Mẫu biên bản bàn giao xe 2022

Mẫu biên bản giao nhận xe là mẫu biên bản được lập trong buổi lễ giao nhận xe giữa bên mua và bên bán. Giấy đăng ký giao xe thể hiện rõ thông tin bên mua và bên bán, thông tin về việc giao xe, quà tặng kèm theo… Đọc thông tin chi tiết và tải mẫu xe giảm giá tại đây. .

  • hợp đồng mua bán ô tô
  • Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

1. Mẫu Biên bản Giao nhận Xe là gì?

Mẫu biên bản giao nhận xe ô tô là mẫu biên bản được lập trong quá trình giao nhận xe ô tô giữa bên mua và bên bán, đây là văn bản có giá trị pháp lý cao vì nó liên quan đến tài sản và quyền lợi của vợ hoặc chồng. các bên ký kết hành động. Mẫu biên bản giao xe hợp lệ là mẫu đăng ký phải thể hiện rõ ràng thông tin người mua và người bán, thông tin xe khi giao xe, v.v.

Cụ thể bạn có thể tham khảo thêm mẫu biên bản giao nhận xe để biết được nội dung của biên bản giao nhận xe cụ thể, trong mẫu biên bản giao nhận xe có hiện trạng xe khi giao, thời gian giao xe. bãi đậu xe

2. Phiếu giao xe mẫu số. một

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÚT GIAO HÀNG

Số ………

Căn cứ vào hợp đồng mua bán xe số… chúng tôi gồm: …………………….

Người gửi ..…………………….

Đại diện Bên giao …… Số chứng minh nhân dân: …………………….

Chiều hướng: …………………….

Giao xe tận nơi: …………………….

Ngày giao hàng: …………………….

Người nhận: …………………….

Đại diện Đảng ủy: ……………………….

Giấy tờ tùy thân: ….. ngày cấp, nơi cấp …….

Điện thoại:………………….

Chiều hướng:………………….

Họ cùng nhau đánh dấu, xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này và giao cho Bên nhận một (01) xe …………. như sau:

1. Phương tiện

Mẫu xe

số khung Số điện thoại

Sơn màu

2. Tình trạng xe

STT

Danh mục Xác nhận người gửi

Xác nhận của bên nhận xe.

Đầu tiên

3. Nhà nước theo xe

STT Tên Xác nhận người gửi

Xác nhận của bên nhận xe.

Đầu tiên

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký

STT

chi tiết tên Nguyên bản

Sao chép

Đầu tiên

Xuất hóa đơn VAT từ đại lý

hai

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

3

4

5. Quà tặng kèm theo (nếu có)

STT

danh sách quà tặng Xác nhận người gửi

Xác nhận của bên nhận xe.

Đầu tiên

hai

6. Tài liệu đã đăng ký

Hồ sơ xe đã đăng ký

STT chi tiết tên Nguyên bản

Sao chép

Đầu tiên

tài liệu trích dẫn

hai

Giấy chứng nhận bảo hiểm

3

hóa đơn đăng ký

4

nhận lệ phí đăng ký

5

nhận lệ phí đăng ký

Đại diện bên giao giải thích kỹ nội dung trên cho đại diện bên nhận. Báo cáo này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

………….., Ngày tháng…. năm

Xác nhận người gửi

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bên nhận xe.

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu phiếu giao xe số 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản giao xe như sau:

TÊN CƠ QUAN ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————
Con số: ……. / GIƯỜNG VÀ ĂN SÁNG

PHÚT LÁI XE.

Theo Hợp đồng mua bán xe số …………… ..… .. Chúng tôi bao gồm:

Người gửi: ……………………………………….. . …………………… .. ………….

Các lứa đẻ đại diện: …………………… .. …………………………………………………………….

Giao xe tận nơi: ………………………………………… ..

Ngày giao hàng: ……………………. …………………………. …………………………. ….

Người nhận: ………………………………………………………………………. …………. ………….

Đại diện bên: …………………………………………………………. ………………………….

Điện thoại: ……………………………………….. . ………………………….

Chiều hướng: ………………………………………… ……………………………. …………………… ..

Số báo danh: …………………… .. ………… .. Nơi cấp: ……………………….

Ngày cấp: ……………………………………………… …………….

Cùng nhau xác minh, đánh dấu, xác nhận các phần từ 1 đến 5 và cam kết ký vào biên bản này và giao cho Bên nhận một (01) xe ………… như sau:

1. Phương tiện

Mẫu xe số khung Số điện thoại Xe gì?

