Biểu mẫu

Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật 2022

Đạo luật Xử lý Kỷ luật Học sinh là một hồ sơ về các vi phạm kỷ luật của học sinh. Mẫu biên bản nêu rõ học sinh vi phạm, người viết biên bản, nội dung vi phạm … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

  • Ví dụ về Báo cáo Đình chỉ của Học sinh
  • Hồ sơ Yêu cầu Xóa bỏ Kỷ luật Sinh viên
  • Ví dụ về một lá thư mời phụ huynh về việc xử lý các vi phạm kỷ luật

Ngoài những quy định về nội quy trường học các cấp của ngành giáo dục, mỗi trường từ mầm non đến phổ thông, cao đẳng, đại học đều có những nội quy riêng. Sinh viên nào vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc cảnh cáo, nếu vi phạm làm ảnh hưởng đến trật tự và chất lượng học tập thì sinh viên sẽ bị kỷ luật. Trong việc soạn thảo biên bản sẽ có sự tham gia không chỉ của ban giám hiệu nhà trường, giám đốc, giáo viên các bộ môn mà còn có sự tham gia ý kiến ​​của các bậc phụ huynh.

1. Mẫu Biên bản Vi phạm Kỷ luật dành cho Học sinh # 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

BÁO CÁO
(V / v quản lý học sinh vi phạm trong lớp)

Hôm nay, lúc… ..giờ… phút, ngày… tháng… năm ……

Địa điểm: Trong lớp học …………………… …………………………… ..

Thành phần bao gồm:

Họ và tên giáo viên: …………………… môn: ……………………

Họ và tên học sinh có lỗi: ……………………………………………………. …………………………

Lỗi! Một lỗi đã xảy ra. Vui lòng thử lại sau:

………….

………….

………….

hiếp dâm học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

cán bộ lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cô giáo
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu Biên bản Vi phạm Kỷ luật cho Học sinh # 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

HỒ SƠ VI PHẠM KỶ LUẬT

1. Thời gian: tiết…. ngày ….. ngày … tháng … năm …

2. Thành phần: Giáo sư bộ môn ……… .., chủ nhiệm lớp, học sinh vắng mặt

3. Địa điểm: Phòng học ………… trường ……………………

4. Nội dung:

Giáo viên bộ môn ……………… lưu hồ sơ kỷ luật học sinh …………………… lớp …………. cho lỗi sau:

………………………………………………

………………………………………………

………., ngày tháng năm …

hiếp dâm học sinh

lớp trưởng

Giáo viên bộ môn

3. Ví dụ về báo cáo xử lý vi phạm kỷ luật học sinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———–

BÁO CÁO
“Rev / v Quản lý học sinh vi phạm nội quy”

Hôm nay vào lúc… giờ… ngày… tháng…. năm……

Ở lớp …… trường đại học ……………… ..

Chúng tôi gồm:

1. …………… ..Chức vụ: Giám đốc

2. …………… ..Vai trò: Lớp trưởng

3. …………………….

Tiến hành lập hồ sơ những học sinh vi phạm nội quy lần 2 … cho các em:

CÁC NỘI DUNG

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

TUYÊN BỐ VỀ HÀNH VI VI PHẠM CỦA HỌC SINH

………………………….

………………………….

………………………….

Biên bản đã được đọc cho cả lớp nghe, thông qua và ký tên.

Biên bản kết thúc vào hồi… giờ… cùng ngày.

ngày tháng năm …
học sinh phá vỡ các quy tắc
(Ký, ghi rõ họ tên)
lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Ví dụ về hồ sơ lái xe đánh nhau của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN KỶ LUẬT CỦA HỌC SINH ÍT
(V / v: Hình thức kỷ luật học sinh bạo lực do đánh nhau)

  • Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của trường ……………………
  • Phù hợp với quy chế nội bộ của nhà trường đối với học sinh

Hôm nay, lúc… ..giờ… phút, ngày… tháng… năm ……

Địa điểm: Trong lớp học ……………………

Diễn giả:

Họ và tên giáo viên: …………. Đề dạy: ………….

Họ và tên học sinh vi phạm: ……………………

Cha mẹ học sinh vi phạm:

+ Cha: …………………… ……………… ……

+ Mẹ: ……………………. …..

Với một số thành viên trong lớp:

+ …………………….

+ …………………….

+ …………………….

Báo cáo trường hợp:

………………………….

…………………… ………….

…………………… ………….

1. Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm:

…………………………

2. Ý kiến ​​của phụ huynh học sinh:

…………………… ..

3. Nhận xét của phạm nhân học sinh:

………………………….

4. Ý kiến ​​của các sinh viên khác

…………………… ..

– Căn cứ vào nội quy trên, cũng như những hành vi không đúng mực của học sinh ………… .. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất kỷ luật học sinh ………… bằng hình thức ……………

Sinh viên …………………… sẽ thi hành hình thức kỷ luật nêu trên kể từ thời điểm này cho đến hết thời hạn kỷ luật.

Giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo hình thức kỷ luật với gia đình học sinh và thông báo cho BGH nhà trường sau cuộc họp.

Biên bản kết thúc vào hồi… ..giờ …… phút cùng ngày.

hiếp dâm học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)
cán bộ lớp
(Ký và ghi rõ họ tên)
giáo viên toàn thời gian
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Ví dụ về kỷ luật học sinh trước lớp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM HỌC SINH

Hôm nay là…. có thể ………… ..

Trong lớp…………. Trường học ………………………

Thành phần bao gồm:

Ngày thứ nhất.…………………………………………….

hai..……………………………………………….

3. …………………….

4.………………………….

Lập hồ sơ sinh viên: ………….

Vi phạm các nội dung sau đây trong giờ học: …………

………………………….

………………………….

– Nhận xét của giáo viên bộ môn:

………………………….

………………………….

………………………….

– Nhận xét chung của cả lớp:

………………………….

………………………….

………………………….

– Nhận xét về học sinh bạo lực:

………………………….

………………………….

………………………….

hiếp dâm học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

lớp trưởng
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cô giáo
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Cách viết hồ sơ kỷ luật học sinh

Hồ sơ Xử lý Vi phạm Học sinh là một tài liệu được tạo ra để ghi lại việc xử lý một học sinh vi phạm nội quy của trường. Nội dung của Biên bản xử lý học sinh vi phạm phải ghi rõ thông tin về học sinh bị xử lý, hành vi vi phạm và hình thức xử phạt. Bạn đọc đã biết cách viết báo cáo mẫu chi tiết chưa? Hãy xem phần ghi dữ liệu lớn sau đây.

  • Phần đầu: ghi đầy đủ tiêu đề và tên hành động, ngày thực hiện hành vi.
  • Các nội dung:

+ Lưu ý nơi sản xuất báo cáo, cụ thể là tại lớp học / lớp học / trường học….

+ Ghi đầy đủ họ tên người tham gia, chức vụ nếu có

+ Thông tin sinh viên lưu trên hồ sơ gồm: họ tên, lớp.

+ Nêu những lỗi học sinh vi phạm nội quy nhà trường.

+ Ghi nhận xét của giáo viên, lớp trưởng, của học sinh vi phạm, của ban giám hiệu nhà trường.

  • Kết luận: Chữ ký của học sinh, lớp trưởng và giáo viên xúc phạm

Vì vậy, trên đây là những mẫu biên bản xử lý kỷ luật học sinh mới nhất, chuẩn nhất mà bạn đọc có thể dễ dàng tham khảo và tải về sử dụng trong những trường hợp cần lập biên bản xử lý lỗi vi phạm. học sinh phạm pháp.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong bài báo đường Làm hài lòng.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button