Mẫu bảng chấm công mới nhất 2022

Mẫu bảng chấm công hàng ngày trên Excel tuy đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho người lao động, dù nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo đúng quy định. Chúng tôi xin giới thiệu mẫu bảng chấm công nhân viên bằng bảng tính Excel dưới đây, hy vọng sẽ giúp các bạn tính được thời gian và tiền lương của nhân viên công ty.

Thời gian là công việc thường xuyên và rất quan trọng đối với tất cả các công ty, đặc biệt là những công ty có số lượng nhân viên lớn. Bảng chấm công thường được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc Word, quản lý ngày công của nhân viên trong một tháng, các nhân viên trong công ty đều có tên và chức danh. Dưới đây, Học Wiki gửi cho bạn các mẫu bảng chấm công hàng ngày, các mẫu bảng chấm công bổ sung và cách tạo bảng chấm công để bạn tiện xem và tải về cho doanh nghiệp của mình.

1. Bảng thời gian là gì?

Bảng chấm công là căn cứ quan trọng trong mỗi cơ quan, tổ chức, công ty để theo dõi số ngày làm việc thực tế, số ngày nghỉ phép, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ an sinh xã hội,… để đánh giá sự siêng năng, chăm chỉ và tích cực. . , hiệu quả công việc của từng người lao động, từ đó làm cơ sở để trả lương.

Đối với một số mô hình kinh doanh, thời gian không phải là điều quan trọng, nhưng để xây dựng một công việc kinh doanh lâu dài và ổn định thì thời gian là rất cần thiết.

2. Phương pháp tính thời gian

Tùy theo mô hình hoạt động và tính chất công việc mà mỗi công ty, đơn vị, tổ chức có những phương pháp chấm công khác nhau.

 • Tham gia theo ngày: Nhân viên sẽ bấm giờ trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc ca làm việc trong ngày. Mỗi ngày làm việc được tính bằng cách sử dụng ký hiệu được chỉ định trước trong bảng thời gian. Nếu trong ngày, người lao động thực hiện 2 nhiệm vụ với lịch trình khác nhau thì thời gian sẽ theo ký hiệu của nhiệm vụ mất nhiều thời gian hơn. ở phía trước. Thông thường, các công ty thực hiện hình thức chấm công này sẽ có nhân viên làm việc trong giờ làm việc, thường là 8 giờ một ngày. Dựa vào bảng chấm công hàng ngày, người có trách nhiệm sẽ thu thập và tính ra bảng chấm công hàng tháng
 • Thời gian mỗi giờ (hoặc mỗi đội): Khối lượng công việc mà người lao động có thể thực hiện sẽ được tính giờ theo các ký hiệu quy định trong ca làm việc và bên cạnh đó số giờ làm việc sẽ được ghi theo ký hiệu tương ứng. Đây là hình thức chấm công khá linh hoạt, áp dụng cho những công ty có nhân viên làm việc bán thời gian, khối lượng công việc được tính theo giờ, ngày làm việc được chia thành nhiều ca khác nhau.

3. Mẫu bảng tính thời gian Excel mới nhất 2022

Mọi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều nên có một bảng thời gian ghi lại những ngày làm việc và những ngày nghỉ cho nhân viên của mình. Đối với nhân viên chấm công, mỗi công ty thực tế tạo ra một hồ sơ chấm công khác nhau. Khi tạo bảng chấm công, các công ty phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhất định để tránh những sai sót và bất cập liên quan đến việc chấm công. Một tệp Excel để tính toán thời gian và tiền lương theo giờ phải được đóng gói với thông tin. Dưới đây là mẫu bảng chấm công Excel 2022 mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

4. Ví dụ về bảng chấm công hàng ngày

Mẫu bảng chấm công cuối cùng
mẫu bảng thời gian excel

Mẫu bảng chấm công theo nội dung cụ thể trong Excel như sau:

TÊN CHỦ ĐỀ:…

THỜI TIẾT

Tháng …. 20 năm…..