2. Tình trạng xe

STT Danh mục Xác nhận
Đầu tiên Ngoại thất xe sạch sẽ, không trầy xước.
hai bốn bánh xe mới

3. Thiết bị phương tiện

STT Tên
Xác nhận Đầu tiên
Cần gạt lốp: trục, tay quay, bộ mở bu lông bánh xe hai
gậy 3
bộ sửa chữa nhỏ 4
bộ thảm 5
bắt trục bánh xe 6
Bánh xe dự phòng 7
Gạt tàn số 8

Chụp ảnh chân ghế dưới cùng.

4. Bộ hồ sơ xe
Hồ sơ xe chưa đăng ký STT chi tiết tên Nguyên bản
Sao chép Đầu tiên
Xuất hóa đơn VAT từ đại lý hai
Hóa đơn Toyota VN 3
Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 4
Bảng QC nhà máy 5

Số khung / Số động cơ

5. Quà tặng khuyến mại (nếu có) STT tên món quà
Xác nhận Stt Danh mục
Xác nhận 3
Nội thất xe sạch sẽ. 4
Làm sạch khoang động cơ Stt Tên
Xác nhận 9
Bình cứu hỏa Mười
búa thoát hiểm mười một
khóa bánh xe thứ mười hai
mồi thuốc lá 13
Chìa khóa cửa có khóa từ xa 14
khóa cửa không có khóa cửa từ xa mười lăm
Hướng dẫn sử dụng xe mười sáu
Hướng dẫn sử dụng đầu đĩa CD / DVD 17
sổ bảo hành 18
Sách giới thiệu về An toàn Toyota
Hồ sơ xe đã đăng ký Stt chi tiết tên Nguyên bản
Sao chép Đầu tiên
Thư bổ nhiệm / Giấy chứng nhận đăng ký hai
Sổ hẹn / Sổ séc 3
Giấy chứng nhận bảo hiểm 4
hóa đơn đăng ký 5
nhận lệ phí đăng ký 6
nhận lệ phí đăng ký Stt tên món quà
Xác nhận
4
5

6

Đại diện bên chuyển nhượng giải thích cụ thể nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận nội dung trên.

Báo cáo này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

………,Ngày tháng năm

Xác nhận người gửi

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bên nhận xe.

(Ký, ghi rõ họ tên) Bốn.

Ví dụ về phiếu giao hàng mô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

TÀI SẢN XE MÁY GIAO HÀNG PHÚT

Phù hợp với hợp đồng mua bán xe:…. /…. / Hợp đồng mua bán ngày… tháng… năm…. ĐANG CHUYỂN HÀNG: ………………
BÁT : …………………… .. Đại diện bởi: …………………….
Đại diện bởi: ……………………. Số chứng minh thư: …….
Số chứng minh thư: ……. Ngày cấp: ……………… ..
Ngày cấp: ……………… .. Nơi cấp: ……………… ..
Nơi cấp: ……………… .. Giao xe đúng hẹn: ………… ..
Số điện thoại: ……………….. Ngày giao hàng: ……………………

Chiều hướng: ……………………

Cùng nhau xem xét, đánh dấu xác nhận và cam kết ký xác nhận cho Bên nhận một (01) xe …………………… như sau:

1. Loại xe Mẫu xe số khung Số điện thoại

màu xe

2. Tình trạng xe STT Danh mục
Xác nhận Đầu tiên
Ngoại thất xe sạch sẽ, không trầy xước. hai

hai bánh xe mới

3. Trang thiết bị trên xe bao gồm: STT Tên
Xác nhận Đầu tiên
Cần gạt lốp: trục, tay quay, bộ mở bu lông bánh xe hai
gậy 3

bộ sửa chữa nhỏ

  • 4. Bộ hồ sơ xe
Hồ sơ xe chưa đăng ký STT chi tiết tên Nguyên bản
Sao chép Đầu tiên
Xuất hóa đơn VAT từ đại lý hai
Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3
  • Bảng QC nhà máy
Hồ sơ xe đã đăng ký STT chi tiết tên Nguyên bản
Sao chép Đầu tiên
tài liệu trích dẫn hai
Giấy chứng nhận bảo hiểm 3
hóa đơn đăng ký 4
nhận lệ phí đăng ký 5

nhận lệ phí đăng ký

Đại diện bên chuyển nhượng giải thích cụ thể nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận nội dung trên.

Báo cáo này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

………,Ngày tháng năm

PHÂN BIỆT ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CÁ NHÂN CỦA BÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng kiểm tra phương thức vận chuyển trong phần biểu mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button