Điện Trở

Mã màu điện trở

Mã màu điện trở

Trong bài trước, chúng ta đã thấy rằng có nhiều loại Điện trở khác nhau có thể được sử dụng trong cả mạch điện và mạch điện tử.

Giá trị điện trở là một giá trị rời rạc. Ví dụ, các giá trị 1, 2,2, 4,7 và 10 được sử dụng trong một tình huống điển hình.

Vì điện trở trung bình quá nhỏ để có giá trị được in trên đó, nên giá trị điện trở được hiển thị bằng mã màu (các thanh màu / sọc màu). Hãy tham khảo thêm bên dưới với hocwiki nhé.

Mã hóa màu điện trở

Đây là một phương pháp quốc tế và được chấp nhận rộng rãi, được phát triển cách đây nhiều năm như một cách đơn giản và nhanh chóng để xác định giá trị ohmic của điện trở bất kể kích thước hoặc tình trạng của nó.

Nó bao gồm một tập hợp các vòng hoặc dải màu riêng lẻ theo thứ tự quang phổ đại diện cho mỗi chữ số của giá trị điện trở.

Các vạch mã màu điện trở luôn được đọc từng dải một bắt đầu từ trái sang phải, với dải dung sai chiều rộng lớn hơn được định hướng về phía bên phải cho biết dung sai của nó.

Bằng cách khớp màu của dải đầu tiên với số liên quan của nó trong cột chữ số của biểu đồ màu bên dưới chữ số đầu tiên được xác định và số này đại diện cho chữ số đầu tiên của giá trị điện trở.

Một lần nữa, bằng cách kết hợp màu của dải thứ hai với số liên quan của nó trong cột chữ số của biểu đồ màu, chúng ta nhận được chữ số thứ hai của giá trị điện trở, v.v.

Bảng mã màu điện trở tiêu chuẩn

Bảng mã màu điện trở

Tính toán giá trị điện trở

Để tính toán giá trị chính xác của điện trở, phương pháp sau được sử dụng trong hệ thống mã màu:

Dải màu bên trái hoặc dải màu quan trọng nhất là dải gần nhất với dây dẫn kết nối với các dải mã màu được đọc từ trái sang phải như sau;

Digit, Digit, Multiplier = Màu, Màu x 10 màu   theo Ohm (Ω)

Ví dụ 1 :

Hãy để chúng tôi lấy một điện trở có các đánh dấu màu sau đây;

Điện trở = Vàng, Tím, Đen, Đỏ = 4, 7, 0,2 = 4 70 x 10 2 = 4700oΩ hoặc 4 7 k Ω

Các dải thứ năm được sử dụng để xác định dung sai phần trăm của điện trở.

Do đó, Dung sai (Màu nâu) = ± 1%

Dung sai của điện trở cũng là một đặc tính quan trọng cần xem xét. Một điện trở 100 Ω có dung sai 10%, có nghĩa là giá trị của nó có thể là bất kỳ giá trị cố định nào trong khoảng 90 đến 110 ôm.

Do đó, dung sai điện trở có thể được định nghĩa là thước đo sự thay đổi của điện trở so với giá trị điện trở quy định và là hệ quả của quá trình sản xuất và được biểu thị bằng phần trăm giá trị “danh nghĩa” hoặc giá trị ưu tiên của nó.

Nếu điện trở không có dải dung sai thứ tư thì dung sai mặc định sẽ là 20% .

Ví dụ 2:

Điện trở = Nâu, Đen, Cam = 1, 0, 3 = 10 x 10 3 = 10 kΩ

Dung sai (Vàng) = ± 5%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button