Pháp Luật

Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không?

Tôi bị mất bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi có thể lấy lại được không? Bạn có thắc mắc về thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị mất? Trên thực tế, trong trường hợp mất bằng gốc thì chỉ được cấp lại một bản sao. Trong bài viết này, Học Wiki cung cấp cho bạn câu trả lời cho câu hỏi “Nếu mất bằng cấp 3, tôi có lấy lại được không? » theo quy định tại Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT.

1. Tôi có thể học lại năm 2 nếu mất bằng cấp 3 không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT, chức danh, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 Quy chế này.

Đặc biệt, điều 18 của quy chế này nêu rõ: Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã được cấp nhưng phát hiện sai chính tả do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan cấp phải thực hiện. hoặc chứng chỉ sẽ có trách nhiệm cấp lại văn bằng, chứng chỉ gốc.

Do đó, trường hợp bị mất bậc 2 hoặc bậc 3 thì không được cấp lại. Thay vào đó, bạn có thể đến cơ quan cấp bản sao chứng chỉ hoặc văn bằng.

Điều 28 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT quy định: Bản sao các chức danh, chứng chỉ của sổ chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Nếu tôi bị mất bằng tốt nghiệp cấp 3 thì bản chính có được cấp lại không?

Như đã nói ở mục 1 của bài viết này, nếu bạn bị mất bằng cấp 3 thì không thể cấp lại bản chính mà chỉ có bản sao sẽ được cấp lại cho bạn.

3. Thủ tục Cấp lại Chức danh.

Trường hợp 1: Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã được cấp nhưng phát hiện sai chính tả do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cấp lại bản chính văn bằng với các điều kiện sau:

 • Người đề nghị cấp lại danh hiệu, chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp lại danh hiệu, chứng chỉ một bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại danh hiệu, chứng chỉ; văn bằng, chứng chỉ được cấp lại; tài liệu chứng minh cơ quan có thẩm quyền cấp danh hiệu, chứng chỉ viết sai chính tả chức danh, chứng chỉ;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xét tặng lại danh hiệu, chứng chỉ xem xét và quyết định việc cấp lại danh hiệu, chứng chỉ; nếu không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp hình thức văn bằng, chứng chỉ thay đổi khi văn bằng, chứng chỉ được cấp thì cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ phải sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ hiện hành để giao cho người giao nhận. . đạt được một văn bằng hoặc chứng chỉ. cấp độ.

Trường hợp 2: Trường hợp bị mất văn bằng và có yêu cầu cấp lại bản sao văn bằng gốc thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp bản sao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp bản sao các chức danh, chứng chỉ và cung cấp thông tin về các chức danh, chứng chỉ đã được cấp;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để xác minh người nhận;
 • Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao bằng, chứng chỉ đăng ký bản chính là người nêu tại tiểu mục 2 và tiểu mục 3 Điều 30 Quy chế này thì phải có giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc các giấy tờ khác. đã trình bày. Đúng. chứng minh mối quan hệ với người đã có được chức danh hoặc chứng chỉ gốc;
 • Trường hợp người đề nghị cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký bản chính được gửi qua đường bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định tại các điểm a, b và c khoản này kèm theo 01 (a) ) trên . Phong bì dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận để cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao các chức danh, chứng chỉ vào sổ gốc.

4. Phí cấp bản sao chức danh.

Theo quy định tại công văn 50 / SGDDT-KTKDCL, lệ phí cấp bản sao tiêu đề được quy định như sau:

 • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THPT sổ gốc: 7.500đ / 1 bản sao.
 • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THPT sổ gốc: 3.000đ / 1 bản (do sử dụng mẫu phôi trước đây).

5. Bạn có cần bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy bằng đại học không?

Điều 27 Quyết định 43/2007 / QĐ-BGDĐT quy định điều kiện để học viên được xét công nhận năng lực như sau:

Sinh viên đạt các yêu cầu sau sẽ được nhà trường xét công nhận tốt nghiệp:

 • Tính đến thời điểm ra trường chưa bị khởi tố hình sự, kỷ luật đến mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy số học phần cần thiết cho một chương trình đào tạo: với khối lượng tối thiểu 180 tín chỉ đối với hệ đại học 6 năm; 150 tín chỉ cho khóa học đại học 5 năm; 120 tín chỉ cho khóa học đại học 4 năm; 90 tín chỉ cho khóa học cao đẳng 3 năm; 60 tín chỉ cho khóa học đại học 2 năm. Giám đốc trường quy định cụ thể về trình độ kiến ​​thức tối thiểu đối với từng chương trình đào tạo được thực hiện trong trường của mình;
 • Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học từ 2,00 trở lên;
 • Đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học thuộc ngành đào tạo chính theo quy định của Hiệu trưởng;
 • Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất đối với các ngành nghề ngoài Quân đội và Giáo dục thể chất, Điền kinh.

