Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống bao gồm ma trận đề kiểm tra môn toán, giúp quý thầy cô tham khảo chuẩn bị đề thi cuối học kì 2 năm học 2021 – 2022 cho học sinh theo chương trình mới.

Ma trận đề thi cuối học kì 2 lớp 2 | rất chi tiết cho từng chuyên đề, từng cấp 1, cấp 2, cấp 3 có bao nhiêu câu hỏi, tổng số câu hỏi, bảng biểu điểm. Vì vậy, mời các bạn cùng theo dõi bài Học Wiki sau đây để có thêm kinh nghiệm xây dựng bảng ma trận đề thi học kì 2 theo Thông tư 27 mới nhất.

Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

mạch kiến ​​thức số câu
số câu
Đánh dấu
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Toàn bộ
Di chúc mới TL Di chúc mới TL Di chúc mới TL Di chúc mới TL

1. Số liệu và tính toán

số câu

3

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

3

Đánh dấu

3

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

3

2. Hình học và đo lường:

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

3. Một số yếu tố thống kê và xác suất

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Tổng số câu

5

3

hai

6

4

Tổng điểm

5

3

hai

6

4

Báo cáo %

năm mươi%

30%

hai mươi%

60%

40%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button