Mẫu báo cáo sự cố y khoa 2022

Mẫu báo cáo sự cố y khoa là mẫu báo cáo được tạo ra để ghi lại sự cố y khoa bao gồm các thông tin như thông tin bệnh nhân, vị trí sự cố, khoa phòng, v.v. Đây là nội dung. Để biết thêm chi tiết về mẫu biên bản sự cố y khoa, mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu báo cáo sự cố y khoa là gì?

Sự cố y khoa là những tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan và chủ quan. Mẫu báo cáo sự cố y khoa là biểu mẫu được lập ra để ghi lại các sự cố y khoa xảy ra tại các phòng khám, bệnh viện … Hiện nay, Mẫu báo cáo sự cố y khoa mới nhất được ban hành theo thông tư 43/2018 / TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong quá trình chăm sóc y tế. cơ sở khám và điều trị.

2. Biểu mẫu Báo cáo Sự cố Y tế

PHỤ LỤC III

MẪU BÁO CÁO THÔNG TIN Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018 / TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế)

MẪU BÁO CÁO ENDURANCE Y KHOA:

– Tình nguyện viên:

– Bắt buộc :

MẪU BÁO CÁO ENDURANCE Y KHOA:

– Tình nguyện viên:

MẪU BÁO CÁO ENDURANCE Y KHOA:

– Tình nguyện viên:

Vâng Báo cáo / MãCông việc khó khăn:

Báo cáo trong ngày: //

Đơn vị báo cáo: …………

Vâng Báo cáo / MãCông việc khó khăn:

Báo cáo trong ngày: //

Thông tin của bệnh nhân

đối tượng xbà ấyCó một vấn đề

Họ và tên:

Kiên nhẫn

Số lượng hồ sơ bệnh án:

□ Gia đình / Du khách

Ngày sinh:

Nhân viên y tế

Thể loại: Cao đẳng / Hội trường

□ Thiết bị / Cơ sở hạ tầng

ĐÀN BÀMởixbà ấytim ra

Khoa / bộ môn / chức vụ xbà ấyCó một vấn đề (ví dụ: đơn vị chăm sóc đặc biệt, khu bệnh viện)

vị trí cụ thể (ví dụ: phòng vệ sinh, bãi đậu xe, v.v.)

vị trí cụ thể (ví dụ: phòng vệ sinh, bãi đậu xe, v.v.)

vị trí cụ thể (ví dụ: phòng vệ sinh, bãi đậu xe, v.v.)

Ngày xảy ra sự cố: //

Thời tiết:

Mô tả ngắn gọn về sự việc.

Mô tả ngắn gọn về sự việc.

Mô tả ngắn gọn về sự việc.

Mô tả ngắn gọn về sự việc.

Mô tả ngắn gọn về sự việc.

Đề xuất giải pháp ban đầu

Đề xuất giải pháp ban đầu

Đề xuất giải pháp ban đầu

Đề xuất giải pháp ban đầu

Đề xuất giải pháp ban đầu

Điều trị / điều trị ban đầu được thực hiện

Điều trị / điều trị ban đầu được thực hiện

Điều trị / điều trị ban đầu được thực hiện

Điều trị / điều trị ban đầu được thực hiện

Điều trị / điều trị ban đầu được thực hiện

Thông báo cho bác sĩ điều trị / người có trách nhiệm

ghi trong hồ Chị bệnh án / giấy Liên quan đên

□ Có Không Không Bình luận

□ Có Không Không Bình luận

Thông báo cho người thân / người giám hộ

Thông báo bệnh nhân

□ Có Không Không Bình luận

□ Có Không Không Bình luận

Phân loại trường hợp ban đầu

đã không xảy ra

Đến

đánh giá lớp một DỄ DÀNGbà ấynghịch ngợmsốngsự cố ng

□ Nặng

Phương tiện, phương tiện

Nhẹ

□ Nặng

Phương tiện, phương tiện

□ Nặng

Phương tiện, phương tiện

□ Nặng

Phương tiện, phương tiện

□ Nặng

Phương tiện, phương tiện

Thông tin về nhà báo.

Tên:

Số điện thoại:

E-mail:

□ Điều dưỡng (chức danh):

Kiên nhẫn

□ Gia đình / Du khách

□ Bác sĩ (chức danh):

□ Khác (ghi rõ):

Nhân chứng 1:

Nhân chứng 2:

Kính mời quý độc giả tham khảo chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button