Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022

Mẫu số 01: Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở ban hành cùng với Nghị quyết số 08/2022 / QĐ-TTg quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với người lao động. Theo quyết định, người lao động làm việc tại các công ty hoặc trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ từ 1,5 đến 3 triệu đồng trong 3 tháng. Xem.

1. Mẫu số 01: Đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định 08/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

KHUYẾN CÁO HỌ TRẺ EM CHO THUÊ NHÀ NHỎ

Tháng…… Vào năm 2022

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……. 2. Giới tính: Nam Nữ

3. Sinh ngày:… /…. / …… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……

5. CCCD / Số báo danh: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………

6. Đăng ký nơi thường trú: …………………… …………………….

………………………………………………

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:

– Tên công ty / hợp tác xã / hộ kinh doanh: ……………………. …………………………

………………………………………………

– Phương hướng kinh doanh: ………………………………………. ………………………….

– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / Chứng minh nhân dân: ……………

– Chiều hướngĐầu tiên: …………………………………………………………. …………………… ..

………………………………………………

– Thời gian thuê và ở: Từ ngày…. /…. /…. hôm nay …. /…. /….

9. Trong thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, tôi không nhận tiền cấp dưỡng hàng tháng…. và tôi đã không nhận được nó trong hơn 3 tháng. Phù hợp với quy định của bản án số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ thu nhập hàng tháng…… vào năm 2022 theo chính sách hỗ trợ đối tượng mục tiêu. hai :

□ Nhân viên làm việc trong công ty 3

□ Người lao động tham gia lại thị trường lao động 4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 một lát sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………

trong ngân hàng ……………………………………………………………………………………)

Thẳng

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BAN
CHO THUÊ, DÀNH CHO TRẺ EM

(Ký, họ tên, số điện thoại)

…., trong ngày …. tháng …. 2022
BÁC SĨ
(Ký tên họ và tên)

___________________

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, ấp, khu phố / đô thị, quận / huyện, thành phố, tỉnh / thị xã.

hai Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có hợp đồng lao động đã ký và thực hiện trước ngày 01/04/2022.

4 Có hợp đồng lao động đã ký và thực hiện từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.

5 Nhân viên làm việc trong công ty nhập (X) vào □ và đăng ký thông tin tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) □ tương ứng để chọn và ghi thông tin.

2. Thủ tục để nhân viên được hỗ trợ tiền thuê nhà

– Người lao động đăng ký hỗ trợ thuê nhà theo Mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg gửi Công ty tổng hợp.

– Căn cứ vào yêu cầu của người lao động, công ty lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ nhà ở theo mẫu 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, công ty phải thẩm định đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Các công ty phải gửi danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ thuê theo mẫu số. 2 đến cơ quan BHXH xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin người lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Các công ty lập danh sách nhân viên xin hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể yêu cầu cơ quan an sinh xã hội xác nhận khoản tiền một lần trong 2 hoặc 3 tháng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, tổ chức bảo đảm xã hội xác nhận người lao động tham gia bảo đảm xã hội bắt buộc.

– Đặt cọc tại chỗ: Công ty nộp hồ sơ theo quy định tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc nơi sản xuất, hoạt động của công ty.

Các công ty có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trong 2-3 tháng.

– Thời hạn nhận hồ sơ: chậm nhất là ngày 15/8/2022.

– Thời kì thanh toán:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Dân vận cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí; đặt hàng đồng thời thanh toán tiền cấp dưỡng.

Trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công ty có trách nhiệm thanh toán cho người lao động.

Kính mời quý độc giả tham khảo chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button