Mẫu di chúc 2022

Di sản là mối quan tâm cho tang quyến và những người thụ hưởng. Di chúc được lập thể hiện tâm tư, nguyện vọng của người lập di chúc đối với tài sản để lại. Đọc bài viết về 2022 hay và chất lượng nhất.

  • Mẫu di chúc viết tay
  • Thủ tục nhận và lưu giữ di chúc
  • Thủ tục lập di chúc

1. Di chúc viết tay là gì?

Di chúc là văn bản, giấy tờ thể hiện tâm tư, nguyện vọng của một người về tài sản để lại sau khi chết. Phần tài sản do người chết để lại sẽ được chia theo hai cách: chia theo di chúc hoặc chia theo quy định của pháp luật. Di chúc có tác dụng lớn nhất, nếu người chết không để lại di chúc thì sẽ chia theo mẫu thứ hai.

Di chúc có thể được đánh máy hoặc viết tay. Di chúc viết tay có thể do người lập di chúc tự viết hoặc do người thân thích. Tuy nhiên, khi bạn nhờ người khác lập di chúc hoặc viết di chúc cho mình thì bạn cần có người làm chứng ký tên hoặc đóng dấu chỉ để xác minh rằng di chúc đó thuộc về chủ sở hữu.

2. Mẫu viết tay

Nội dung mẫu di chúc được Học Wiki trình bày cụ thể, rõ ràng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn nên tự tìm hiểu và nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan hoặc nhờ sự tư vấn của luật sư và liên hệ trước với văn phòng công chứng khi thực hiện di chúc.

CỔ ĐẠICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

KIỂM TRA

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, hồi… giờ… phút, lúc ……………………

Tên và họ của tôi là: ……………………

Ngày sinh: …………………………………

CCCD / Chứng minh nhân dân số: ………… Nơi cấp: ………… .Ngày cấp: ………….

HKTT: …………………….

Chỗ ở hôm nay: ……………… .. …………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn và sáng suốt, tôi làm một minh chứng này như sau:

Tôi sở hữu một tài sản bao gồm:

Đầu tiên……………………………………………

hai ………………………………………………

3 ……………………………………

Các giấy tờ, văn bản về quyền tài sản do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm: …………

Bây giờ tôi đang lập di chúc để định đoạt các tài sản của mình được liệt kê ở trên như sau:

Sau khi tôi chết:

Họ và tên Ông (Bà) …………………….

Ngày sinh: ………………………………… ..

CCCD / Số báo danh: ………… Nơi cấp: ………… .Ngày cấp: ……………… ..

HKTT: ……………………

Chỗ ở hôm nay: …………………….

sẽ thừa hưởng tất cả cơ nghiệp thuộc về tôi, như đã nói trước đây, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản nói trên cho bất kỳ ai khác.

(Trường hợp người thừa kế đứng tên để thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ tên và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi viết ra bản Di chúc, tôi đã mời hai nhân chứng:

1. Họ và tên: ………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………

Số CCCD / CMND: ………… Nơi cấp: ………… Ngày cấp: …………

HKTT: ………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………….

2. Họ và tên: ………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………….

Số CCCD / Chứng minh nhân dân: ………… Nơi cấp: ………… Ngày cấp: ……………………

HKTT: ……………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………

Hai người làm chứng nêu trên do tôi lựa chọn và mời, họ không phải là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi và cũng không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ về tài sản liên quan đến nội dung di chúc. Họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc được lập vào ngày ………… ..tháng ……. …… .được làm theo nguyện vọng và nguyện vọng của mình, không sửa đổi, bổ sung.

Di chúc được lập thành ……………… bản, mỗi bản ………… trang. /.

………ngày tháng năm ……

Nhân chứng 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

nhân chứng 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo di chúc

Theo quy định, di chúc hợp pháp là di chúc có hình thức và nội dung cơ bản được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

– Ngày, tháng, năm soạn thảo di chúc;

– Họ, tên, nơi cư trú của người lập di chúc;

– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

– Di sản để lại và nơi để lại di sản.

Những người định lập di chúc phải lưu ý không viết tắt, viết có ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải đánh số thứ tự và có chữ ký của người đó. lập di chúc Ký tên hoặc trỏ vào từng trang để ngăn các trang thực tế bị thay thế bởi nội dung khác.

Trong trường hợp di chúc bị xóa hoặc sửa đổi thì người lập di chúc phải ký vào nơi xóa, sửa di chúc.

4. Di chúc có phải công chứng không?

Di chúc là sự thể hiện mong muốn của một cá nhân được chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc bằng văn bản Có bốn loại di chúc:

Di chúc được viết không có người làm chứng.

+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

+ Di chúc viết trước công chứng viên.

+ Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Di chúc không cần công chứng vẫn được coi là di chúc hợp pháp, vì chỉ cần di chúc thể hiện đúng ý chí của người lập di chúc thì pháp luật tôn trọng và bảo vệ di chúc đó. Theo quy định tại Điều 635 Bộ luật Dân sự năm 2015, người lập di chúc có thể yêu cầu giao thức, chứng thực di chúc.

Ngoài ra, nhiều người sống ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện chứng thực di chúc hoặc người lập di chúc không muốn ai biết cho đến khi chết.

Trên đây, Học Wiki đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu kỹ hơn về Di chúc 2022 nêu trên.

Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong phần Hỏi đáp pháp lý về Dữ liệu lớn:

  • Hình phạt cho việc đăng ảnh và video nhạy cảm lên mạng vào năm 2022 là bao nhiêu?
  • Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?
  • Chúng tôi có phải yêu cầu giấy phép xây dựng sân thượng vào năm 2022 không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button