Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2021 – 2022 theo Thông tư 22 mang đến bảng ma trận đề 5 môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý, Khoa học, Tin học. Có như vậy mới hướng dẫn các thầy cô ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo đúng Thông tư 22.

Ngoài ra, các thầy cô giáo lớp 3 cũng có thể tham khảo thêm Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Văn để có thêm kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình. Vậy mời quý thầy cô cùng tải về Ma trận câu hỏi kiểm tra học kì 2 lớp 4 trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

CUỐI HỌC KÌ I KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐỌC HIỂU VIỆT NAM LẦN THỨ II. NĂM HỌC: 202Ngày thứ nhất – 202hai

STT

Chủ đề

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

toàn bộ

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Ngày thứ nhất

* Đọc hiểu văn bản

– Biết cách bình luận đơn giản về một số hình ảnh, nhân vật, chi tiết bài viết Câu chuyện về bà Võ Thị Sáu.

– Phát biểu cảm nghĩ và phát biểu cảm nghĩ qua bài đọc.

số câu

hai

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

6

số câu

1,2

3,4

5

6

Đánh dấu

1 dương vật

1 con cặc

1 dương vật

1 con cặc

4 đồng

hai

* kiến ​​thức việt nam

thiết lập câu chuyện Ai là gì, ai làm gì?

– Nhận biết trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu.

Hiểu và định nghĩa từ “lạc quan”

Áp dụng những gì bạn đã học để viết một đoạn văn có sử dụng một câu chuyện Ai làm gì?

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

số câu

7

số 8

9

Mười

Đánh dấu

0,5đ

0,5đ

1 dương vật

Ngày thứ nhất

3d

Tổng số câu

3

3

hai

hai

Mười

Tổng điểm

1,5 đồng

1,5 đồng

2 con cu

2 con cu

7ngày

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và dấu câu

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Toàn bộ

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Số tự nhiên và các phép toán với số tự nhiên, phân số và các phép toán với chúng. Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

số câu

5

5

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

số câu

1a, 1c

3a, b, c, d; 4a

Một ngày

4b

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

2,5

0,5

0,5

Đại lượng và đo lường

số câu

Ngày thứ nhất

hai

hai

số câu

2a, 2c

2b, 2d

Đánh dấu

0,5

0,5

0,5

– Yếu tố hình học;

– Giải bài toán tìm hai số đã cho là hiệu và tỉ số; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

– Giải toán bằng TBC

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

số câu

Ngày 1

5

1g

6

Đánh dấu

0,5

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Toàn bộ

số câu

6

hai

7

hai

hai

Ngày thứ nhất

hai

6

thứ mười hai

Con số chỉ còn

1,5

05

3

Ngày thứ nhất

hai

0,5

Ngày thứ nhất5

3

7

Ma trận câu hỏi kiểm tra khoa học 3 tháng giữa học kỳ 2 dành cho lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và dấu câu

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Toàn bộ

Di chúc mới

qq

TL

TH khác

Di chúc mới

qq

TL

TH khác

Di chúc mới

qq

TL

TH khác

Di chúc mới

qq

TL

TH khác

Di chúc mới

qq

TL

TH khác

Trao đổi chất / Dinh dưỡng

số câu

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

4

Đánh dấu

0,5

1,5

1,0

3.0

Dân tộc

số câu

hai

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

2.0

2.0

2.0

2.0

Bầu không khí

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Đánh dấu

1,0

1,0

1,0

Ngày thứ nhất

hai

số câu

Ngày thứ nhất

5

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

7

3

Đánh dấu

0,5

4,5

1,0

3

1,0

6

4

Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử- Địa lí lớp 4.

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng Số câu / điểm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Tổng số câu hỏi / điểm
Di chúc mới TL Di chúc mới TL Di chúc mới TL Di chúc mới TL Di chúc mới TL

1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

1,0

1,0

2. Đại Việt thế kỷ XVI-XVIII

số câu

hai

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

1,0

1,0

số câu

3

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

1,0

1,0

3. Nhà Tây Sơn

4

Ngày thứ nhất

1,0

1,0

4. Đầu triều Nguyễn

(Từ 1802 đến 1858)

số câu

5

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

1,0

1,0

5. Đồng bằng Bắc Bộ

6

7

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

1,0

1,0

1,0

1,0

6. Đồng bằng Nam Bộ

số câu

số 8

Mười

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

1,0

1,0

1,0

1,0

7. Đồng bằng Duyên hải miền Trung

số câu

9

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

1,0

1,0

Toàn bộ

số câu

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

6

4

Đánh dấu

3.0

2.0

1,0

1,0

2.0

1,0

6.0

4.0

Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4.

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng
Số câu và dấu câu
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Tổng điểm và tỷ lệ phần trăm
Di chúc mới TL / THẺ Di chúc mới TL / THẺ Di chúc mới TL / THẺ Di chúc mới TL / THẺ Toàn bộ TL

1. Thế giới trực tuyến: Những gì bạn đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Đánh dấu

0,5

0,5

1,0

Mười%

2. Thế giới trực tuyến: email của bạn, gửi và nhận email, quản lý hộp thư đến của bạn.

số câu

hai

Ngày thứ nhất

3

Đánh dấu

1,0

0,5

1,5

mười lăm%

3. Chỉnh sửa tài liệu bằng Microsoft Word:

Thực hành các kỹ năng đã biết, tạo và sử dụng cột, cột văn bản, sử dụng hộp văn bản.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

TH1

Được tổ chứchai

Ngày thứ nhất

THẺ 3 + 2

Đánh dấu

0,5

0,5

3.0

3.0

0,5

7.5

75%

Toàn bộ

số câu

4

3

Được tổ chức

Được tổ chức

Ngày thứ nhất

8+haiĐược tổ chức

Đánh dấu

hai.0

1,5

3.0

3.0

0,5

Mười

100%

Báo cáo %

hai0%

mười lăm%

30%

0%

30%

0,5%

0%

100%

số câu

Chỉ còn

Báo cáo

Lý thuyết (15 ‘)

số 8

4

40%

Thực hành (20 ‘)

hai Được tổ chức

6

60%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button