Mức hình phạt cao nhất khi công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự 2022?

Mức phạt cao nhất khi công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự năm 2022 là bao nhiêu? Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm công dân theo quy định của pháp luật, công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi nhập ngũ thì phải làm như thế nào? Đọc và kiểm tra thông tin chi tiết trong bài viết Dữ liệu lớn sau đây

1. Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý như thế nào?

Trốn nghĩa vụ quân sự là hành vi nhận được thông báo tham gia đăng ký, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ mà không chấp hành tham gia mà không có lý do chính đáng.

Hành vi này được quy vào tội trốn nghĩa vụ quân sự và tùy theo mức độ, tính chất sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự hoặc cả hai.

2. Mức phạt tối đa khi công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự?

Hình phạt cao nhất khi công dân trốn nghĩa vụ quân sự là phạt tù theo Điều 332 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

1. Người nào không thực hiện đúng quy định của Luật Đăng ký nghĩa vụ quân sự, Lệnh nhập ngũ, Lệnh tập trung huấn luyện đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc vi phạm hành chính. Nếu phạm tội này, chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc ba tháng tù. đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây tổn hại cho sức khỏe hoặc bản thân;

(b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Xúi giục người khác phạm tội.

Theo quy định trên, người nào không thực hiện đúng các quy định về đăng ký nghĩa vụ, lệnh nhập ngũ, lệnh huấn luyện tập trung, sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc bị phạt tù. Đối với người chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Hình phạt tối đa cho tội trốn quân dịch lên đến 5 năm nếu hành vi này tự gây tổn hại cho bản thân hoặc gây tổn hại cho sức khỏe, phạm tội chiến tranh hoặc xúi giục người khác phạm tội. Cá.

3. Quy định về xử lý hành vi trốn nghĩa vụ quân sự

Hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự ngoài hình phạt tù đã phân tích ở mục 2 trên còn bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 120/2013 / NĐ-CP.

  • Xử phạt vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 4 Nghị định 120/2013 / NĐ-CP:

– Phạt cảnh cáo nếu nam công dân đủ 17 tuổi trở lên không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu trong năm đăng ký nghĩa vụ quân sự.

– Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

+ Không thực hiện đăng ký bổ sung đối với trường hợp thay đổi họ, tên, địa chỉ, nơi làm việc theo quy định;

+ Không đăng ký di dời trước khi di dời theo quy định;

+ Không đăng ký biên độ dự bị động viên theo quy định.

  • Xử phạt vi phạm quy định sơ tuyển nghĩa vụ quân sự Điều 5 Nghị định 120/2013 / NĐ-CP:

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt tại địa điểm, thời gian sơ tuyển ghi trong đơn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

  • Xử phạt vi phạm quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Điều 6 Nghị định 120/2013 / NĐ-CP:

– Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không đến địa điểm, thời gian khám bệnh ghi trong hồ sơ khám sức khỏe và hồ sơ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do. để biện minh.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Giám định viên pháp y làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe để trốn nghĩa vụ quân sự;

+ Đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

Y sĩ, nhân viên cố ý khai man yếu tố sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  • Xử phạt vi phạm Điều 7 Nghị định 120/2013 / NĐ-CP:

– Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng trong trường hợp không đến đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh đăng ký mà không có lý do chính đáng.

– Biện pháp khắc phục: Buộc thực hiện lệnh gọi nhập ngũ do các trường hợp nêu tại mục 1 Điều này.

  • Xử phạt vi phạm quy định về nghĩa vụ quân sự tại ngũ Điều 8 Nghị định 120/2013 / NĐ-CP:

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Đã đào ngũ, phục viên trong thời bình nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng các đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương gửi thông báo về việc đào ngũ, giảm ngũ cho Ủy ban. nhân dân cấp xã, cơ quan quân sự cấp huyện;

+ Chứa đựng và bao bọc những người đào ngũ.

4. Không chấp hành nghĩa vụ quân sự bị phạt bao nhiêu?

Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự là một trong những hành vi được điển hình trong Nghị định 120/2013 / NĐ-CP được trích dẫn và phân tích tại mục 3, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự lần đầu mà không đăng ký thì bạn nhé. Lưu ý, mức phạt thấp nhất đối với hành vi vi phạm quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự là 200.000 đến 600.000 đồng.

Với hành vi này, người có nghĩa vụ đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký bổ sung, đăng ký chuyển đi, đăng ký ngạch dự bị để nhập ngũ trong đợt tiếp theo.

Trên đây, Học Wiki đã phân tích và giúp bạn đọc biết được có phải bắt buộc nghĩa vụ công an vào năm 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, còn căn cứ pháp lý khác nên sẽ có một số điểm khác so với nội dung trên.

Xem các bài viết liên quan trong phần Dân sự của phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý dữ liệu lớn.

  • Phương thức chuyển nhượng dự án đầu tư năm 2022
  • 2022 Thủ tục công bố thực phẩm chức năng
  • Sở cảnh sát sẽ được thanh toán vào năm 2022?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button