Biểu mẫu

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC) 2022

Học Wiki xin gửi Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26 / AC) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất mà Học Wiki cập nhật và gửi đến để bạn tham khảo.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là công việc mà kế toán doanh nghiệp phải thực hiện hàng tháng, hàng quý. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ để xem số lượng hóa đơn bạn đã viết và phát hành, bao gồm cả số lượng hóa đơn đã xóa, hủy, mất. Dưới đây là biểu mẫu BC26 / AC – mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến hiện nay. Đây là những thông tin chi tiết.

1. Tôi có phải lập báo cáo BC26 / AC khi sử dụng hóa đơn điện tử không?

Hiện tại, nếu vẫn sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 51/2010 / NĐ-CP và các Thông tư 32/2022 / TT-BTC, 39/2014 / TT-BTC thì doanh nghiệp gia đình bạn phải thực hiện luôn và nộp hồ sơ. báo cáo sử dụng hóa đơn (BC26 / AC), cho dù bạn có sử dụng hóa đơn hay không.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 123/2020, Thông tư 78/2021 / TT-BTC (thay thế Nghị định 119/2019, Thông tư 68/2019 / TT-BTC) thì việc loại bỏ báo cáo này, giảm gánh nặng thủ tục giấy tờ hành chính đối với các công ty sử dụng nhiều loại hóa đơn chứng từ.

2. Biểu mẫu Báo cáo Sử dụng Hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

BÁO CÁO THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGÂN HÀNG PHỤ NỮ

Quý năm …………

1. Tên tổ chức (cá nhân): ……………… ..

2. Mã số thuế: …………………… ……………………

3. Địa chỉ: ………………………………………………………. …………………………. …………………………

đơn vị số

Viết tên
biên lai
Biểu tượng
mẫu hóa đơn
Biểu tượng
biên lai
Số dư đầu kỳ, mua hàng / phát hành
giai đoạn = Stage
Số lượng sử dụng, xóa, mất, hủy trong kỳ
toàn bộSố lượng chia sẻ
Bắt đầu
Số tiền đã mua /
Phóng thích
giai đoạn = Stage
Toàn bộ sử dụng, xóa bỏ, mất mát, tiêu hủyở đó
Định lượng
đã sử dụng
Tẩy xóaMấtHủy bỏ
Số từcho một vài người

Số từ

cho một vài ngườiSố từcho một vài ngườiThêm vàoCon số
số lượng
Con sốĐịnh lượngCon sốĐịnh lượngCon số
hai34567số 89Mườimười mộtthứ mười hai1314mười lămmười sáu171819
Biên lai
VAT
01GTKT3 / 001AA / 13P200Ngày thứ nhất100101200Ngày thứ nhất104104năm mươi38.12.22Ngày thứ nhất101năm mươi51

100
Biên lai
bán
01GTGT3 / 001
Biểu quyết
XKKVCNB
01XKNB3 / 001

Cam kết thông báo sử dụng hóa đơn trước là đúng sự thật, trường hợp sai sót xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập kế hoạch
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày tháng năm………..

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Quy tắc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78, Nghị định 123

Thông tư 78/2021 / TT-BTC có hiệu lực đã mang lại nhiều thay đổi trong việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế. Tổ chức thương mại, thể nhân sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78 và Nghị định 123 sẽ không phải lập báo cáo BC 26. Trừ một số trường hợp theo quy định.

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 123/2020 / NĐ-CP, người nộp thuế là tổ chức nghề nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng hóa đơn mua hàng đại lý phải nộp BC 26. Đến lượt người nộp thuế cũng phải kê khai hóa đơn. được sử dụng trong ngành tài chính. thời hạn đối với cơ quan quản lý trực tiếp.

Đối với các đối tượng này, thời hạn báo cáo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau quý sử dụng hóa đơn. Đây là thời hạn cuối cùng mà người nộp thuế cần lưu ý khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Trường hợp trong kỳ tính thuế đơn vị không sử dụng hóa đơn thì người nộp thuế phải nộp Báo cáo BC 26 và ghi số lượng hóa đơn đã sử dụng là 0. Đồng thời, đơn vị không cần nộp Bảng kê số hóa đơn đã sử dụng. sử dụng. được sử dụng trong năm tài chính. Trường hợp số hóa đơn đã sử dụng hết mà báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước không còn tồn kho thì người nộp thuế không phải lập BC 26 nếu trong kỳ không mua hoặc sử dụng hóa đơn.

Như vậy, ngoại trừ các đối tượng nêu tại Điều 29 Nghị định 123/2020 / NĐ-CP, các đối tượng còn lại sẽ không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử theo phương thức quy định. quy định tại Thông tư 78.

Trước đây, trong quá trình sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo Thông tư 32, người nộp thuế phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC 26. Tuy nhiên, khi chuyển đổi và sử dụng hóa đơn tiền mặt cho Điện lực theo Thông tư 78 thì người nộp thuế không còn phải thực hiện thủ tục này.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kế toán kiểm toán thuế trong bài báo đường Làm hài lòng.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button