Cuộn Cảm

Khi tần số dòng điện tăng thì công nghệ 12

Câu Hỏi khi tần số dòng điện tăng thì công nghệ 12

Khi tần số của mạch xoay chiều tăng lên thì cường độ dòng điện lúc đầu tăng, sau đó giảm dần. Sự kết hợp của các phần tử mạch nào có khả năng tạo thành mạch nhất? Tham khảo với hocwiki nhé.

Đáp Án đúng là C.

Giải Thích khi tần số dòng điện tăng thì

Trở kháng của một mạch LCR được đưa ra bởi  Sự biến đổi của Z với υ được hiển thị trong hình. Như υ tăng, Z giảm và do đó dòng điện tăng lên.

Tại υ=υr , Z là cực tiểu, dòng điện là cực đại. Vượt ra ngoài υ=υr , Z tăng và dòng điện giảm. Kể từ đây ,  sự kết hợp của các phần tử mạch có nhiều khả năng bao gồm  đoạn mạch là R, L và C.

Tại sao dòng điện (I) giảm, khi tần số tăng trong mạch cảm ứng & ngược lại?

Giải thích phát biểu rằng ” Trong mạch cảm ứng, tại sao dòng điện mạch tăng khi tần số dòng điện giảm thì sao “.

Giải Thích tần số dòng điện tăng thì

Chúng ta biết rằng trong mạch DC:

I = V / R,

Nhưng trong trường hợp mạch điện xoay chiều:

I = V / Z

Trong đó “tổng trở của mạch xoay chiều = Tổng trở = Z = √ (R 2 + (X L – X C 2 )”

 • Z = √ (R 2 + X L 2 )
 • I = V / X L hoặc I = V / Z

Nó cho thấy rằng trong mạch cảm ứng, Dòng điện tỷ lệ nghịch với độ tự cảm “L” cũng như điện kháng cảm ứng “X L ” vì điện cảm và điện kháng cảm ứng tỷ lệ thuận với nhau.

Hãy kiểm tra với một ví dụ để xem làm thế nào dòng điện giảm khi tăng tần số trong trường hợp mạch cảm ứng.

Khi tần số = 50 Hz

Giả sử một mạch cảm ứng trong đó:

 • Điện áp = V = 3000 V
 • Điện cảm = L = 0,1 Henry
 • Điện trở = R = 12 Ω
 • Tần số = f = 50 Hz

Khi tần số dòng điện tăng thì cảm kháng

X L = 2 π f L

X L = 2 x 3,1415 x 50 x 0,1

X L = 31,415 Ω

Bây giờ trở kháng mạch:

Z = √ (R 2 + X L 2 )

Z = √ (12 2 + 31,415 2 )

Z = 33,63 Ω

Cuối cùng, dòng điện trong mạch cảm ứng:

I = V / Z

I = 3000 V / 33,63 Ω

 I = 89,20 A 

Khi tần số = 60 Hz

Bây giờ chúng tôi tăng dạng tần số 50Hz lên 60Hz.

V = 3kV, R = 12 Ω, L = 0,1 H, f = 60 Hz.

X L = 2 π f L = 2 x 3,1415 x 60 x 0,1 = 37,7 Ω

Z = √ (R 2 + X L 2 ) = √ (12 2 + 37,7 2 ) = 39,56 Ω

I = V / Z = 3 kV / 39,56 Ω

 I = 75,83 A 

Kết luận khi tần số dòng điện tăng thì dung kháng :

Ta có thể thấy rằng, Khi tần số là 50Hz thì cường độ dòng điện trong mạch là 89,20 A ,

Nhưng khi tần số mạch tăng từ 50Hz đến 60Hz , thì hiện nay đã giảm từ 89,20 Một tới 75,83 Một .

Do đó đã chứng minh khi tần số của dòng điện tăng thì :

Trong mạch điện cảm ứng, khi tần số tăng thì cường độ dòng điện trong mạch giảm và ngược lại.

f ∝ 1 / I

 • Điện kháng cảm ứng là một loại điện trở. Khi cảm kháng tăng thì cường độ dòng điện trong mạch giảm và ngược lại.
 • Cảm kháng tỷ lệ thuận với điện kháng cảm ứng và tần số.

L ∝ f và    L ∝ X L

 • Dòng điện tỷ lệ nghịch với cảm kháng và cảm kháng và trở kháng.

I ∝ 1 / L và I ∝ 1 / X L và I ∝ 1 / Z

 • Trở kháng tỷ lệ thuận với điện kháng cảm ứng

Z ∝ X L

 • Trong mạch điện cảm ứng, Tần số tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện

Tôi ∝ 1 / f

Đỗ Thủy

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button