Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2021-2022 theo thông tư 22 mang đến bảng ma trận 5 môn. Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, lịch sử – địa lý, khoa học, tin học. Nhờ đó, giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm ra đề thi học kì 2 lớp 5 cho các em học sinh lớp 5 tốt hơn.

Ngoài ra, các thầy cô giáo lớp 3 và lớp 4 cũng có thể tham khảo bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 để có thêm kinh nghiệm làm đề thi học kì 2 cho học sinh của mình. sinh viên. Vậy mời quý thầy cô cùng tải về Ma trận câu hỏi kiểm tra học kì 2 lớp 4 trong bài viết dưới đây:

Ma trận Toán học học kì 2 lớp 5, 2021-2022

mạch kiến ​​thức Các nội dung số câu;
Đánh dấu
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Toàn bộ

1. Số học và thống kê.

Phân số, hỗn số, số thập phân, các phép tính với số thập phân. Tìm các thành phần không xác định,…

số câu

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

số câu

Ngày thứ nhất; hai

5

6

Đánh dấu

hai

1,5

Ngày thứ nhất

4,5

2. Số lượng
và đo lường các đại lượng.

Các bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích và thể tích.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

số câu

3a

3b

Đánh dấu

0,5

0,5

Ngày thứ nhất

3. Yếu tố hình học.

Diện tích hình tam giác, hình thang;
Chu vi, diện tích hình tròn;
Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

số câu

7

4

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

0,5

1,5

4. Giải các bài toán dạng toán.

Giải các bài toán về tỉ số phần trăm, toán về chuyển động thẳng đều, toán có nội dung hình học.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

số câu

số 8

9

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

5. Ứng dụng toán học.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

số câu

Mười

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Toàn bộ:

số câu

4

4

hai

Ngày thứ nhất

mười một

Đánh dấu

3.5

3.5

hai

Ngày thứ nhất

Mười

Ma trận câu hỏi kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

mạch kiến ​​thức số cầu nguyện,số câu chấm câu HOA KỲngực 1 HOA KỲNhũ hoa hai HOA KỲNhũ hoa 3 HOA KỲNhũ hoa 4 Toàn bộ
Di chúc mới TL Di chúc mới TL Di chúc mới TL Di chúc mới TL

Đọc và hiểu một văn bản.:

– Xác định được các hình ảnh và chi tiết của bài báo, nêu đúng ý nghĩa của các hình ảnh chi tiết của bài báo.

– Hiểu nội dung đoạn đọc.

Có thể giải thích các chi tiết đơn giản trong một văn bản bằng cách suy luận trực tiếp hoặc bằng cách trích xuất thông tin đơn giản từ văn bản.

– Comment một số ảnh và thông tin chi tiết trong bài.

số câu

hai

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

6

số câu

Đầu tiên; hai

3; 4

5

7

Đầu tiên; hai; 3; 4; Số 5; 7

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

0,5

Ngày thứ nhất

3.5

kiến thức việt nam:

– Nhận biết tác dụng của dấu phẩy và dấu ngoặc kép.

– Nhận biết các cách liên kết câu trong bài.

– Nhận biết câu ghép.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

số câu

6

số 8

9

Mười

Số 6; số 8;

Số 9; Mười

Đánh dấu

0,5

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

3.5

Toàn bộ

số câu

3

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

Mười

Đánh dấu

1,5

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

0,5

hai

Ngày thứ nhất

7

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2021 – 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2021 – 2022

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và dấu câu

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Tổng điểm và tỷ lệ phần trăm

Di chúc mới

TL / THẺ

Di chúc mới

TL / THẺ

Di chúc mới

TL / THẺ

Di chúc mới

TL / THẺ

Toàn bộ

TL

1. Thiết kế bản trình bày của bạn

số câu

hai

Ngày thứ nhất

3

30%

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

hai

3

30%

2. Thế giới logo của tôi

số câu

hai

hai

Ngày thứ nhất

5

năm mươi%

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

6

60%

3. học nhạc

số câu

hai

hai

hai mươi%

Đánh dấu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Mười%

Toàn bộ

số câu

6

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Mười

100%

Đánh dấu

3

Ngày thứ nhất

hai

4

Mười

100%

Báo cáo %

30%

Mười%

hai mươi%

40%

100%

Ma trận phân phối câu hỏi Tin học 5 Học kì 2

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và dấu câu

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Tổng điểm và tỷ lệ phần trăm