=> Nếu được hiệu trưởng yêu cầu, bạn vẫn phải nộp bằng tốt nghiệp THPT.

6. Làm lại bằng cấp 3 mất bao lâu?

Làm lại bằng cấp 3 mất bao lâu?

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã được cấp nhưng phát hiện sai chính tả do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thẩm quyền: thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét, quyết định cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp bị mất danh hiệu và yêu cầu cấp lại bản chính giấy chứng nhận thì thời hạn cấp lại bản sao được quy định như sau:

 • Kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp bản sao hoặc ngày làm việc tiếp theo, nếu nhận được sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp bản sao giấy chủ quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký chính chủ. Bạn phải phát hành một bản sao. cho người nộp đơn. Trường hợp yêu cầu cấp bản sao được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được xác định kể từ thời điểm tổ chức nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện;
 • Trường hợp đề nghị cấp đồng thời nhiều hồ sơ chính, số lượng bản sao nhiều, nội dung chức danh, chứng chỉ phức tạp, khó xác minh, đối chiếu nhưng cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phát hành bản sao. . Trong trường hợp điều khoản quy định trong tiểu mục b của điều khoản này không được tôn trọng, thời hạn cấp các bản sao có thể được kéo dài đến 02 (hai) ngày làm việc hoặc hơn, theo thỏa thuận bằng văn bản với người xin cấp . của các bản sao. . .

7. Nếu tôi bị mất bằng thì có thể đăng ký học văn bằng 2 ở đâu?

Nhiều học sinh bị mất bằng cấp 3 nhưng không biết làm cách nào để đi học hoặc đến sở giáo dục, phòng giáo dục để yêu cầu cấp lại.

Thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ được quy định tại Điều 15 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT đối với văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp.

Tuy nhiên, trường hợp bị mất bằng tú tài chính thì căn cứ vào sổ gốc của học bổng, học bổng và quản lý văn bằng tú tài. Tại Điều 19 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT, sách gốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và giao cho nhà trường.

Vì vậy khi bị mất văn bằng 2 bạn sẽ phải đến phòng quản lý giáo dục và đào tạo của trường cấp 3 bạn theo học.

8. Đơn xin mất danh hiệu 3

Khi bị mất bằng tốt nghiệp THPT và muốn gửi thông báo đến nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo, bạn có thể tham khảo mẫu sau:

…………………………
Huyện): ………….
Phòng): ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ———

BUG YÊU CẦU

Đắt tiền: …………………

Tên của tôi: ……………………. ………….

Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……. Nơi sinh ………..

Làm: ……………………………………….. . …

CCCD / Chứng minh nhân dân số: ………… .. Ngày cấp: …………… .. Cấp: …… ..…. …..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………… .. ……… ..

Tôi xin trân trọng thông báo rằng, vào ngày ………… tháng …………………….

Tôi trượt: ……………………. ………….

…………………………. …………

Trong: ………………………………………… …………………………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………. …………………………

…………………………. …………

……………., ngày tháng năm …….

Ứng cử viênnhân chứng đầu tiên

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

nhân chứng thứ hai

9. Tôi có thể lấy bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của mình ở đâu?

Theo phân tích ở mục 7 của bài báo, bạn đến phòng giám đốc giáo dục và đào tạo cấp THCS để yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS của bạn vì phòng giáo dục và đào tạo giữ bản chính của sổ khi cấp bằng tốt nghiệp cho bạn. . .

Trên đây Học Wiki đã đưa ra các quy định của pháp luật về Mất danh hiệu 2 có làm lại được không? Xem thêm các bài viết liên quan tại mục Quản trị, mục Hỏi đáp pháp luật

Những mục tương tự

 • Làm gì khi bị băng nhóm đòi nợ?
 • Thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra 2022
 • Quy trình trừng phạt nguội 2022
 • Lương 15 triệu bao nhiêu thuế?
 • Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button