Biểu mẫu

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn 2022

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH là mẫu biên bản được lập khi có cuộc họp của hội đồng quản trị về tiến độ góp vốn điều lệ của công ty. Mẫu biên bản ghi lại tất cả nội dung cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, chương trình họp, tiến độ góp vốn, v.v. Mời độc giả xem nội dung chi tiết và tải về mẫu văn bản thỏa thuận góp vốn công. công ty trách nhiệm hữu hạn tại đây.

1. Báo cáo góp vốn là gì?

Khi góp vốn thành lập tổng công ty phải đăng ký phần vốn góp để được công nhận. Mẫu thỏa thuận góp vốn của công ty TNHH là biểu mẫu được lập ra để ghi nhận việc góp vốn của một cá nhân, một nhóm hay một công ty nào đó làm vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Mẫu gồm các thông tin sau: Dữ liệu cá nhân của người góp vốn, phần vốn góp, giá trị phần vốn góp…. Đây là chi tiết của biểu mẫu.

2. Giấy chứng nhận góp vốn của tổng công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN….

—————

Số / NC -…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÓNG GÓP VỐN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ………..

Địa chỉ đăng ký : …………

Giấy chứng nhận đăng ký thương mại số: …………

Nơi cấp: Phòng Đăng ký Thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư: …………

Ngày cấp: .. / .. /….

Vốn cổ phần: ………… đồng (……. …….)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Ông bà: …………………………..

Ngày sinh:. /. /…. Quốc tịch: …………………

Số chứng minh nhân dân / CCCD: ……………………

Ngày và địa điểm của chuyến thám hiểm: …………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………

Chỗ ở hôm nay: …………………….

Thủ đô: ………………

Số vốn góp: ……………………

Cung cấp vốn bằng: (tài sản, tiền mặt)

Ngày trao tặng: .. /. / ……

……., ngày tháng năm ………

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

3. Hình thức thỏa thuận góp vốn đối với hình thức công ty TNHH

CÔNG TY …………….

Đừng…. / BCHD-HL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Rev: Ứng trước phần vốn góp vào Đạo luật thành lập của Công ty)

Hôm nay, ngày ….. / ….. / ….., của ….., tại trụ sở đăng ký của Công ty: ………… .., các thành viên hợp danh đã tổ chức họp của Hội đồng thành viên để thảo luận, tranh luận và cho ý kiến ​​về việc tổ chức, thực hiện chương trình góp vốn vào tổng công ty. … (Sau đây gọi là “Công ty”) với nội dung chính sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Chủ tịch hội đồng: ……………… – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị thành viên Công ty;

2. Thư ký ghi sổ: ……………………. – Thành viên sáng lập;

3. Các thành viên khác …………………………. – Thành viên sáng lập;

II. LỊCH HỌP

Cuộc họp bắt đầu lúc 9:30 sáng Các thỏa thuận sau đã được thông qua trong chương trình của cuộc họp:

1. Các thành viên hợp danh cam kết góp vào Công ty tổng số vốn cổ phần là …………. Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a) Các ông, bà: …………………… góp ………… đồng (………… đồng), chiếm …………% vốn cổ phần;

b) Các ông, bà: ……………… góp ………… đồng (………… đồng), chiếm …………% vốn cổ phần;

c) Ông / bà: ……………… góp …………… .. đồng (………… đồng), chiếm …………% vốn cổ phần;

2. Các sáng lập viên có nghĩa vụ góp vốn thành nhiều lần …, là vốn góp thành nhiều lần:

a / Bước 1: ………… .. …………. VNĐ (. ………… Việt Nam đồng);

b) Lần 2: ………… .. ………… đồng (. ………… đồng);

c / Lần thứ ba: ……………………. đóng góp ………… đồng (. ………… đồng);

d / Lần 4: ………… .. ………… đồng (. ………… đồng);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày ….. / ….. / ….. (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các sáng lập viên góp vốn lần đầu;

Ngày ….. / ….. / ….., các thành viên hợp danh thanh toán đợt 2;

Ngày ….. / ….. / ….., các thành viên hợp danh thanh toán đợt 3;

Ngày ….. / ….. /… .., các thành viên sáng lập thanh toán đợt 4.

Sau khi trao đổi, thảo luận và đọc lại các biên bản này, các thành viên có mặt tại Hội nghị đã thông qua nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của biên bản.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau và được lưu vào Sổ biên bản của Công ty TNHH …………………….

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN

Tên cổ đông / thành viênChữ ký

4. Cách viết thư thỏa thuận góp vốn tập đoàn

Người ghi phải ghi rõ ngày họp.

Thành viên góp vốn phải điền đầy đủ thông tin của từng người bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại và số chứng minh nhân dân.

– Nội dung biên bản ghi rõ số vốn góp của các thành viên góp vốn và tỷ lệ vốn xã hội hóa, phương thức góp vốn và số vốn góp. Đồng thời, với việc ghi rõ số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, các thành viên hợp danh bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Đầu tư kinh doanh trong bài báo đường Làm hài lòng.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button