Di chúc mới

TL / THẺ

Di chúc mới

TL / THẺ

Di chúc mới

TL / THẺ

Di chúc mới

TL / THẺ

Toàn bộ

TL

1. Thiết kế bản trình bày của bạn

số câu

hai

Ngày thứ nhất

3

30%

số câu

3.5

9

2. Thế giới logo của tôi

số câu

hai

hai

Ngày thứ nhất

5

năm mươi%

số câu

2,7

1,8

Mười

3. học nhạc

số câu

hai

hai

hai mươi%

số câu

4,6

Toàn bộ

số câu

6

hai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Mười

100%

Báo cáo %

30%

Mười%

hai mươi%

40%

100%

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành

SỐ LƯỢNG CÁC CÂU HỎI DẤU BÁO CÁO %
HỌC THUYẾT 9 6 60%
LUYỆN TẬP Ngày thứ nhất 4 40%

Ma trận câu hỏi trắc nghiệm khoa học 3 tháng giữa học kỳ 2 dành cho lớp 5

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và dấu câu

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Toàn bộ

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

Di chúc mới

TL

1. Công suất tiêu thụ

số câu

hai

Ngày thứ nhất

3

số câu

1,2

5

Đánh dấu

1,0

1,0

2. Sự sinh sản của thực vật và động vật.

số câu

3

3

số câu

3,6,9

Đánh dấu

2,5

3. Môi trường

và tài nguyên thiên nhiên.

số câu

3

Ngày thứ nhất

3

Ngày thứ nhất

số câu

4,7,8

Mười

Đánh dấu

1,5

1,5

4. An toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh

số câu

hai

hai

số câu

11,12

Đánh dấu

2,5

Toàn bộ

số câu

hai

4

3

Ngày thứ nhất

hai

9

3

Đánh dấu

1,0

2,5

2,5

1,5

2,5

6.0

4.0

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2021 – 2022

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và dấu câu

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Toàn bộ

qq

TL

qq

TL

qq

TL

qq

TL

qq

TL

Một câu chuyện

Ngày thứ nhất . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

số câu

3

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

4

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

1,5

1,0

1,0

2,5

1,0

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975-nay)

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

0,5

1,0

0,5

1,0

B Địa lý

3. Châu Á, Đông Nam Á

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

0,5

1,0

0,5

1,0

Bốn. Châu Âu Châu Mỹ

số câu

hai

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

1,0

1,0

1,0

1,0

5. Châu Đại Dương, Nam Cực và các đại dương

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

0,5

1,0

0,5

1,0

Toàn bộ

số câu

số 8

hai

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

9

5

Đánh dấu

4.0

2.0

1,0

2.0

1,0

5.0

5.0

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2021 – 2022

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và dấu câu

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Toàn bộ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Một câu chuyện

Ngày thứ nhất . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

số câu

3

3

Đánh dấu

1,5

2.0

số câu

2,3,4

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cấp quốc gia (1975-nay)

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

hai

hai

Đánh dấu

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2.0

số câu

Ngày thứ nhất

4

5

6

B Địa lý

3. Châu Á, Đông Nam Á

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

0,5

1,0

0,5

1,0

số câu

số 8

14

Bốn. Châu Âu Châu Mỹ

số câu

hai

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

1,0

1,0

1,0

1,0

số câu

9,11

thứ mười hai

5. Châu Đại Dương, Nam Cực và các đại dương

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Đánh dấu

0,5

1,0

0,5

1,0

số câu

Mười

13

Toàn bộ

số câu

số 8

hai

Ngày thứ nhất

hai

Ngày thứ nhất

9

5

Đánh dấu

4.0

2.0

1,0

2.0

1,0

5.0

5.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button