nam nữ xây dựng đời sống kinh tế, tinh thần chung, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo đường Làm hài lòng.

  • Đăng ký kết hôn
  • Thủ tục đăng ký kết hôn lại
  • Đơn xin giấy chứng nhận kết hôn chưa đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button