STT Họ và tên Chức vụ Ngày trong tháng toàn bộ Ngày nghỉ
Đầu tiên hai 3 4 5 6 7 số 8 9 Mười mười một thứ mười hai 13 14 mười lăm mười sáu 17 18 19 hai mươi hai mươi mốt 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ba mươi mốt rời đi mà không trả tiền Buổi tiệc Ngày lễ
Đầu tiên
hai
3
4
5
6
7
số 8
9

Các ký hiệu dấu câu:

 • Đang ốm, đang cho con bú: Ôi
 • Con ốm: Bà.
 • Sản phụ: Dr.
 • Tai nạn: BILLION
 • mặt trời chủ nhật
 • kỳ nghỉ năm mới
 • Thù lao: Ghi chú
 • Nghỉ nửa ngày không lương: 1 / 2K K
 • Nghỉ không lương: CZK
 • Đã ngừng sản xuất: FEMALE
 • bỏ đi: p
 • Tính toán nửa ngày: 1 / 2P
 • Nửa ngày làm việc: N
 • Ngày tháng năm…….
Người quản lý
(Ký, họ tên)
Chịu trách nhiệm
(Ký, họ tên)
Người quản lý
(Ký, họ tên)

5. Mẫu bảng thời gian sản xuất

Mẫu bảng chấm công năm 2022 mới nhất

Mẫu Bảng chấm công sản xuất là mẫu được tạo ra cho nhân viên chấm công và công nhân cửa hàng sản xuất để làm cơ sở tính lương cho nhân viên. Mẫu có dạng file Excel dễ sử dụng, bao gồm các thông tin sau: tên nhân viên, chức danh công việc, làm thêm, ăn trưa … Bạn có thể tải về và sửa đổi theo ý của công ty. TÔI.

6. Ví dụ về bảng làm thêm giờ

Bảng chấm công bổ sung là một loại tài liệu kế toán có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tính lương cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức sản xuất. Vừa phản ánh chính xác thời gian làm thêm của nhân viên vừa đảm bảo tính minh bạch và công bằng giữa các nhân viên. Theo dõi số giờ làm thêm thực tế làm việc cũng là một trong những căn cứ cho phép kế toán tính tiền nghỉ bù cho nhân viên hoặc quy đổi thành tiền lương để trả công cho nhân viên công ty.

Mẫu Bảng chấm công – Ban hành theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính:

Đơn vị:……………

Chiều hướng:……………

Số mô hình: 01b-LDTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Số: ………………… ..

TĂNG CA

Có thể……………

STT Họ và tên Ngày trong tháng Tăng ca
Đầu tiên hai ba mươi mốt Ngày
Làm
Ngày
Thứ bảy,
Chủ nhật
Ngày
Teth
Công việc ban đêm
MỘT KẸO CAO SU Đầu tiên hai ba mươi mốt 32 33 3. 4 35
Thêm vào

Các ký hiệu dấu câu:

DI CHÚC MỚI: Ngày làm thêm (Từ nay .. đến nay: …………)

NN: Tăng ca Thứ 7, Chủ nhật (Từ đây ………… đến nay …………)

Nước Hà Lan: Làm thêm vào các ngày lễ, tết ​​(từ nay… đến hôm nay …………)

D: Bán thời gian ban đêm (Từ nay .. đến nay …………………… ..)

Ngày tháng năm……..

Xác nhận của phòng (ban)
có ai có công việc bán thời gian không
(Ký, họ tên)
Người quản lý
(Ký, họ tên)
Được chấp nhận bởi
(Ký, họ tên)

Mẫu Bảng chấm công bổ sung – Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính:

Tạm ngừngthư : ……………..

Mẫu số 01b – LĐTL

Phần : ……………………..

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016 từ Bộ Tài chính)

Số: ……………….

