Mẫu 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn 2022

Mẫu số 01 / TNDN: Bảng kê hàng hóa và dịch vụ mua không có hóa đơn là biểu mẫu liệt kê hàng hóa và dịch vụ được mua không có hóa đơn của các cơ sở thương mại. Mẫu bảng kê ghi rõ tên công ty, địa chỉ tổ chức thu mua, tên hàng mua v.v. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 78/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính. áp dụng luật thuế. Trong kinh doanh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không cần hóa đơn tại đây.

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn có thể coi là một trong những chứng từ quan trọng làm hồ sơ hợp thức hóa khoản chi không có hóa đơn để tính vào chi phí được trừ. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty. Và người ký sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bản kê khai. Dưới đây là Mẫu 01 / TNDN: Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn gần nhất, xem.

  • Ví dụ về quyết định miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
  • Ví dụ về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn với hình thức xử phạt cảnh cáo
  • Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn là gì?

Mẫu 01 / TNDN: Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn là biểu mẫu liệt kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn của thương nhân kinh doanh hàng hóa. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.

Danh sách mua sắm không có hóa đơn Là chứng từ cần thiết để ghi lại quá trình mua bán hàng hóa

2. Nội dung của Mẫu 01 / TNDN bao gồm những gì?

Mẫu 01 / TNDN sẽ bao gồm các thông tin cơ bản sau:

  • Danh sách tên;
  • Thông tin cơ bản của công ty như tên, mã số thuế, địa chỉ sản xuất và trụ sở đăng ký, địa chỉ nơi tổ chức thu mua, người phụ trách thu mua;
  • Thời gian mua cụ thể, thông tin chi tiết của người bán và nhập hàng hóa, dịch vụ
  • tổng giá trị của các yếu tố đầu vào;
  • Thời điểm niêm yết (ngày / tháng / năm), người thực hiện niêm yết (ký và họ tên), đóng dấu và chữ ký của chủ sở hữu công ty.

3. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn.

Số: 01 / TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính)

DANH MỤC MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
MUA KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

(Ngày tháng năm …..)

– Tên công ty: ……………………………………… . ………………………….

………

Mã số thuế:

– Chiều hướng: ………………………………………. . …………………… ..

– Địa chỉ nơi mua hàng: ……………………………………………………………………………………………………………… … …… ..

– Quản lý thu mua : ……………………. …………………………

Ngày mua Người bán hàng hóa đã mua Lưu ý
Tên người bán Chiều hướng Số chứng minh thư đặt tên cho các yếu tố Số lượng Đơn giá giá thanh toán đầy đủ
Đầu tiên hai 3 4 5 6 7 số 8 9

– Tổng giá trị hàng hoá có được: ……………………. …………………………

…………………, ngày tháng năm…..
Danh sách những người sáng tạo
(Ký, ghi rõ họ tên)
Quản trị kinh doanh
(Đã ký và đóng dấu)

Lưu ý:

– Căn cứ vào số lượng thực tế của các mặt hàng trên, nếu đơn vị mua hàng của người bán không có hoá đơn thì phải kê khai vào phiếu mua hàng, công ty phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu vào bảng kê, tổng hợp vào tờ khai hàng tháng. Hàng hóa mua theo bảng kê này dựa trên chứng từ mua bán giữa người bán và người mua, trong đó ghi rõ số lượng và giá trị hàng hóa mua, ngày mua, địa chỉ và số đơn hàng. nhận dạng người mua. . được bán và ký bởi người bán và người mua.

– Đối với doanh nghiệp vận hành Trạm Mua tại nhiều địa điểm, mỗi Trạm Mua phải lập một danh sách riêng. Các công ty biên soạn một danh sách chung các trạm.

4. Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn.

+ Chỉ tiêu ngày … tháng … năm … dưới tiêu đề “Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn”: ghi ngày, tháng, năm công ty lập bảng kê.

+ Ngày chỉ tiêu mua: ghi theo ngày mua thực tế trong tháng theo thứ tự thời gian mua.

+ Chỉ tiêu ngày… tháng… năm… cuối danh sách, phần có chữ ký và đóng dấu của Lãnh đạo / Doanh nhân: ghi ngày Lãnh đạo / Doanh nhân ký xác nhận vào danh sách.

+ Căn cứ vào số lượng thực tế của các mặt hàng trên mà đơn vị mua hàng của người bán không có hóa đơn, kê khai trên phiếu mua hàng, công ty lưu tất cả các chỉ tiêu vào bảng kê và tổng hợp vào bảng sao kê hàng tháng.

+ Hàng hóa mua theo bảng kê này dựa trên chứng từ mua bán giữa người bán và người mua, trong đó ghi rõ số lượng và giá trị hàng hóa mua, ngày mua, địa chỉ, số đơn hàng. nhận dạng người mua. người bán và được ký bởi cả người bán và người mua.

+ Đối với doanh nghiệp hoạt động Trạm Mua ở nhiều địa điểm, mỗi Trạm Mua phải lập một danh sách riêng.

+ Các công ty duy trì một danh sách chung các trạm.

+ Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.

+ Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ và kê khai các khoản chi được trừ nêu trên không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua thì cơ quan quản lý thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ của cùng loại hoặc tương tự trên thị trường. xác định lại mặt bằng giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định căn cứ tính thuế.

5. Danh sách các trường hợp 01 / TNDN

Theo quy định tại điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC, chi phí mua hàng hóa, dịch vụ của tất cả các công ty (không có hóa đơn, được phép lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01 / tndn excel ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014 / TT-BTC) . một khoản chi được trừ. Các trường hợp có thu nhập chịu thuế là:

– Trường hợp mua nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt và tiêu thụ trực tiếp.

– Mua hàng thủ công mỹ nghệ bằng đay, cói, rơm, rạ, lá, tre, nứa, gáo dừa, gáo dừa hoặc các nguyên liệu nông sản khác của những người không trực tiếp buôn bán. tiếp tục bán

– Trường hợp mua đất, cát, đá, sỏi của hộ gia đình, cá nhân được khai thác bán trực tiếp.

– Đơn vị thu mua phế liệu của người trực tiếp thu mua.

– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không có hoạt động thương mại mà trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ.

– Đơn vị mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ gia đình chuyên nghiệp (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu thấp hơn doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng / năm).

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button