Tài Liệu

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế theo Thông tư 80

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 80/2021 / TT-BTC điều chỉnh Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020 / NĐ-CP điều chỉnh Luật Quản lý thuế.

Do đó, Thông tư 80/2021 / TT-BTC có nhiều điểm mới so với các thông tư hướng dẫn pháp luật về quản lý thuế trước đây. Trong đó, mẫu tờ khai thuế quy định tại Thông tư 80 áp dụng cho kỳ tính thuế từ ngày 1/1/2022 và hết kỳ tính thuế cho kỳ tính thuế năm 2021. Vì vậy, sau đây là nội dung đầy đủ. , vui lòng tiếp tục ở đây.

Tư vấn việc kê khai và hoàn thành các loại thuế theo Thông tư 80

I. Các quy định chung về khai thuế

1. Các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ kỹ thuật:

 • Người nộp thuế chỉ thực hiện các hoạt động, công việc không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.
 • Người có thu nhập được miễn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Mục 79 Luật quản lý thuế (số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng), ngoại trừ những người nhận thừa kế. , món quà là một tài sản; Việc chuyển nhượng BĐS luôn phải nộp HSKT cùng lúc với việc đề nghị miễn, giảm.
 • Doanh nghiệp chế xuất chỉ kinh doanh xuất khẩu không phải nộp chứng từ thuế GTGT.
 • Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP.
 • Người nộp thuế phải nộp bằng chứng về việc chấm dứt hoạt động của NIT, trừ trường hợp ngừng hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại công ty theo quy định tại tiểu mục 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.
 • Người nộp thuế chuyển đổi loại hình công ty (trừ công ty đại chúng cổ phần hóa) Công ty chuyển đổi công ty kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế không phải kê khai hoàn thành thuế cho đến thời điểm có quyết định chuyển đổi công ty, chỉ phải kê khai hoàn thành tại thời điểm năm. (Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP);
 • Tổ chức không trả thu nhập chịu thuế cho IPP (CV số 2393 / TCT-DNNCN ngày 01/7/2021 của Tổng cục Thuế);

2. Kê khai và nộp thay người nộp thuế

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho người nộp thuế quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho người nộp thuế và chịu trách nhiệm. . có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, nộp thuế, đúng quy định đối với người nộp thuế. Tổ chức, cá nhân kê khai nộp thay sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý tài sản.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kê khai và nộp thay người nộp thuế theo ủy quyền quy định tại Luật Quản lý thuế (đại lý thuế) hoặc quy định của Bộ luật dân sự (khu thương mại điện tử) trong việc thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng. . ký với người nộp thuế. Người nộp thuế bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý tài nguyên.

3. Khai thuế riêng đối với người nộp thuế thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh: khai thuế chung trong một lần khai thuế, trừ các trường hợp sau:

 • Trường hợp người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh doanh, bao gồm cả xổ số điện toán, xổ số điện toán thì phải trích lập riêng thuế GTGT, IRP và lợi nhuận sau thuế đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, xổ số điện toán.
 • Người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh doanh, trong đó có kinh doanh, chế biến vàng bạc, đá quý phải lập hóa đơn GTGT riêng đối với hoạt động kinh doanh, gia công vàng bạc, đá quý. tiền và đá quý.
 • Người nộp thuế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ấn định thu nhập phải lập chứng từ kế toán riêng với thuế GTGT đối với hoạt động thu.
 • Người nộp thuế đang hoạt động có dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT phải lập hồ sơ hoàn thuế GTGT riêng cho từng dự án đầu tư; đồng thời, số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào, sử dụng cho từng dự án đầu tư phải được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp (nếu có) của hoạt động kinh doanh thực hiện trong cùng kỳ tính thuế.

…………………… ..

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung hướng dẫn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button