Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2021 – 2022 mang đến bảng ma trận đặc tả các câu hỏi của đề thi học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt, Cánh diều, Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống. Bảng ma trận đề thi được soạn theo Thông tư 2 chuẩn 3 mức độ giúp quý thầy cô giáo nhanh chóng xây dựng đề thi Học kì 2 cho học sinh của mình theo đề cương mới.

Ngoài ra, các thầy cô giáo lớp 3, 4, 5 có thể tham khảo bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 theo 4 mức độ của Thông tư 22. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây trên Dữ liệu lớn. Để có thêm kinh nghiệm:

Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Sách Ma trận Cánh diều

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và dấu câu

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Toàn bộ

TNKQ

TL

TH khác

TNKQ

TL

TH khác

TNKQ

TL

TH khác

TNKQ

TL

TH khác

1. đọc

một. Đọc và hiểu một văn bản.

số câu

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

Đánh dấu

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

2,5

b) Kiến thức tiếng Việt

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

3

5

Đánh dấu

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

2,5

3.5

Toàn bộ

số câu

3

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

4

4

Ngày thứ nhất

9

Đánh dấu

1,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,5

2.0

3.5

0,5

6.0

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2021 – 2022

Ma trận Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Sách Cánh diều lớp 2

Năng lực và phẩm chất Số câu và dấu câu Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Toàn bộ
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

SỐ HỌC – ĐỊNH LƯỢNG – GIẢI TOÁN CÓ BÀI TOÁN

số câu

4

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

5

3

số câu

1a, c, d

hai

4

1 B

3.5

Đánh dấu

hai

hai

0,5

hai

2,5

4

CHO CÁC YẾU TỐ

số câu

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

hai

số câu

7b

7a, c

Đánh dấu

0,5

Ngày thứ nhất

0,5

Ngày thứ nhất

Yếu tố thống kê, xác suất

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

3

số câu

6a

6b

6c

số 8

Đánh dấu

0,5

0,5

Ngày thứ nhất

0,5

1,5

Toàn bộ

số câu

6

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

3

4

7

số 8

Đánh dấu

3

hai

0,5

2,5

hai

3.5

6,5

Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

mạch kiến ​​thức số câu
số câu
Đánh dấu
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Toàn bộ

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

1. Số liệu và tính toán

số câu

3

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

3

Đánh dấu

3

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

3

2. Hình học và đo lường:

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

3. Một số yếu tố thống kê và xác suất

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Tổng số câu

5

3

hai

6

4

Tổng điểm

5

3

hai

6

4

Báo cáo %

năm mươi%

30%

hai mươi%

60%

40%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button