Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu ủy quyền khiếu nại 2022 là mẫu giấy do một người lập ra để ủy quyền khiếu nại cho người khác, được cập nhật theo quy định tại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin cá nhân của Hiệu trưởng, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của Hiệu trưởng. Đọc chi tiết và tải xuống Mẫu Ủy quyền Khiếu nại tại đây.

  • Khiếu nại hoặc khiếu nại
  • đơn yêu cầu
  • Mô hình thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của công dân

1. Đơn Ủy quyền Khiếu nại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP


Mẫu Giấy ủy quyền Cuối cùng cho Khiếu nại 2022

Mẫu Đơn Ủy quyền Khiếu nại năm 2022 mới như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

…., ngày tháng năm….

THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………… ………………………………………. …

Chiều hướng:……………………………………….. . ……………………;

Chứng minh nhân dân / hộ chiếu / công dân số …… .., ngày cấp …………., Nơi cấp: …… ..…

Họ, tên người có thẩm quyền khiếu nại ……

Chiều hướng:……………………………………….. . ……………………;

Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu / Giấy tờ tùy thân ……………………, ngày cấp ………… nơi cấp: ..…

Nội dung ủy quyền yêu cầu bồi thường: ……………………………………………………. …………………………. …………. (Đầu tiên)

(Trong quá trình báo cáo, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

QUYỀN LỢI CỦA PHỤ NỮ

(Chữ ký hoặc con trỏ)

Họ và tên

QUYỀN LỢI CỦA PHỤ NỮ

(Chữ ký hoặc con trỏ)

Họ và tên

XÁC NHẬN ĐẠI LÝ,
CƠ THỂ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (2)

(Chức danh, chữ ký, con dấu)

Họ và tên

Lưu ý:

(1) Cho phép khiếu nại toàn bộ hoặc cho phép một phần nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).

(2) Xác nhận của Ban dân vận cấp xã hoặc cơ quan công chứng.

2. Một số lưu ý về ủy quyền khiếu nại 2022

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020 / NĐ-CP, người khiếu nại có quyền khiếu nại trong các trường hợp sau đây:

– Trong trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược hoặc vì lý do khách quan khác không thể tự mình khiếu nại thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. . anh, chị, em ruột, con đủ tuổi hợp pháp hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại;

– Người khiếu nại có thể ủy quyền cho luật sư đứng ra khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể ủy quyền cho Trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Việc ủy ​​quyền phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng.

– Văn bản ủy quyền khiếu nại theo mẫu tại Mục 1.

– Người được ủy quyền có quyền khiếu nại với một hoặc nhiều người về những nội dung khác nhau của ủy quyền, nhưng không được ủy quyền cùng một nội dung cho nhiều người cùng thực hiện.

3. Mẫu đơn khiếu nại theo Nghị quyết số 1131/2008 / QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

………., Vào ban ngày ……. có lẽ ……

THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………………………. …………………………. ……………………..(Đầu tiên)

Chiều hướng: ……………………………………….. . ………………………….. …….. (hai)

Số báo danh: ……………… .. ………… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………………………. ……………………………………………………… ..

Chiều hướng: ……………………………………….. . …………………… ..

Số báo danh: …………………….… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Bản quyền: …………………… ……………… (3) (3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, huyện, quận nơi người được ủy quyền cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
QUYỀN LỢI CỦA PHỤ NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

(1) Trường hợp người được ủy quyền là đại diện cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi cư trú của người có thẩm quyền khiếu nại, nếu là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức này.

(3) Ủy quyền toàn quyền tố cáo hoặc ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

Kính mời quý độc giả tham khảo chuyên mục khiếu nại và báo cáo trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button