Giáo Dục

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Ma Trận Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Lớp 2 Năm 2021 – 2022, Cánh diều gồm ma trận đề kiểm tra: Công nghệ, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lý, Toán, Giáo dục công dân. Do đó, nó giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng mô tả chi tiết về nội dung và tiêu chuẩn sẽ được đánh giá trong chương trình học mới.

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 2 Rất chi tiết về từng nội dung của bài kiểm tra, thuộc bài nào, thuộc chương nào, ở cấp độ nào, mỗi cấp độ bao nhiêu câu hỏi, mỗi câu hỏi bao nhiêu điểm, tổng điểm của từng cấp độ là bao nhiêu, báo cáo gì. điểm của từng mức độ so với điểm của toàn bộ bài kiểm tra? Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn theo dõi bài viết:

Ma trận câu hỏi kiểm tra giữa kỳ môn Công nghệ 6

STTCác nội dung nhận thức đơn vị kiến ​​thức, có khả năngSố lượng câu hỏi theo mức độ kiến ​​thức% toàn bộ thể hiện
Để biếtNhận thứcMÀU ĐỎ nhìnPRV caoCHỈ SỐThời tiết (ph)
CHỈ SỐSG (ph)CHỈ SỐSG (ph)CHỈ SỐSG (ph)CHỈ SỐSG (ph)Di chúc mớiTL
Di chúc mớiTLDi chúc mớiTL

Đầu tiên

1. Suits và thời trang

1.1. Quần áo và thời trang.

hai

1,5

hai

5

hai

hai

25,75

57,5

1.2. Chọn và mặc trang phục.

hai

1,5

Đầu tiên

mười một

4

1.3. Cất quần áo đi.

Đầu tiên

Đầu tiên

6,75

Đầu tiên

hai

2. Thiết bị

2.1. Ánh sáng

hai

1,5

Đầu tiên

4

hai

hai

19:25

42,5

2.2. Bếp điện. Bếp hồng ngoại.

Đầu tiên

0,75

hai

5

Đầu tiên

số 8

3

toàn bộ

số 8

Đầu tiên

thứ mười hai

4

Đầu tiên

14

Đầu tiên

mười một

Mười

số 8

thứ mười hai

4

Bốn năm

100

Báo cáo %

40

30

hai mươi

Mười

30

70

Bốn năm

100

Tỷ lệ chung %

70

30

100

Bốn năm

100

Ma trận đề thi giữa kì 2 Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Các nội dungnhiều lựa chọnViết
NBĐược tổ chứcTổng số câuNBĐược tổ chứcMÀU ĐỎVDCTổng số bài đăng

nhiều loại nấm

Câu 1,2,3

Câu 11

04

Số 1

2 điểm

01

đa dạng thực vật

Cầu nguyện 4,5

Câu 16

03

Câu 2

1,5 điểm

01

Vai trò của thực vật đối với đời sống và thiên nhiên.

Câu 12,13,17,18,20

05

Thực hành phân chia giới thực vật

Câu 4

1,5 điểm

01

đa dạng động vật không xương sống

câu 6

Câu 14

02

đa dạng cột sống

Câu 7,8,9,10

Câu 15

05

Câu 3

1 điểm

01

Sự đa dạng sinh học

Câu 19

01

Báo cáo

hai mươi%

hai mươi%

hai mươi%

mười lăm%

mười lăm%

Mười%

Thể hiện

hai

hai

hai

1,5

1,5

Đầu tiên

Mười

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn văn.

TTTốt Năng lượngmức độ ý thứctoàn bộ% Toàn bộ thể hiện
Để biếtNhận thứcVận dụng sử dụng cao
Báo cáo %SG (phút)Báo cáo %SG (phút)Báo cáo %SG (phút)Báo cáo %SG (phút)Số lượng các câu hỏiSG (phút)

Đầu tiên

hiểu bằng văn bản

mười lăm

5

Mười

5

Mười

Mười

0

0

4

hai mươi

40

3

Viết một bài luận tự truyện

25

Mười

hai mươi

mười lăm

Mười

25

Mười

hai mươi

Đầu tiên

70

60

toàn bộ

40

mười lăm

30

hai mươi

hai mươi

35

Mười

hai mươi

5

90

100

Báo cáo %

40

30

hai mươi

Mười

100

Tổng giá

70

30

100

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân Sách Cánh diều 6.

