Mẫu giấy xác nhận 2022

Chứng nhận theo mẫu là văn bản mà người có nhu cầu chứng nhận đề nghị cơ quan, tổ chức, công ty xác nhận bằng văn bản cho mình về nội dung đề nghị chứng nhận. Mời quý độc giả xem và tải về các mẫu xác nhận Học Wiki mới nhất.

1. Định nghĩa của biểu mẫu chứng nhận là gì?

Chắc chắn chúng ta đều đã từng làm chứng chỉ hoặc đã thấy bạn bè gửi xác nhận. Chứng nhận là văn bản pháp lý quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất. Việc sử dụng chứng chỉ khá quan trọng nhưng chúng ta chưa có khái niệm cụ thể về chứng chỉ.

Chứng chỉ có thể hiểu là một văn bản để ghi lại và xác minh một vấn đề nào đó đã được thực hiện, chứng chỉ được đặt tên tương ứng với nội dung cần xác minh như: xác nhận của học viên, biên nhận của chứng chỉ. nhận lương, chứng chỉ hộ tịch, chứng chỉ thực tập …

 • Phiếu xác nhận lương
 • Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
 • chứng chỉ lái xe
 • giấy chứng nhận lương
 • Ví dụ về giấy xác nhận thời gian thực hành trong cơ sở dược hợp pháp
 • Ví dụ về chứng chỉ tham dự

2. Thẻ xác nhận sinh viên

Thẻ sinh viên là giấy tờ chứng minh bạn là sinh viên đang theo học tại một trường nào đó. Trên thẻ sinh viên phải có xác nhận và đóng dấu xác nhận của Hiệu trưởng, họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, lớp, chuyên ngành, khóa học, tên trường.

Học Wiki xin giới thiệu mẫu định danh sinh viên được sử dụng nhiều nhất sau đây:

Mẫu số 1:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN

Chứng chỉ của bạn: ……………………. …… ..

Sinh ngày: ………… tháng..năm ………… .. Tại Thành phố / Tỉnh …………….

Là sinh viên đang học lớp: …………. Thẻ sinh viên: …………. ..

Khóa ………… Hệ đào tạo: …………………… ..

………., Vào ban ngày ……. tháng …… năm 20 …………

Giấy này hợp lệ

hôm nay ……… / ……. / …..

TL. LỚN LAO

Mô hình # 2:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………………
TRƯỜNG HỌC………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., ngày tháng năm……

GIẤY CHỨNG NHẬN

TRƯỜNG HỌC………………

XÁC NHẬN

Học sinh:….……………………………………

Ngày sinh: ………. ………………………………

Số CCCD / CMND: ………….… Ngày cấp: ………… .. Nơi cấp: ………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Học sinh trong lớp: …………………… Giáo viên: ……………………

Mã HSSV: ………… Chú thích: ……………………

Thuộc hệ đào tạo: ………………………………………………………

Lý do xác nhận: …………………… .. ………….

…………………………

…………………………

TL. LỚN LAO

Mẫu số 3:

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận sinh viên như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

GIẤY CHỨNG NHẬN

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………. ………………………….

Sinh ngày: …………… .. Giới tính: ………….

Số CCCD / CMND: ………… .. Ngày cấp: ………… .. ………….

Mã trường (mã ghi trong quy chế tuyển sinh): …………………… ..

Tên trường học:………………………………………….

Chuyên nghành:………………………………………..

Hệ đào tạo (đại học, cao đẳng, sơ cấp, dạy nghề): …………

Khóa học: …… .. Loại hình đào tạo: .. Lớp: ………….

Số thẻ sinh viên: …………………… Khoa: …………………… ..

Ngày nhập học: .. giờ tốt nghiệp (tháng, năm): …………

(Thời gian học tại trường ………… .tháng).

Số tiền học phí hàng tháng …………………….

Trong danh mục của:

 • Không miễn trừ
 • Giảm học phí
 • bài học miễn phí

Chủ đề:

 • Mồ côi
 • không mồ côi

Trong thời gian học tập tại trường (anh, chị) …………………… sẽ không bị xử phạt hành chính hoặc ngẫu nhiên về các hành vi: trộm cắp, đánh bạc, nghiện ma tuý, buôn lậu.

Sau khi nhận được khoản vay, sinh viên sẽ đóng học phí cho nhà trường. ………….

Đăng nhập vào tài khoản của bạn ……………………. số tài khoản ………… .. ………………, tại Ngân hàng ……………………. … ..

