Tài Liệu

Mẫu danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà Ban hành theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Danh sách mẫu nhân viên yêu cầu hỗ trợ tiền thuê Dự án này thực hiện theo Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ thuê gồm 2 mẫu cho 2 đối tượng là công nhân đang tại ngũ và công nhân đã đi làm trở lại. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH. Dưới đây là 2 ví dụ về danh sách nhân viên hỗ trợ cho thuê, mời các bạn cùng theo dõi.

Danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ thuê cho nhân viên hiện tại

TÊN CÔNG TY…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC TUYỂN DỤNGTriệt để HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ

Tháng .. 2022

(Dành cho nhân viên làm việc trong công ty)

Kính gửi: Quận / Huyện / Thị xã / UBND …

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: …………………………………… ……………… .. ………….

2. Số công ty: ………………………………………………………

3. Địa chỉ: ………………………………………………………. …………………………

4. Điện thoại: ………… .. Email: …………… .. ……

5. Tài khoản: ………… số tài khoản ngân hàng ……

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT CHO BỘ MÔN AN NINH XÃ HỘI ĐỂ HỖ TRỢ CHO THUÊ

TT

Họ và tên

Con số

CCCD /

Thẻ nhận dạng – Chứng minh nhân dân

Địa chỉ nhà trọ, nhà trọ Đầu tiên

hợp đồng lao động

số sách

an ninh xã hội

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

Thêm vào

X

X

X

X

X

X

(Tổng số tiền ủng hộ: …………………….…)

DANH SÁCH NHÂN VIÊN CHƯA TỪNG THAM GIA ĐỀ XUẤT AN NINH XÃ HỘI CHO THUÊ

TT

Họ và tên

Con số

CCCD /

Thẻ nhận dạng – Chứng minh nhân dân

Địa chỉ nhà trọ, nhà trọ Đầu tiên

hợp đồng lao động

số thứ tự trên bảng lương

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

Thêm vào

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

X

(Tổng số tiền ủng hộ: …………………… ..)

…, Vào ban ngày…. tháng …. 2022

CƠ QUAN CHỨNG NHẬN AN NINH XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

BÁN HÀNG / HỢP TÁC XÃ / ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH ĐỐI MẶT
(Đã ký và đóng dấu)

__________________________

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, ấp, khu phố / đô thị, quận / huyện, thành phố, tỉnh / thị xã.

Danh sách lao động đăng ký hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tái gia nhập thị trường lao động

TÊN CÔNG TY/
HỢP TÁC XÃ / GIA ĐÌNH KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

TUYỂN DỤNG DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHO THUÊ

Tháng .. 2022

(Đối với người lao động tái gia nhập thị trường lao động)

Kính gửi: Quận / Huyện / Thị xã / UBND …

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÂN VIÊN

1. Tên công ty / hợp tác xã / nhà nghề nghiệp: …………………… …

2. Mã số thuế / số công ty: …………………….

3. Địa chỉ: ………………………………………………………. …………………………. …………………………

4. Điện thoại liên hệ: …………… .. Email: ………… ………… ……………………

5. Tài khoản …………: Số tài khoản ngân hàng …………………….

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT CHO BỘ MÔN AN NINH XÃ HỘI ĐỂ HỖ TRỢ CHO THUÊ

TT

Họ và tên

Con số

CCCD /

Thẻ nhận dạng – Chứng minh nhân dân

địa chỉ nhà trọ Đầu tiên

hợp đồng lao động

số sách

an ninh xã hội

số tiền viện trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

Thêm vào

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

(Tổng số tiền ủng hộ: …………)

DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG THAM GIA thứ ba GIA ĐÌNH CẦN AN NINH XÃ HỘI / HIRE MỚI ĐƯỢC HỖ TRỢ

TT

Họ và tên

Con số

CCCD /

Thẻ nhận dạng – Chứng minh nhân dân

địa chỉ nhà trọ Đầu tiên

hợp đồng lao động

số thứ tự trên bảng lương

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

Thêm vào

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

(số tiền cấp dưỡng nuôi con toàn bộ: ……)

.…, Vào ban ngày…. tháng …. 2022

CƠ QUAN CHỨNG NHẬN AN NINH XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

BÁN HÀNG / HỢP TÁC XÃ / ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH ĐỐI MẶT

(Đã ký và đóng dấu)

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, ấp, khu phố / đô thị, quận / huyện, thành phố, tỉnh / thị xã.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button