TT
nội dung kiến ​​thức
Đơn vị nhận thức
mức độ ý thứctoàn bộ
% Tổng điểm
Để biết
Nhận thức
Vận dụng
Chúc may mắn sử dụng cao
CHỈ SỐSG
CHỈ SỐSGCHỈ SỐSGCHỈ SỐSGCHỈ SỐSGDi chúc mớiTL

Đầu tiên

Bài học 7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm của con người

Bài học 7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm của con người

hai

3

Đầu tiên

Mười

hai

Đầu tiên

13

30

hai

Bài 8: Ứng phó với các tình huống tự nhiên nguy hiểm

Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm trong tự nhiên.

hai

3

Đầu tiên

6

Đầu tiên

hai

17,5

Bốn năm

3

Bài học 9: Tiết kiệm

Điều 9: Tiết kiệm

Đầu tiên

Mười

hai

3

Đầu tiên

Mười

hai

hai

23

40

toàn bộ

5

mười sáu

3

9

Đầu tiên

Mười

Đầu tiên

Mười

6

4

Bốn năm

100

Báo cáo %

40

30

hai mươi

Mười

30

70

100

Tổng giá

70

30

100

Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý 6 Sao chổi

TTnội dung kiến ​​thứcđơn vị kiến ​​thứcmức độ ý thứctoàn bộ
Để biếtNhận thứcVận dụngsử dụng caoCHỈ SỐSG% t điểm
CHỈ SỐGT (phút)CHỈ SỐGT (phút)CHỈ SỐGT (phút)CHỈ SỐGT (phút)Di chúc mớiTL

Đầu tiên

Nước Văn Lang-

Châu Âu

Bài 12: Nước Văn Lang

3

3

1/2

Mười

1/2

5

3

Đầu tiên

18

2,25

Bài 13: Nước trên hồ

hai

hai

hai

hai

0,5

hai

Thời kỳ Bắc thuộc và cuộc kháng chiến chống Bắc thuộc (Từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên đến năm 938 sau Công nguyên)

Bài 14: Chính trị cai trị của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc và những thay đổi về kinh tế, văn hóa của Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

mười lăm

Đầu tiên

Đầu tiên

mười sáu

1,75

3

Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 13. Bầu khí quyển của Trái đất. khối khí. áp suất không khí và gió

hai

hai

Đầu tiên

hai mươi

hai

Đầu tiên

22

2,5

Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời gian và thời tiết

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

hai mươi

Đầu tiên

Đầu tiên

hai mươi mốt

2,25

Bài 15: Thay đổi kế hoạch và ứng phó với thiên tai

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

0,25

4

nước trên trái đất

Bài 18: Sông, Nước ngầm, Sông băng

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

0,25

5

Trái đất và các sinh vật trên trái đất

Bài học 21: Đất trên Trái đất

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

0,25

toàn bộ

14

40

Đầu tiên

hai mươi

1/2

hai mươi

1/2

Mười

thứ mười hai

4

90

Mười

Tỷ lệ phần trăm của mỗi cấp độ ý thức

40

30

hai mươi

Mười

30

70

90

Toán lớp 6 của Kite Book Ma trận đề kiểm tra giữa học kì II.

Cấp độ Chủ đề Cấp độ 1
Để biết
Cấp độ 2
Nhận thức
Cấp 3 Vận dụngThêm vào
Cấp thấpCấp độ cao
qqTLqqTLqqTLqqTL

1. phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối nhau, so sánh phân số, hỗn số

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân và chia phân số

Sử dụng phân số để tìm x

Áp dụng giá trị biểu thức

số câu

Đánh dấu

Báo cáo %

5 (1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3 (10,11,12)

0,75

7,5%

1/2 (ngày 21)

0,5

5%

1/2 (22b)

0,5

5%

1 (C25)

Đầu tiên

Mười%

9 + 1/2 + 1/2

4

40%

năng lượng nguyên tố

SD

Giải vô địch RED

Giải vô địch RED

Giải vô địch RED

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm và số nghịch đảo của một số thập phân

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Sử dụng các phép toán thập phân để tìm x, tính phần trăm của một số nhất định

số câu

Đánh dấu

Báo cáo %

4 (6,7,8,9)

Đầu tiên

Mười%

3 (13,14,15)

0,75

mười lăm%

1/2 (21b)

0,25

2,5%

1/2 (22a) +1 (23)

1,5

mười lăm%

8 + 1/2 + 1/2

3.5

35%

năng lượng nguyên tố

SD

Giải vô địch RED

C22a: GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Các hình dạng hình học cơ bản (điểm, đoạn thẳng, bán kính, đoạn thẳng)

Xác định mối quan hệ của các điểm trên đoạn thẳng, đường thẳng qua hai điểm, bán kính

Cho biết vị trí tương đối của hai dòng. Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng.

số câu

Đánh dấu

Báo cáo %

3 (16,17,18)

0,75

7,5%

2 (19,20)

0,5

5%

1 (24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

năng lượng nguyên tố

C16.17: Hướng dẫn

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQV ĐỎ

Tổng số câu

Tổng điểm

Báo cáo %

thứ mười hai

3

30%

Mười

4

40%

hai

hai

hai mươi%

Đầu tiên

Đầu tiên

Mười%

25

Mười

100%

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button