Biểu mẫu

Mẫu số 01/TDMT: Giấy đề nghị vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Mẫu số 01 / TDMT: Đơn đăng ký vay mua máy tính và tài liệu học tập trực tuyến dành cho sinh viên là biểu mẫu được ban hành theo Công văn 2466 / NHCS-TDSV 2022 hướng nghiệp. cho sinh viên khó khăn vay vốn mua tài liệu học tập. Đây là những thông tin chi tiết.

1. Mẫu số 01 / TDMT: Giấy đề nghị cho vay để mua máy vi tính và thiết bị phục vụ học tập điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

ĐƠN VAY

Chương trình cho vay: Học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính và tài liệu học tập điện tử

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ………….

1. Họ và tên Bên vay: ……………………………………………………. Năm sinh: ……………………………….

– Mã số :……………………. Ngày và địa điểm của chuyến thám hiểm: ……………………

– Số điện thoại: …………………………………………………………….

– Nơi cư trú: thị trấn …………………… ..; quận ………… .. huyện ………… ..

– Giáo dục đại học : ………………………………………………………………………………… ..

– Các lớp: Từ tháng …………. ………… .. vào tháng ………… năm ………….

2. Đề nghị NHCSXH cho vay số tiền: ………… ..đ

(Bản văn…………………………………………………….)

Để thực hiện kế hoạch: …………………………………………………………………………………………………….

Tổng số vốn cần có: ………………………………………………… đồng. Ở đó:

+ Vốn đăng ký: …………………… đồng.

+ Vốn vay NHCSXH: ……………………………………………………. Các bộ phận được sử dụng để:

Ghi bàn

…………………………

…………………………

Định lượng

…………………………

…………………………

bằng bạc

…………………………

…………………………

– Thời hạn cho vay: ………… tháng; Thời hạn trả nợ: ………… tháng / giờ.

– Ngày đến hạn của lần thanh toán cuối cùng: Ngày…. /…../ ………….

Tôi thỏa hiệp với:

– Tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn chưa có máy tính, thiết bị nào đủ điều kiện sử dụng e-learning và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, học liệu dưới mọi hình thức.

Sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Trong trường hợp sai sót, tôi xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của Ban dân vận xã.

Sinh viên …………………… .. có chỗ ở hợp pháp tại địa phương, thuộc đối tượngNgày thứ nhất …………………… .. được vay vốn theo Quyết định số 09/2022 / QĐ-TTg.

Chủ trì
(GIẾT)ý tưởng tên, con dấu)

Ngày….. có lẽ ……
Bên vay
(Chữ ký, họ tên hoặc dấu vân tay)

_____________

1 Ghi rõ chủ đề: Hộ nghèo / Hộ cận nghèo / Hộ có mức sống trung bình / Hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và người vay trực tiếp đứng tên.

PHÊ DUYỆT NGÂN HÀNG

  1. Số tiền vay: …………… ..đ (Đầy đủ: …………………… ..)
  2. Lãi suất: …………% / năm. Lãi suất trên dư nợ: …………………… ..%.
  3. Ngày Đáo hạn Khoản vay: ……………………. tháng; Thời hạn trả nợ: ……………… .tháng / giờ.
  4. Số tiền trả nợ: …………………….…. VNĐ / giờ. Kỳ khấu hao cuối cùng: Ngày ….. / ….. / …….
  5. Tiền lãi được trả hàng tháng, vào ngày …………………… ..

nhân viên cho vay
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng (Trưởng nhóm) SD
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…. tháng…. năm….
Người quản lý
(GIẾT)ý tưởng đóng tên ký tên)

2. Ứng dụng Cho vay Sinh viên Máy tính Học trực tuyến

Hồ sơ cho sinh viên vay để mua máy tính eLearning được hướng dẫn như sau:

– Đối với khách hàng vay, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn vay vốn kiêm Phương án sử dụng vốn vay (Mẫu số 01 / TD áp dụng cho đối tượng học sinh, sinh viên vay vốn qua nhà); Đơn vay vốn (mẫu số 01 / TDMT áp dụng cho sinh viên vay vốn trực tiếp);

+ Giấy ủy quyền (mẫu số 01 / GUQ) (nếu có);

+ Giấy chứng nhận đại học (theo mẫu 01 / TDSV) kèm theo Văn bản 720 / NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/03/2011 (áp dụng cho sinh viên).

– Hồ sơ do Tổ TK&VV lập:

+ Biên bản cuộc họp Groupe Epargne & VV (mẫu số 10C / TD hoặc 10A / TD);

+ Danh sách hộ vay vốn tại NHCSXH (mẫu số 03 / TD).

– Hồ sơ do NHCSXH có bên cho vay cấp:

+ Đơn Đăng ký Khoản vay kèm Phương án Sử dụng Khoản vay (Mẫu số 01 / TD) và Đơn Đăng ký Khoản vay (Mẫu số 01 / TDMT) đã được ngân hàng phê duyệt;

+ Thông báo Kết quả Phê duyệt Khoản vay (Mẫu số 04 / TD).

– Hồ sơ do NHCSXH nơi cho vay, người vay tổng hợp: Sổ vay vốn.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo đường Làm hài lòng.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button