Biểu mẫu

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng 2022

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng là mẫu giấy dùng để ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng. Mẫu đơn nêu rõ người ủy quyền và người được ủy quyền cũng như nội dung ủy quyền, thời gian ủy quyền …. Cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn ủy quyền tham gia thủ tục tại đây. .

1. Giấy ủy quyền tham gia tố tụng là gì?

Mẫu Giấy ủy quyền tham gia tố tụng là mẫu giấy dùng cho người bị kiện trong vụ kiện mà vì lý do nào đó không thể tham gia tố tụng được thì sẽ ủy quyền lại cho người hoặc tổ chức tham gia tố tụng. tiến trình. Mẫu đơn nêu rõ ai là người ủy quyền và ai là bên được ủy quyền, cũng như nội dung ủy quyền, thời gian ủy quyền, v.v. Dưới đây là các ví dụ về quyền hạn tham gia tố tụng dân sự và hình sự.

2. Mẫu Giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- o0o ——

THƯ ỦY QUYỀN

(Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân)

– Phù hợp với Bộ luật dân sự năm 2015;

– Trên cơ sở các văn bản hiến pháp hiện hành.

– Phù hợp với thỏa thuận của các bên;

……., Ngày …… tháng …… 20 ……; chúng tôi gồm:

I. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên: ………………………………………… ………………

Chiều hướng:……………………………………….. . ………………………….

Mã số : ………. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……… ..

Quốc tịch:……………………………………….. . …………

II. BÊN được ủy quyền (Bên B):

Tên: ………………………………………… ………………

Chiều hướng:……………………………………….. . ………………………….

Số báo danh: ………… Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ………

Quốc tịch:……………………………………….. . ………….

GIẤY PHÉP THỨ 3:

Với sự ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Đại diện cho Bên A tham gia tố tụng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tố tụng vụ việc dân sự có tranh chấp mà Bên A là một bên tham gia tố tụng; ký vào văn bản, giấy nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng án phí hoặc nhận đủ tiền tạm ứng án phí dân sự.

Đại diện cho Bên A thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thi hành án dân sự: Ký đơn yêu cầu thi hành án, khiếu nại việc thi hành án dân sự; nộp tiền tạm ứng hoặc thu hồi toàn bộ số tiền đã tạm ứng chi phí thi hành án dân sự.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi được thay thế bằng giấy ủy quyền khác.

V. CAM KẾT

Hai bên đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của mọi thông tin đã ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền nói trên được lập thành ………… bản, mỗi bên giữ ………… bản.

CHO PHÉP LÀM GÌ
(Ký, họ tên)

LỚN LAO
(Ký, họ tên)

3. Hình thức quyền tham gia vào quy trình pháp lý số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———- O0O —————

THẨM QUYỀN CHẤP NHẬN CÁC THỦ TỤC (Biểu mẫu)

Đắt tiền: ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG ĐỒNG (PHƯỜNG) …………………… …………………….

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………………………………………………

Tôi là: …………………… Sinh ngày: ………. ……

Số báo danh: …………… .. Ngày cấp: …………. ………… .. Nơi cấp: …………………………

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………. …………………………. ………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………… ……………………………………………………………………. ………….

Tôi đang là chủ thể (bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trong vụ kiện dân sự liên quan đến ……………………… .. giữa …………………… .. …… .và ……… …… ………

vì ………………………………………… … ………………………..

(Theo thư mời số: ……………………tòa án nhân dân ………….thời gian trong ngày…… có lẽ……..).

Vì lý do ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Do đó, tôi đưa ra yêu cầu này với mục đích cho phép giải quyết mọi tranh cãi để:

Ông bà.):………………………………………………. … .. Ngày sinh: …… …………………… ..

Số báo danh: …………… .. Ngày cấp: …………. ………… .. Nơi cấp: …………………………

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………. …………………………. ………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………… ……………………………………………………………………. ………….

Từ việc ký giấy ủy quyền này, ông ………… sẽ thay mặt tôi tham gia giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan nếu sai sẽ không thắc mắc, khiếu nại, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

……… .., ngày giờ …….tháng …………năm ………….

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu Giấy ủy quyền tham gia tố tụng số 2

Nội dung cơ bản của hình thức đại diện tham gia tố tụng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

QUYỀN THAM GIA QUYỀN RIÊNG TƯ

FRANCHISOR (BÊN A):

– Tên người / tổ chức: ……………………………………………………………………………………………………. …….

– Địa chỉ trụ sở / Hộ khẩu thường trú: ……………. ………….

…………………… .. …………. ………………………….

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động / Số chứng minh nhân dân: ……………… do …………………… cấp ngày …………

– Điện thoại ……………………………………….. . .. Số fax: …………………………… …

– Người đại diện theo pháp luật: Ông / Bà: …………… .. Chức vụ: ………….

FRANCHISEE (PHẦN B):

CÔNG TY ……………………………………………….

– Địa chỉ đăng ký: ……………………. …………………………

– Đại diện pháp lý: …………………………………… …. ………………………….

BẢN QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện cho Bên A tham gia đầy đủ các hoạt động tư pháp ở giai đoạn (Xét xử / Kháng nghị / Thi hành án) vụ án …………. …………. …………………… ..

ĐIỀU KIỆN ỦY QUYỀN:

Thời hạn ủy quyền là ………… kể từ ngày ký giấy ủy quyền.

ĐÃ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Bên A đồng ý cho Bên B ủy quyền lại cho một cá nhân trong tổ chức của Bên B thực hiện công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B.

……….., ngày tháng năm ………..

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

ĐẢNG PHÁP

XÃ / UBND HUYỆN / THÀNH PHỐ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục khiếu nại và báo cáo trong bài báo đường Làm hài lòng.

  • Yêu cầu rút đơn
  • mẫu đơn khiếu nại có hướng dẫn
  • đơn ly hôn

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button