Biểu mẫu

Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn 2022

Mẫu TB03 / AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn là biểu mẫu thông báo cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về kết quả hủy hóa đơn. Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư 39/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đọc và xem lại thông tin chi tiết và tải kết quả hủy hóa đơn tại đây.

Trường hợp in sai hóa đơn, in trùng … thì doanh nghiệp, cơ sở thương mại khác phải hủy hóa đơn đó. Trong thủ tục hủy hóa đơn, mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn là rất cần thiết. Mẫu mới nhất theo thông tư 39 được Học Wiki trình bày trong bài viết dưới đây.

 • Thông báo về việc hủy bỏ hóa đơn điện tử

1. Thông báo Kết quả Hủy Hóa đơn là gì?

Doanh nghiệp sau khi nộp mẫu TK01 đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định mới (Thông tư 78 và Nghị định 123) thì phải làm thủ tục hủy đối với hóa đơn còn hạn sử dụng. Vì vậy, doanh nghiệp phải hoàn thành Mẫu TB03 / AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn chuyển thành hóa đơn theo quy định tại Thông tư 78/2021 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020 / NĐ- CP lập hóa đơn, chứng từ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Dưới đây là ví dụ về Thông báo kết quả hủy hóa đơn, các bạn xem và tải về nhé.

2. Mẫu TB03 / AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mô hình: TB03 / AC
(Xuất bản với vòng
Số 39/2014 / TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

Đắt tiền:………………………………………………

Tên tổ chức hoặc cá nhân: …………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………

Chiều hướng:…………………………………………………………………………………………………

Phương thức hủy hóa đơn: …………………………………………………….

Tại thời điểm ………… ..tháng ………… năm …………, (tổ chức, cá nhân) đề nghị hủy hóa đơn như sau:

STT

Tên của Bill

Mẫu số

ký hiệu hóa đơn

số từ

Cho một cái gì đó

Số lượng

Đầu tiên

hai

3

4

5

6

7

……….ngày tháng năm………

Người lập kế hoạch
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn TB03 / AC

4. Thủ tục hủy hóa đơn GTGT không còn giá trị sử dụng

Hóa đơn Giá trị gia tăng (hay được dân gian gọi là “Hóa đơn đỏ”) thực chất là chứng từ do người bán lập, ghi thông tin về việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Nếu công ty không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT thì thực hiện các bước sau để hủy hóa đơn:

 • Kiểm kê các hóa đơn cần phải thanh toán.
 • Thành lập Hội đồng quyết toán (trừ hộ gia đình, cá nhân hoạt động nghề nghiệp) Thành viên Hội đồng quyết toán cần có đại diện của người quản lý và đại diện của bộ phận kế toán của tổ chức kinh doanh.
 • Các thành viên Hội đồng huỷ hoá đơn phải ký vào Đạo luật huỷ hoá đơn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

một. Làm cách nào để hủy hóa đơn có VAT?

Phương thức huỷ hoá đơn GTGT phải được ghi rõ trong báo cáo huỷ hoá đơn:

 • Cắt góc (Cát góc dưới bên phải, góc có chữ ký của lãnh đạo đơn vị)
 • Đốt cháy
 • khởi động

Lưu ý: Tùy từng chi cục thuế sẽ yêu cầu công ty thực hiện hủy hóa đơn GTGT theo 1 trong 3 phương thức trên. Vì vậy, các công ty nên liên hệ trước với cơ quan thuế để được tư vấn.

b. Hồ sơ hủy đối với những hóa đơn GTGT không còn giá trị sử dụng bao gồm những gì?

Các biên bản hủy hóa đơn nêu tại điều 29 khoản 3 thông tư số. 39/2014 / TT-BTC bao gồm:

 • Quyết định thành lập Ban hủy hóa đơn (không bao gồm hộ gia đình chuyên nghiệp và tư nhân)
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, số mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn đã hủy (từ số … đến số … hoặc ghi chi tiết từng số hóa đơn nếu số lượng hóa đơn hủy không liên tục)
 • Hồ sơ hủy hóa đơn
 • Thông báo về kết quả hủy hóa đơn phải có các nội dung sau: loại, tên viết tắt, số lượng hóa đơn đã hủy từ số … đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, hình thức hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)

Lưu ý:

Hồ sơ xóa sổ do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn lưu giữ. Việc thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập làm hai (02) bản saomột bản lưu, một bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn tối đa là năm năm. (05) ngày kể từ ngày hủy hóa đơn.

Có 2 phương thức để gửi kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế như sau:

 • Nộp trực tiếp: 02 bản, 01 bản lưu tại công ty, 01 bản gửi trung tâm thuế
 • Nộp trực tuyến: qua phần mềm HTKK -> chọn Thông báo hủy hóa đơn (TB03 / AC) -> Xuất dữ liệu XML, sau đó nộp trực tuyến như khi nộp tờ khai thuế GTGT

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kiểm toán kế toán thuế trong bài báo đường Làm hài lòng.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button