Pháp Luật

Hành vi trái pháp luật mang tính có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

Người có năng lực pháp luật phạm tội trái pháp luật là hành vi phạm tội gì, can thiệp vào các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì? Bạn đã đọc khái niệm được định nghĩa và giải thích ở trên chưa? Đọc bài viết sau về Dữ liệu lớn.

1. Người có năng lực pháp luật thực hiện hành vi phạm tội bất chính làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ?

A. phạm luật.

B. bất hợp pháp.

C. vi phạm pháp luật.

D. tuân theo pháp luật

Đáp án câu trước là C: Vi phạm pháp luật là hành vi bất hợp pháp, cẩu thả của chủ thể có trách nhiệm pháp lý, phá hoại các mối quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

2. Thế nào là vi phạm pháp luật?

Tội phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây nguy hại cho các chủ thể có liên quan.

3. Thế nào là vi phạm pháp luật?

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và đáng trách của chủ thể có trách nhiệm pháp lý làm xói mòn các mối quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Các hành vi vi phạm pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau dựa trên các tiêu chí phân loại khác nhau. Nhìn chung, các hành vi vi phạm pháp luật được phân loại như sau:

  • Vi phạm pháp luật hình sự: là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS, do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc không cố ý.
  • Vi phạm hành chính: là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật quản lý nhà nước nhưng không phải là tội phạm hoặc trái quy định của luật công an, trật tự, an toàn xã hội nhưng không phải là tội phạm. đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo đúng quy định của pháp luật.
  • Vi phạm dân sự: là hành vi bất chính, đáng trách của chủ thể có trách nhiệm dân sự làm tổn hại đến quan hệ thân tộc, quan hệ nhân thân không chính đáng.
  • Vi phạm kỷ luật: là hành vi có lỗi của chủ thể làm trái với các quy định, chuẩn mực về xây dựng trật tự trong cơ quan, tổ chức, tức là không tôn trọng hoặc không tôn trọng đúng kỷ luật trong công việc, học tập và phục vụ. được cung cấp trong cơ quan hoặc tổ chức đó. cơ quan.
  • Vi phạm Hiến pháp: là lỗi của chủ thể có trách nhiệm bảo hiến trái với quy định của Hiến pháp.

4. Tuân thủ pháp luật là gì?

Thực thi pháp luật là hình thức thực thi pháp luật thụ động, thể hiện ở việc chủ thể có sự kiểm soát để không vi phạm các quy định cấm của pháp luật. Tuân theo luật nghĩa là không làm những điều luật cấm.

Ví dụ: Công dân chấp hành luật an toàn đường bộ, không thực hiện các hành vi như lạng lách, đánh võng, đi dàn hàng ba, không đội mũ khi đi xe máy, v.v.

Như vậy, trên đây là những phân tích, lý giải của Dữ liệu lớn về hành vi phạm tội bất chính của người có năng lực pháp luật, phá hoại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Vui lòng đọc và xem lại các bài viết khác trong phần Hỏi đáp pháp luật.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button