Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang làm việc

Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ nhà ở cho người lao động tại ngũ ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022 / QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người lao động. Theo quyết định, người lao động làm việc tại các công ty hoặc trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ từ 1,5 đến 3 triệu đồng trong 3 tháng. Xem.

1. Danh sách nhân viên xin hỗ trợ thuê cho nhân viên hiện tại

Mẫu số 02

TÊN CÔNG TY
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ

Tháng …. vào năm 2022

(Dành cho nhân viên làm việc trong công ty)

Thưa ông / bà: Ủy ban nhân dân Quận / Huyện / Thành phố …………. …..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: ………………………………………………………… ……………… ………………. ………….

2. Số công ty: …………………… …………………… …….

3. Địa chỉ: ………………………………………………………. …………………………. …………………………

4. Điện thoại liên hệ: ………………… Email: ……………………

5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………. ……. trong ngân hàng………………………………….

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT CHO BỘ MÔN AN NINH XÃ HỘI ĐỂ HỖ TRỢ CHO THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọ, nhà trọ Đầu tiên

hợp đồng lao động

Một số sổ bảo hiểm xã hội

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

……

Thêm vào

X

X

X

X

X

X

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….)

DANH SÁCH NHÂN VIÊN CHƯA TỪNG THAM GIA ĐỀ XUẤT AN NINH XÃ HỘI CHO THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọ, nhà trọĐầu tiên

hợp đồng lao động

số thứ bảng lương

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

….

Thêm vào

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

X

(Số tiền cấp dưỡng nuôi con đầy đủ: …………………….)

CƠ QUAN CHỨNG NHẬN AN NINH XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

…., trong ngày …. tháng …. 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Đã ký và đóng dấu)

___________________

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, ấp, khu phố / đô thị, quận / huyện, thành phố, tỉnh / thị xã.

2. Thủ tục để nhân viên được hỗ trợ tiền thuê nhà

– Người lao động đăng ký hỗ trợ thuê nhà theo Mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg gửi Công ty tổng hợp.

– Căn cứ vào yêu cầu của người lao động, công ty lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ nhà ở theo mẫu 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, công ty phải thẩm định đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Các công ty phải gửi danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ thuê theo mẫu số. 2 đến cơ quan BHXH xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin người lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Các công ty lập danh sách nhân viên xin hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể yêu cầu cơ quan an sinh xã hội xác nhận khoản tiền một lần trong 2 hoặc 3 tháng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, tổ chức bảo đảm xã hội xác nhận người lao động tham gia bảo đảm xã hội bắt buộc.

– Đặt cọc tại chỗ: Công ty nộp hồ sơ theo quy định tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc nơi sản xuất, hoạt động của công ty.

Các công ty có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trong 2-3 tháng.

– Thời hạn nhận hồ sơ: chậm nhất là ngày 15/8/2022.

– Thời kì thanh toán:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Dân vận cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí; đặt hàng đồng thời thanh toán tiền cấp dưỡng.

Trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công ty có trách nhiệm thanh toán cho người lao động.

Kính mời quý độc giả tham khảo chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button