………….., ngày tháng năm………

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC TL. LỚN LAO
pt. PHÒNG NÚT SINH VIÊN

2. Biểu mẫu xác nhận thông tin cá nhân

Giấy xác nhận thông tin cá nhân là yêu cầu của chính quyền địa phương để xác nhận thông tin cá nhân, chẳng hạn như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, địa chỉ thường trú và tạm trú, thông tin gia đình. ..,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TÔI

Đắt tiền:…………….

Tên tôi là:……………….

Sinh ngày: ……………… Nguyên quán: …………………… ..

Đăng ký thường trú tại: …………………… ……………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………. ………………………….

Tên đầy đủ của cha:………………………………………………. ………….

Tên của mẹ: …………………….. ……………………. ………….

Lý do đề nghị cấp chứng chỉ: ……………………………………………………. ………………………….

……, ngày tháng năm……

Người đăng ký xác nhận

giấy chứng nhận cảnh sát

Công an Quận (Thành phố) ………… Quận (Huyện) ………… .Từ (Thành phố): ………….

Giấy chứng nhận của Ông (Bà): …………………… ..

Có hộ khẩu thường trú tại …………………….

Chỗ ở hiện nay tại …………………….

Hiện không có …………………… vì: …………

Nội dung tôi xác nhận trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

CHỦ TỊCH ỦY BAN (BAN)
(Chữ ký có họ, tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Mẫu giấy chứng nhận hạnh kiểm

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm là một loại giấy tờ được sử dụng phổ biến để xác minh rằng một người không vi phạm pháp luật, không có tiền án tiền sự, không vi phạm đạo đức và truyền thống dân tộc về tuyển dụng và thăng chức. …

Ví dụ về chứng chỉ lái xe mà bạn có thể đọc tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

CHỨNG CHỈ VIỆC LÀM

Đắt tiền:……………..

Cảnh sát khu phố (đô thị): ……………………

Huyện): ……………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………. ………………

Nơi sinh:………………………………………. …

Quê nhà: ……………………………. Quốc gia : ………… …………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………… .. ……… ..

Địa chỉ tạm trú: …………………… .. ……………………. ………….

Số CCCD / DNI / Hộ chiếu: ……………………………………………………. ………………………….

Ngày cấp: …………… .. Kính gửi: ……………………

Cá nhân tôi tuân thủ pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương ……………….

Nay tôi làm đơn này để xin xác nhận của các cơ quan hữu quan để có thể bổ sung vào đơn xin việc của mình với công ty.

Chỉ một ly thôi!

Ngày tháng năm……

sự chấp thuận của địa phương

4. Mẫu thư xác nhận việc làm

Thư xác nhận công việc là văn bản được tạo ra nhằm mục đích xác nhận từ người đứng đầu đơn vị rằng người đó đã làm việc trong công ty, doanh nghiệp từ khi họ bắt đầu làm việc. Bạn đọc muốn tải mẫu thư xác nhận việc làm có thể xem qua nhiều mẫu thư xác nhận việc làm có tại: Mẫu thư xác nhận việc làm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày tháng năm…

PHIẾU XÁC NHẬN VIỆC LÀM

Đắt tiền:……………

Họ và tên (viết hoa): ……………………. …………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………… .. …… ..

Địa chỉ tạm trú: …………………… .. ……………………. ………….

Số CCCD / CMND: ………… .. Ngày cấp: …… .. Nơi cấp: ………………

Số điện thoại nhà riêng: ………… Số điện thoại di động: …………. ……………….

Hiện đang làm việc tại: …………………………………………. ………….

Tiêu đề:…………………………………….. … …….

Phương hướng kinh doanh: ……………………………………… .. …… ..

Số liên lạc: ……………………………………… .. ……..

Loại hợp đồng lao động (được đánh dấu “x”):

….. Thời lượng không được chỉ định

….. Xác định khoảng thời gian 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác, nêu chi tiết): ……………………. ………………………….

Ngày cấp: …………………………………………………………. ………………………………………………

………………………….

Vị trí hiện tại (nếu có):

Lý do xác nhận việc làm: ……………………………………………………….

………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trình bày với người quản lý cơ quan để xem xét và chứng nhận.

THỎA THUẬN ĐẠI LÝ

CÔ GIÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây, Học Wiki đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn xác nhận 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế, có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã trình bày ở trên.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button