Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên mới nhất 2022

Ghi chú thành viên là gì? Phiếu đánh giá thành viên bao gồm những gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để biết thêm về nó.

Bản Đánh giá Thành viên năm 2022 bao gồm hai mẫu, được thiết kế để giúp các thành viên phản ánh về năm vừa qua. Kể cả những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức, lối sống, những khuyết điểm của bản thân để đề xuất cách khắc phục. Tùy từng cá nhân mà đề thi sẽ có những nội dung khác nhau, dưới đây chúng tôi xin đưa ra một ví dụ về bài thi đoàn viên cơ sở tiêu biểu.

1. Định nghĩa của điểm bám dính là gì?

Học Wiki muốn giới thiệu tới bạn đọc Mẫu tự đánh giá chi nhánh 2022 với nội dung chi tiết và toàn diện nhất. Trong bản tự đánh giá này, Đoàn viên phải nêu rõ thông tin cá nhân, đơn vị công tác hiện tại và những đánh giá cụ thể về quá trình hoạt động của Đoàn tại đơn vị, cơ sở công tác. những lợi ích và khó khăn mà đoàn viên đạt được hoặc chưa đạt được trong thời gian qua cũng như những kế hoạch, giải pháp trong thời gian tới. Bạn có thể xem và tải mẫu tự đánh giá thành viên tại đây.

2. Tiêu chuẩn đánh giá đoàn viên.

Dựa trên nội dung bình luận của một cá nhân, chúng tôi cũng có thể đưa ra nhận định về cá nhân đó. Vì vậy, tùy theo mức độ đánh giá sẽ có các tiêu chí khác nhau, trong đó:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

+ Chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các quy định của công đoàn, các chỉ tiêu của địa phương, lao động và học tập, nêu gương.

+ Tham gia 90% trở lên các buổi sinh hoạt chi bộ, luôn đi đầu trong các phong trào và tổ chức hoạt động chi bộ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: Chấp hành tốt.

+ Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động Đoàn tại nhà của cá nhân.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

+ Tham gia ít nhất 80% các hoạt động đoàn, các phong trào và hoạt động của tổ chức đoàn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Điều lệ Đoàn, nội quy nơi làm việc và học tập.

+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt trình độ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Tham gia các hoạt động đoàn thể nơi cá nhân đó cư trú

– Hoàn thành nhiệm vụ:

+ Chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Điều lệ Đoàn, nội quy nơi làm việc và học tập.

+ Tham gia ít nhất 50% các hoạt động đoàn, phong trào đoàn và hoạt động của tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Nhiệm vụ không thành công:

+ Tham gia dưới 50% các hoạt động đoàn, phong trào đoàn và tổ chức hoạt động công đoàn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Có các mức trong chương trình rèn luyện đoàn viên: không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Đang trong thời gian áp dụng biện pháp xử lý từ mức cảnh cáo trở lên vì đã chấp hành các hình thức kỷ luật.

+ Vi phạm nghị quyết điều lệ, quy chế công đoàn, quy chế của địa phương nơi công tác, học tập.

3. Ban # 1 Doan

DANH SÁCH KIỂM TRA THÀNH VIÊN CÔNG ĐOÀN NỮ

Đắt tiền:
 • Ban chấp hành Công đoàn ………….
 • Tiểu ban …………………….

Tên tôi là: …………………… Sinh ngày: …………………… ..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia : ………………. Tôn giáo: ………………………. Làm: ………………………..

Trình độ học: ………………………………………………………………………………………………

Chức vụ của chính quyền công đoàn: …………………………………………………… ..

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: …………………………………………………….

Trong: ………………………………………………………………………………………….

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bản thân tôi nhận thấy những thuận lợi và khó khăn sau:

Thuận lợi.

Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước.

Có thói quen tốt, lối sống trong sạch và giản dị.

– Có năng lực làm việc tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện phẩm chất của người thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới: người Đoàn viên gương mẫu, xung kích, tiên phong, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó trong mọi nhiệm vụ Thành phố và cấp trên giao. . vì.

– Có quan hệ tốt với đồng chí đoàn viên, bạn bè đồng nghiệp, gia đình và những người xung quanh. Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công việc xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Yếu ớt

– Còn nóng vội, chưa thật linh hoạt trong công tác lãnh đạo của chi bộ.

– Không đấu tranh kiên quyết với những mặt chưa tốt, những mặt chưa được trong hoạt động của đoàn viên.

Còn e dè trong phê bình và tự phê bình.

Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, kính mong các đồng chí chi bộ ………… hoàn thiện, góp ý, tạo điều kiện để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để ngày càng hoàn thiện hơn. hơn nữa anh còn xứng đáng là đoàn viên đi đầu của chi đoàn.

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày tháng năm…

Phê bình

4. Ủy ban số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

DANH SÁCH KIỂM TRA MÃ

Họ và tên: ………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………. …………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………… .. …………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………… .. …………………………….

Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một công đoàn viên tham gia các hoạt động tại Việt Nam, tôi xin thực hiện bài tổng kết này để đánh giá lại những điểm mạnh, điểm yếu mà tôi đã nhận ra. Ngày xưa.

I. QUYỀN LỢI:

1. Về lập trường tư tưởng, chính kiến, đạo đức, lối sống:

Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn. Tham gia tập huấn các nghị quyết của Đảng, Đoàn thể, nội quy, quy chế của cơ quan, ngành được phân công phụ trách, 6 bài thu hoạch lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn …, quy chế tổ chức của cơ quan, phù hợp với các chỉ thị của Liên hiệp, Đảng, chính trị và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với Điều lệ của Liên hiệp.

Có thói quen tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp, đồng nghiệp và nơi cư trú, được mọi người quý mến. Tinh thần và kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác: giữ gìn phẩm chất, tinh thần, gương mẫu đi đầu của công đoàn viên, đảng viên, là động cơ của Cách mạng. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tuân thủ Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm: giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trên cơ sở chính sách và Điều lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ chủ quyền của nhân dân: Thực hiện chính sách dân chủ. Quy chế cơ sở. .

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Trong công việc anh luôn tận tâm, nhiệt tình, cố gắng trên tinh thần học hỏi để nâng cao hiểu biết về mọi mặt, đặc biệt là trong công tác quản lý. Có ý thức cầu tiến, luôn tự trau dồi và rèn luyện bản thân qua thực tiễn, từ đồng nghiệp, qua các khóa đào tạo nâng cao trình độ quản lý… Luôn tìm tòi học hỏi để có phương pháp quản lý hiệu quả. Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

3. Về hoạt động của Phong trào Văn hóa, Thể thao Việt Nam:

Tích cực tham gia các hoạt động phong trào tập thể do tổ chức, ngành phát động. Có ý thức tự rèn luyện sức khoẻ, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

4. Về ý thức xây dựng tập thể chi bộ:

Chúng ta hãy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, có ý thức xây dựng công đoàn vững mạnh. Tuân theo và chấp hành sự phân công nhiệm vụ của tổ chức, bộ phận. Việc thành lập các hoạt động tập thể và đóng đoàn phí đầy đủ.

II. YẾU:

 • Hiệu suất công việc vẫn chưa cao, bạn cần cố gắng hơn nữa trong công việc.
 • Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao.
 • Không đủ lớn để bày tỏ ý kiến ​​của mình trong các cuộc họp.
 • Anh ấy không nhạy cảm về bản thân trong các mối quan hệ xã hội.

thứ ba HƯỚNG DẪN NGOẠI LỆ CỦA TÔI:

 • Cố gắng hơn nữa trong công việc, trau dồi kiến ​​thức, nâng cao tính tự giác, học hỏi thêm từ đồng nghiệp để đạt được kết quả tốt hơn trong công việc. Ngoài ra, hãy tham gia nhiều hơn vào các hoạt động đại lý và trong ngành để có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.
 • Tôi xin trung thành với lý tưởng của Đảng, vì cách mạng và của Đoàn, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
………., ngày tháng năm…….
SẮC ĐẸP, VẺ ĐẸP
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu bản tự kiểm điểm của công đoàn viên.


Mẫu tự đánh giá thành viên mới nhất

Đoàn viên phải trình bày rõ ưu điểm, khuyết điểm của mình về lập trường tư tưởng, chính kiến, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong công tác phòng ngừa. Bên cạnh việc phát huy những lợi ích hiện có, đoàn viên phải tìm cách khắc phục những điểm yếu còn tồn tại để phát triển và phấn đấu trở thành tấm gương đoàn viên xuất sắc.

Bên trên đã được gửi Dữ liệu lớn Phiếu đánh giá thành viên Cuối cùng với hướng dẫn chi tiết về cách viết.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong bài báo đường Làm hài lòng.

 • tự phê bình cá nhân
 • Danh sách kiểm tra tư cách thành viên của Đảng
 • Phiếu nhận xét viên chức
 • Nêu gương tự kiểm điểm đảng viên dự bị
 • Mẫu phiếu kiểm điểm việc chấp hành điều lệ đảng của đảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button