Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022

Người nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ làm mới nhà ở phải làm đơn theo quy định để được xét duyệt hỗ trợ kinh phí. Bạn đọc cùng tham khảo Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở mới nhất theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Cả nước còn nhiều trường hợp khó khăn, thậm chí căn nhà duy nhất để ở cũng dột nát, không chống chọi được với mưa gió. Trước tình hình đó, Chính phủ có chính sách giúp đỡ những người nghèo không có tiền, chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

1. Khi nào nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở

Chỉ những trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP mới được hỗ trợ về nhà ở như sau:

– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lâm vào cảnh túng quẫn mà nhà ở bị sập, đổ, sập, cháy do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân bất khả kháng không còn chỗ ở thì được xét. xét hỗ trợ về nhà ở với mức tối thiểu là 40.000.000 đồng / hộ.

– Hộ gia đình phải di chuyển khẩn cấp về nhà ở theo quyết định của cấp có thẩm quyền do rủi ro sạt lở đất, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác được coi là chịu chi phí di chuyển. mức sống ít nhất 30.000.000 đồng / hộ.

– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét. chi phí sửa chữa. nhà ở tối thiểu 20.000.000 đồng / hộ.

Như vậy, đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ tùy theo tình trạng và mức độ thiệt hại của nhà. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi hộ ít nhất là 20.000.000 đồng, nhà bị thiệt hại ít nhất 30.000 đồng. 000 đồng trong trường hợp chuyển nhà gấp và tối thiểu 40.000.000 đồng trong trường hợp nhà bị sập, đổ, dịch chuyển, cháy nổ.

2. Đơn xin hỗ trợ nhà ở

Nội dung cơ bản của đơn xin hỗ trợ nhà ở như sau:

số mô hình 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO HỖ TRỢ NHÀ Ở

(Áp dụng cho các vấn đề quy định tại Điều 15 của Nghị định số ….)

KHAI BÁO HỘ GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH

1. Họ và tên của người đại diện (Đã viết Thủ đô):…………………….

Sinh ngày / tháng / năm:…. /… ./ ..… Giới tính: ………… Dân tộc: ……………

CCCD / Số báo danh: …………………… .. Ngày cấp ………… Nơi cấp: …………………….

2. Hộ khẩu thường trú: …………

3. Số người trong hộ… người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động… người

4. Hoàn cảnh gia đình (Vui lòng ghi rõ bạn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về kinh tế)

………………………….

………………………….

5. Tình trạng của ngôi nhà trước khi xảy ra thảm họa (Ghi rõ loại nhà, cấp độ sử dụng);

………………………….

………………………….

6. Thiệt hại cho ngôi nhà (Ghi rõ sập, trôi, cháy, phải sơ tán khỏi nhà khẩn cấp, hư hỏng nặng):

………………………….

………………………….

7. Hiện trạng nhà ở của hộ gia đình:

………………………….

………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày tháng năm…..
nói rõ
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN PHỔ BIẾN CẤP CỘNG ĐỒNG

UBND xã / huyện / thành phố đã tiếp nhận đơn, đối chiếu hồ sơ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (Bà) ……. Quyền này.


HỒ SƠ XÂY DỰNG NHÂN VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm …
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)

3. Thủ tục xem xét viện trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở

Thủ tục xét duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở và sửa chữa nhà ở được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP, người dân phải khai báo trước để được hỗ trợ làm nhà ở theo Mẫu số 06, độc giả tải tờ khai tại Phần 2 ở trên.

Trình tự xét hỗ trợ nhà ở như sau:

– Trưởng thôn lập danh sách hộ, số nhân khẩu thiếu đói cần giúp đỡ.

– Trưởng thôn chịu trách nhiệm chính, phối hợp với đại diện các tổ chức có liên quan trong thôn rà soát các trường hợp hộ, số nhân khẩu thiếu đói và đưa các nhu cầu thiết yếu vào danh sách. điền vào nó và gửi nó cho anh ta. chủ tịch ban dân vận cấp xã;

Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và quyết định việc cứu trợ ngay trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp thiếu phải đề nghị hỗ trợ bằng văn bản gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ban dân vận cấp huyện quyết định hỗ trợ.

– Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét và quyết định viện trợ. Trường hợp thiếu phải có văn bản đề nghị hoàn trả cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính;

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn, Chủ tịch Ban Dân vận cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chính về quản lý tài sản dự trữ quốc gia, phối hợp với các bộ, ngành quản lý tài sản dự trữ quốc gia tổng hợp cơ sở nhu cầu hỗ trợ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. ; đồng thời gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc xuất cấp tài sản dự trữ quốc gia;

– Khi nhận được sự giúp đỡ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức ngay việc giúp đỡ các đối tượng theo đúng quy định;

– Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ban Dân vận các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.

Như vậy, sau khi người dân có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở, Trưởng thôn nơi bạn sinh sống sẽ lập danh sách các hộ có đơn đề nghị hỗ trợ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 02 ngày, Chủ tịch Ban dân vận cấp xã xem xét và quyết định việc cứu trợ khẩn cấp trong những trường hợp cần thiết nhất.

Trên đây, Học Wiki đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn hỗ trợ mua nhà 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác. Sẽ có sự khác biệt với nội dung đã trình bày ở trên.

Xem các bài viết liên quan trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu lớn:

  • Công dân áp dụng pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?
  • Tàu điện ngầm quốc gia là gì?
  • Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button