TĂNG CA

Có thể……

Đừng

Ngày trong tháng

Tăng ca

Họ và tên

Đầu tiên

hai

ba mươi mốt

Ngày

Làm

Ngày

Thứ bảy,

Chủ nhật

Ngày

Teth

Công việc ban đêm

MỘT

KẸO CAO SU

Đầu tiên

hai

ba mươi mốt

32

33

3. 4

35

Thêm vào

Biểu tượng chấm công

Di chúc mới: Tăng ca (từ… .. đến hôm nay)

N.N.: Tăng ca Thứ 7, Chủ nhật (Từ ….. đến hôm nay)

nước Hà Lan: Làm thêm vào các ngày lễ, tết ​​(từ ….. đến nay)

D: làm thêm ban đêm

Ngày tháng năm…

Xác nhận của phòng (ban)

có ai có công việc bán thời gian không

ANHoh thời gian hiện tại

Được chấp nhận bởi

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

7. Hướng dẫn hoàn thành bảng thời gian:

1. Định kỳ hàng ngày, trưởng phòng, ban, bộ phận, … hoặc người được ủy quyền tùy theo tình hình thực tế phục vụ của mình sẽ xác minh thu nhập trong ngày của từng người, nhập các ngày tương ứng như sau. tháng. đến các ký hiệu. được chỉ định trong tài liệu.

2. Phương pháp thời gian:

Tùy theo điều kiện sản xuất và hoạt động của từng đơn vị mà thực hiện các biện pháp định thời đầy đủ và hiệu quả.

Ví dụ về bảng chấm công ở trên được thực hiện bằng phương pháp datetime. Do đó, những người lao động làm việc trong đơn vị hoặc thực hiện các chức năng khác như học tập, hội nghị, nghỉ mát … thì sử dụng các ký hiệu tương ứng với thời gian trong ngày hôm đó.

Lưu ý:

+ Nếu trong ngày, nhân viên thực hiện 2 công việc với lịch trình khác nhau thì việc tính thời gian sẽ thực hiện theo công việc cần nhiều thời gian hơn.

Ví dụ: Nhân viên A tham dự hội nghị trong 5 giờ, làm việc trên đơn vị trong 3 giờ, thì cả ngày sẽ được tính giờ dựa trên việc tham dự hội nghị.

+ Nếu trong ngày, người lao động thực hiện đồng thời 2 công việc thì tính thời gian thực hiện theo công việc và tính thời gian trước.

Ví dụ: Nhân viên B tham dự một hội nghị trong 4 giờ, làm việc trên đơn vị trong 4 giờ, thì cả ngày sẽ được tính giờ dựa trên việc tham dự hội nghị.

3. Lịch trình ghi rõ số ngày trong tháng (tối thiểu 28 ngày và tối đa 31 ngày tùy tháng). Các ngày tương ứng với các ngày trong tuần. Việc lập một bảng thời gian chi tiết sẽ rất hữu ích cho các nhà quản lý trong việc theo dõi và đánh giá nhân viên của mình.

4. Người lao động làm việc toàn thời gian tại đơn vị theo đúng hợp đồng lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, công ty được tính 01 vị trí và ghi dấu “x” vào ngày này.

Các trường hợp khác được đánh dấu bằng ký hiệu tương ứng.

5. Tổng số công việc trong tháng (Từ cột 35 đến cột 39):

– SP: Tổng số công việc đã thực hiện trong tháng của người lao động;

– P: tổng số ngày nghỉ phép của người lao động trong tháng;

– L: tổng số ngày nghỉ trong tháng theo quy định của nhà nước (kể cả ngày nghỉ lễ và nghỉ bù);

– Ô: Tổng số ngày ốm trong tháng (nếu có);

– Sinh viên đại học: Tổng số ngày nghỉ trong tháng (đi du lịch, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ không hưởng lương, công việc bắt buộc, v.v.)

6. Cuối tháng, người chấm công và trưởng bộ phận ký vào bảng chấm công và nộp bảng chấm công và các giấy tờ liên quan (đơn xin nghỉ phép, đơn xin nghỉ không hưởng lương,…) cho phòng kế toán. Kiểm tra và so sánh toán học.

Phòng kế toán lập bảng lương hàng tháng của người lao động trình Giám đốc / Tổng giám đốc phê duyệt.

Bên trên đã được gửi Dữ liệu lớn Mẫu bảng chấm công cuối cùng 2022 dùng cho các cơ quan, doanh nghiệp, giúp nhân viên kế toán tính lương dễ dàng.

Mời các bạn xem thêm các mẫu khác Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong bài báo đường.

 • bảng thời gian bằng tiếng anh
 • Ví dụ về bảng làm thêm giờ
 • Bảng trả thưởng
 • Bảng thanh toán thuê ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button